Şarkı Nedir

Müzik bölümünde yer alan bu konu deep tarafından paylaşıldı.

 1. deep

  deep Harbi Aktif Üye

  Şarkı Nedir, Şarkı Ne Demektir, Şarkı kelime anlamı
  Şarkı; divan şiirine Türkler tarafından katılmış bir nazım şeklidir.
  Bestelenerek okunmak için yazılır.
  Dörder mısralık 2 - 5 bendden oluşur. Birinci bendin 2. nci ve 4. üncü, diğer bendlerin yalnızca sonuncu mısraları hiç değişmeden tekrarlanır.

  Şarkının ilk örneklerine, Divan edebiyatımızda, XI. yüzyılda rastlanır.
  Bu edebiyatımızda şarkı özellikle XVIII. yüz yılda, Lale Devrinde çok gelişmiştir.
  Divan edebiyatının en büyük şarkı, şairi Nedimdir.
  Halk edebiyatında da şarkı türünde eserler veren şairler yetişmiştir.