Samaniler (Samanoğulları Devleti)

Dünya Kültürü ve Tarihi bölümünde yer alan bu konu Hasan Şeref İlhan tarafından paylaşıldı.

  1. Hasan Şeref İlhan

    Hasan Şeref İlhan Harbi Aktif Üye

    Eskiden İran'la Maveraünnehir'de kurulmuş ünlü bir İran devletidir. 874'ten 999'a kadar 125 yıl sürmüştür. Başkent Buhara idi.

    Samanoğulları Abbasiler'den ayrılan ilk önemli devlettir. Farsça'yı dirilterek İran edebiyatını kuran da bu devlettir. Hanedan adını, ilk kralları olan 1. Nasr'ın (874-892) büyük babası Saman'dan almıştır. 10 hükümdar saltanat sürmüştür. Samanoğulları Devleti'ni 5. yüzyılda, iki Türk devleti, Karahanlılar'la Gazneliler, paylaşarak ortadan kaldırdılar.