SENİ ANDIM EFENDİM

Peygamber Efendimiz bölümünde yer alan bu konu masgot23 tarafından paylaşıldı.

 1. masgot23

  masgot23 Yasaklandı

  SENİ ANDIM EFENDİM…*  I.

  Rahmân ve Rahîm olan bir Allah’ın adıyla;

  Başladığım bu sözde seni andım Efendim!..

  Ney misâli dağlandım ayrılığın oduyla;

  Düştüm o gül rengine yandım yandım Efendim!..  II.

  Âdemden gelen bir nûr kararıp nasıl söner?

  Şirkle nasıl örülür bir ömrün itibârı?..

  Nefsin o saf edâsı, inkâra nasıl döner?

  Kalpten nasıl sökülür bir adalet damarı?..  Yedi kat göğü tutu çiçeklerin çığlığı…

  Kan kokan o karanlık, hangi putun isyânı?..

  Dinsin, dursun, durulsun umudun hıçkırığı;

  Kumlara inen nûrun şavkı aldı dört yanı!..  Kisra’nın temelinde çöktü bir bir sütunlar;

  Söndü ateşgedeler tarihe düştü külü!..

  Silindi ne şerefler, dağıldı nice şanlar;

  Hilkâtin ateşinde kurudu Sava gölü!..  Sende ihlâs, metânet, sendedir izzet, azim;

  Rahmet ile donandı, aşk ile döndü âlem!..

  Âdil sensin, Emin sen, sen ey öksüz, ey yetim;

  Seninle aşka düştü aşk ile levh-ü kalem!..  III.

  Sen kuşandın Hirâ’da sabır yüklü çileyi;

  Çektiğin her acıda bin derdin dermânı var!..

  Sen yardın himmet ile o gökteki şûleyi;

  Taif’te şafaklara akseden gül kanı var!..  Canında doğan nûru, kalp gözünle okudun;

  Bir içli çölde verdin en ağır imtihanı!..

  Takvânın tezgâhında bir sevdâyı dokudun;

  Uyardın, müjdeledin, şahit tuttun zamanı!..  Tevhît ile yoğurdun kaç yüreğin özünü;

  Elif elif nakşoldu nabzına inen fermân!..

  Ömrün hüzün yılında hasret yakan izini;

  Vuslâtın nûru ile Mir’âç’ta buldu cihân!..  Açtı hicret gülleri ensârın gülzârında;

  Sen canlara bir cansın, cânânsın sen Efendim!..

  Gül gül ile kaynaştı kardeşlik kararında;

  Okunan gül kokulu Kur’ân’sın sen Efendim!..  IV.

  Bedir’de bir vaattir Mevlâ’dan inen çağrı;

  Melekler, ashâp ile iç içe aynı safta!..

  Yağdı rahmet bulutu, yeşerdi çölün bağrı;

  Âlem âlem içinde tesbih eder tavafta!..  Uhut’da gül matemi damladı dağdan taşa;

  Eğildi edep ile gül üstüne âsuman!..

  Hayber’de hamd sancağı dikildi arzdan arşa;

  Al tüllere büründü güle döndü gülistân!..  Varlığın sırrı sende, sendedir aşk iksiri.

  İrâdenle dağıldı idrâki ezen efkâr!..

  Kırıldı şirk zinciri ikbâle erdi esir;

  Açıldı gül kapısı Kâ’be’ye geldi bahar!..  Kaynayan parmağından kaç ensar suya kandı?

  Sen damlada bir deryâ, ummansın sen Efendim!..

  Hem yer ehli gök ehli, melekler seni andı;

  Âlemleri şerh eden lisânsın sen Efendim!..  V.

  O derin duâlarda titreyen her dileğin;

  Şefâat nağmesidir merhâmet pınarında!..

  Bir kulluğun yükünü canda eler eleğin;

  Kaç mahşeri yaşadın o gönül diyârında?..  Beyaz, sarı, al güller senden aldı rengini;

  Seninle vecde geldi başımda dönen rüzgâr!..

  Dilim nasıl anlatır bu aşkın ahengini?

  Mâ’rifet ikliminde kızardı, açtı gülzâr!..  Sen, canını Mevlâ’ya kalbini kula verdin;

  Bağladın gök ipini sonsuz olan bir sona!..

  Sen özünde âlemi, âlemde özü gördün;

  Ötenin ötesinden haber sundun dört yana!..  Melekler salat eder, selâm eder şânına;

  Devrân içinde dönen devrânsın sen Efendim!..

  Takdirin tedbir anı, şahittir imânına;

  Sen gönül sahibine mihmânsın sen Efendim!..  VI.

  Âh bu âlem içinde, ne oldu bende bana?

  Sana hangi hâlimle, hangi yüzle geleyim?..

  Od almış bir yüreği açmışım senden yana;

  Dinmeyen gözyaşımı bir umut ver, sileyim!..  Bir bir kalktı hudutlar mülküm, malım kalmadı;

  Her secdede değişti renk, ahenk, biçim, edâ!..

  Sınandım nefes nefes tende hâlim kalmadı;

  Aşkınla yanan canım uğruna oldu fedâ!..  Her sözün bir diriliş, bir kâinat kitabı;

  Sen ezeli bağladın ebedîn menziline!..

  Sezdin inceden ince bir ilâhî hesabı;

  Hakkı teslim eyledin o hakkın Vekil’ine!..  Zamanı arla süzdün, aşkla sundun âleme;

  Sen mü’minin nabzında mîzânsın sen Efendim!..

  Âh bu aşkın ahvâli nasıl yansır kaleme?

  Bir Sultan’a can sunan Sultan’sın sen Efendim!..