Semazen Resimleri

İslami Resimler bölümünde yer alan bu konu Kehkeşan tarafından paylaşıldı.

 1. Kehkeşan

  Kehkeşan Üye

  Mevlevîlik deyince ilk akla gelen semâ’, lügatte işitmek mânâsındadır. Terim olarak, mûsikî nağmelerin dinlerken vecde gelip hareket etmek, kendinden geçip dönmektir. Hz.Mevlânâ zamanında belli bir nizâma bağlı kalmaksızın dînî ve tasavvûfî bir coşkunluk vesîlesiyle icrâ edilen sema’, sonradan Sultan Veled ve Ulu Ârif Çelebi zamanından başlayarak Pîr Âdil Çelebi zamanına kadar tam bir disiplin içine alınmış, sıkı bir nizâma bağlanmış; icrâsı öğrenilir ve öğretilir olmuştur.

  Sema halinde semazen fotoğrafları

  semazen-1.jpg
  semazen-2.jpg
  semazen-3.jpg
  semazen-4.jpg
  semazen-5.jpg
  semazen-6.jpg
  semazen-7.jpg
  semazen-8.jpg
  semazen-9.jpg
  semazen-10.jpg
  semazen-11.jpg
  semazen-12.jpg
  semazen-13.jpg