Sanayileşmenin zararları

Soru & Cevap bölümünde yer alan bu konu Misafir tarafından paylaşıldı.

 1. Misafir

  Misafir Guest

  Sanayileşmenin zararları nelerdir
  Sanayileşmeyle birlikte kimyasal gübre ve ilaç kullanımındaki artışlar da suları kirletmeye başlamıştır. Böylece ortaya çıkan kirlenmenin üretim ve tüketim faaliyetleri sonucunda oluştuğu ortaya çıkmaktadır.

  A) SANAYİ ATIKLARI
  Sanayinin gelişmesiyle birlikte, kirletici türleri ve miktarları artmıştır. Bu kirleticiler suları da
  kirletmeye başlamıştır. Sanayi kuruluşlarının sıvı atıkları suları kirletmektedir. Farklı sanayi
  kuruluşlarının kirletici etkileri ve dereceleri de farklıdır.

  Su kirliliği , doğada temiz olarak bulunan suyun insan eliyle doğrudan ya da insan yaşamı
  için üretim yapan kuruluşlar tarafından kirletilmesidir.20. yüzyılda sanayileşmenin hızlanması
  ve insan sayısının artması su kirliliğini de sonuçları tehlikeli olacak kadar arttırmıştır.

  1. Şehirlerdeki Atık Suların Arıtma Tesisinde Arıtılmadan Nehirlere,Göllere ve
  Denizlere Verilmesi:
  Suların hijyenik açıdan kirlenmesine neden olan organizmalar, genellikle hastalıkla veya
  hastalık taşıyıcı olan hayvan ve insanların dışkı ve idrarlarından kaynaklanır. Bulaşıcı etki ya
  bu atıklarla doğrudan temasla ya da atıklarının karıştığı sulardan dolaylı olarak gerçekleşir.
  İçme suyu temini açısından hijyenik kirlenme önemli bir sorun oluşturmaktadır.Su yakınlarına
  hayvan barınağı yapılmamalı,mezarlıklar sulardan uzağa yerleştirilmelidir.
  Ölmüş hayvan ve bitki artıkları ile tarımsal artıkların yüzeysel sulara karışması sonucunda da
  kirlenme ortaya çıkmaktadır. Bu yolla su kirlenmesini önlemek için bitki ve hayvan artıklarının
  sulara verilmemesi ya da suların yakınlarında yok edilmemesi gerekir.
  Ayrıca,sentetik deterjanlar içerdikleri fosfatlar ile yüzeysel sularda kirlenmeye neden
  olmaktadır. Evsel atıkların mutlaka özel tesislerde arıtılması gerekmektedir.

  2. Fabrikalardaki Atıklarda Bulunan Ağır Metallerin Suya Karışması:

  Çeşitli endüstri faaliyetleri sonucu oluşurlar ve fenol, arsenik, siyanür, krom, kadmiyum gibi
  toksik
  maddeler içerirler. Önlem olarak fabrikalar sulardan uzağa kurulmalı,sanayi atıklarını
  sulara vermeleri önlenmeli. Her fabrikanın artıklarını arıtması için tesisler yapması
  sağlanmalıdır.

  3.Tarımsal Alanlarda Kullanılan İlaçların Nehirlere Karışması:
  Tarımda kullanılan böcek ilaçlarının suya karışması, içtiğimiz su için tehlike yaratır. Bu
  sularla sulanan besinleri yediğimizde tarımsal ilaçların maddeleri bizim vücudumuza girer. Bu
  sularla sulanmış otları yiyen hayvanlar da hastalanırlar. Tarlaların yeterli miktarda ve
  çevreye zarar vermeyen kimyasalları içeren ilaçlarla ilaçlanması sağlanmalıdır.

  4.Gemilerin Çöplerinin ve Atık Sularının Denize Dökülmesi:
  Denizlerimizde dolaşan yerli ve yabancı gemilerin gezileri sırasında toplanan çöplerini
  denize boşalttıklarını görmekteyiz. Ayrıca bu gemilerin atık sularını
  da arıtmadan
  denizlerimize döktükleri gözlenmiştir. Bu konuda büyük cezalar getirilerek denizlerimizin
  kirlenmesi önlenmelidir.

  5.Batmış Gemilerin Artıkları ve Petrol Kirliliği:
  Denizlerde batan gemilerden denize dökülen metal parçaları ,eşyalar ,kimyasal maddeler ve
  sızan petrol doğayı kirletmektedir. Deniz kıyılarında gemi tamir ve söküm yapılması da kirlilik
  yaratmaktadır. Tankerler veya boru hatlarıyla taşınan petrolün kazalar sonucunda yüzeysel
  sulara karışmasının yarattığı olumsuz etkiler açısından önem taşımaktadır. Bugün suların en
  ciddi ve düşündürücü kirlenme şekli, petrol ve petrol ürünlerinin su üzerinde ince bir tabaka
  teşkil etmeleriyle meydana gelir. Denilebilir ki çevre bakımından en önemli sorun da budur.
  Petrol ve benzeri maddeler suda erimediklerinden dağılıp büyük su kitlelerinde kaybolmazlar.
  Aksine suyun yüzeyine yayılırlar. Kaza sonunda suya dökülen büyük miktarlardaki petrol vs
  ürünlerini büyük oranda toplayabilen pek çok usuller bulunmuştur. Akaryakıt sızıntısını
  önleyecek önlemler alınmalıdır. Zararların önlenmesi için ağır para ve işten uzaklaştırma
  cezaları verilmelidir. Deniz kenarlarında fabrikalar yapılması engellenmelidir. Gemi tamir ve
  sökme işletmelerinin deniz kenarlarında yapılmaması için önlemler alınmalıdır.

  6.Nükleer Atık Taşıyan Gemilerin Batması:
  Nükleer atık taşıyan gemilerin batması sonucu sızan nükleer maddeler suya karışmakta
  büyük bir doğa kirliliği oluşturmaktadır. Ayrıca radyoaktif kirlenme hastanelerden, araştırma
  kuruluşlarında ve bazı endüstri dallarından da kaynaklanabilmektedir. Nükleer silah
  denemeleri sonucunda artan radyoaktivite, yağmur sularım da kirletmekte ve bunun sonucu
  olarak yüzeysel sular, radyoaktif kirlenmeye maruz kalmaktadır. Su kaynaklarından çok
  uzaklarda nükleer denemeler yapılmalı ,fabrikaların bu tür atıklarını suya bırakmalarına
  büyük cezalar verilmelidir.
  7.Denizlerde Açılan Petrol Kuyuları,Bu Kuyularda Meydana Gelen Yangınlar ve
  Kazalar Sonucu Suya Petrol Karışması:
  Deniz yüzeyinden her türlü kirletici madde sürekli olarak sahillere de dağılmaktadır. Özellikle
  yağlar, katranlar ve benzer maddeler kıymetli sahilleri, plajları ve her türlü bina ve tesisi
  fiziksel olarak kirletmekte ve maddi hasarlara sebep olmaktadır. Deniz içinde yapılan petrol
  aramaları ve petrol çıkarma kuyuları ile buralarda meydana gelen yangın ve kazalar sonucu
  petrol su yüzeyine dağılmaktadır.
  Doğada,suların yüzeyine yayılan akaryakıtın sebep olabileceği sorunları kısaca şöyledir:

  1)Suların atmosferden oksijen emmesi zorlaşır, suların kalitesi düşer, yani canlı varlıklar
  için gerekli koşullar bozulur.
  2)Su yüzeyindeki ince zar, su ile atmosfer arasındaki ısı alışverişini de etkiler.
  3)Su üzerindeki ince sıvı tabakası deniz kuşlarının yüzme olanaklarını etkileyebilir, hatta
  tamamen yok edebilir. Son yıllarda martı vs. kuş ölülerine sık bir şekilde rastlanmasının
  nedeni budur.
  4) Denizde yaşayan her türlü bitki ve hayvanın yaşamalarını sürdürmeleri ve üremeleri,
  sulardaki kirlenmelerle orantılı olarak zorlaşıyor.
  5) Deniz yüzeyinden her türlü kirletici madde sürekli olarak sahillere de dağılmaktadır.
  Özellikle yağlar, katranlar ve benzer maddeler kıymetli sahilleri, plajları ve her türlü bina ve
  tesisi fiziksel olarak kirletmekte ve maddi hasarlara sebep olmaktadır.Bu etkenin ortadan
  kaldırılması için denizlerde petrol araması ve çıkarılması önlenmelidir.
   
  Son düzenleme moderatör tarafından: 19 Mayıs 2011