Rönesans Hareketleri Özellikleri ve Sonuçları

Tarih bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  Rönesans Hareketlerinin Özellikleri, Rönesans Hareketlerinin Genel Özellikleri, Rönesans Hareketlerinin Temel Özellikleri, Rönesans Hareketlerinin Neden ve Sonuçları

  Rönesans'ın başlamasında;

  Kâğıdın ucuzlaması ve matbaanın kullanımının artmasıyla yeni buluş ve düşüncelerin geniş alanlara yayılması

  Avrupa'daki kültür ve sanat faaliyetlerini destekleyen, bilim adamları ve sanatkarları koruyan varlıklı kişilerin ortaya çıkması

  Eski Yunan ve Roma'ya ait edebiyat, felsefe, bilim ve sanat eserlerinin incelenmesi ve bunların akademilerde okutulması

  Avrupalıların İspanya'daki Endülüs Emevi Devleti ve Sicilya aracılığı ile İslâm uygarlığını tanıması

  Coğrafi Keşiflerle Avrupa halkının zenginleşmesi ve yaşam seviyesinin yükselmesi

  etkili olmuştur.

  Rönesans'ın Sonuçları

  Avrupa'da hür düşünce ve yeni bir sanat anlayışı ortaya çıkmıştır.

  Avrupa'da bilim alanında deney ve gözleme dayanan pozitif düşünce yayılmış ve skolastik düşünce yıkılmıştır.

  Hümanistler insanı ve doğayı konu alan, insanın ön plana çıktığı eserler ortaya koymuşlardır.

  Avrupa'da eğitim - öğretim faaliyetlerine önem verilmiştir.

  Bilimsel alandaki çalışmalar endüstrinin gelişmesine ortam hazırlamıştır.

  Avrupa'da soylularla halk arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki çelişkiler artmıştır.

  Pozitif düşüncenin gelişmesiyle Hristiyanlık dininin kutsal kitabı İncil ve din adamları eleştirilmiştir. Bunun sonucunda Avrupa'da Reform hareketleri başlamış ve kilisenin gücü azalmıştır.