Sabıka Kaydı Dilekçe Örneği

Hukuk bölümünde yer alan bu konu LAL tarafından paylaşıldı.

 1. LAL

  LAL Moderatör

  Sabıka Kaydı Dilekçesi, Sabıka Kaydı Dilekçe Örneği, Sabıka Kaydı İçin Dilekçe, Adli Sicil Sabıka Kaydı Dilekçe Örneği

  Sabıka kaydı için yazılacak dilekçe aşağıdaki gibidir.

  ………………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

  ………………………………………………verilmek üzere, sabıka kaydım olup, olmadığının
  tarafıma bildirilmesini saygılarımla arz ederim.

  …/…/20…
  Adı ve Soyadı
  imza

  Açık Kimliği :
  T.C Kimlik No :
  Soyadı :
  Adı :
  Baba Adı :
  Ana Adı :
  Doğum Yeri :
  Doğum Tarihi :
  Nüfusa Kayıtlı
  Olduğu Yer (İli-İlçesi) :


  Not: Dilekçe ile birlikte Nüfus Cüzdanı aslını ibraz etmek mecburidir