RİZE atasözleri,duaları,bedduaları

Harbi Muhabbet bölümünde yer alan bu konu green_eyes tarafından paylaşıldı.

 1. green_eyes

  green_eyes Üye

  RİZE ATASÖZLERİ
  • Adami yapan da karidur, yikan da karidur.
  • Aferun torbasi dolmaz
  • Afkurmasını bilmeyen köpek, koyuna kurt götürür
  • Ayranum budur, yarısı sudur Yersan da budur, yemesan da budur
  • Bacanak bacanağı dere başukarı arar
  • Bahane sığırlere dolanıyı sirtlere
  • Bekle eşeğum bekle, manca pişirde yersun
  • Ben derum torunum yok, o derki dayimsun dayim
  • Bilmeduğun atun kerisina keçma
  • Bişe desem soz olur, demesam maraz olur
  • Borç çıktı bine gel elmanın dibine
  • Cihanun kördüğü dane bitmez
  • Çalışta gavura kalsun
  • Çocukla kirma yola olur başuna bela
  • Çorbaki daşar, kepçenin pahası olmaz
  • Değneğum dağarcığum, suparam süreceğum
  • Demir taradi sağa da yaradi
  • Dut demeğa dudak lazum
  • Et diline bıçak eline
  • El eliyla ilana tutma, ilana da yazik olur
  • Etme kulum bulma zulum
  • Evi sildim süpürdüm, kutis geldi oturdu
  • Eyi adam neyler mali? Çotisi de neyler mali?
  • Ezme, ezilma, orta kal
  • Ezrayil vuru pençe, bakmaz ehtiyara cence.
  • Farzdan önce farz var.
  • Gemi aldın, kıçına; toprak aldın, içine; karı aldın başına geç otur.
  • Haçan bir kız kaçacak yan basar ayağını
  • Haçan gelin olursun ederler seni huri; sonra mısır ekmeği vermezler sana kuri.
  • Huçumet işine karışma, delinun işine karışma, Ellağun işine hiç karışma.
  • İki şoza bir güneli üstüne bir hapsikoli
  • İlan topraği ufura ufura yer
  • İlan eğrulur, buğrulur deliğune kirinca doğrulur
  • İyiluk yap at bayışağa
  • Kalbim defter, dilum donmez
  • Kalktı rahmetli, oturdi korbakor
  • Kara biber karadur, diremlan satiliyi. Kar da öyle beyazdur çureklen atiliyi.
  • Karının eyisi eve cirmez, çotisi yere cirmez.
  • Karinca çi kanadlanu, cebermeği yakin olur.
  • Kedi anasının canı içun sıçan tutmaz.
  • Kedinun kuyruğuna basmayinca sana hirlamaz
  • Kendume yer edeyim bak sağa ne edeyim
  • Kestane kumuşiden çıktı, kerisini beğenmedi
  • Kız çay yaprağına bencer, zamanını keçurdun mi kartlaşur.
  • Kim verursa bağa yerum, ben ondan yana derum
  • Korkma kişin kişundan, kork aprilun beşinden, oçuz ayrilur eşinden
  • Köpeği andun, kutilayı hazırla
  • Köpek tüyünü değişir, Huyunu değişmez
  • Kumden halat olmaz
  • Kurdun adi çikti, çakallar paş koparayi
  • Lafun tutulursa hakimsun, lafun tutulmazsa sen kimsun
  • Madem kideyu miras, bende yiyeyum biraz
  • Mart kapudan baktirur, kazma kürek yaktirur
  • Mut mut dema armut de
  • Ne doğrarsan çanağuna o gelur kaşığuna
  • Ne kosan çanağuna o gelur kaşığuna
  • O kızım saha derum o gelinum sen işit
  • Ormanlarin gozi var, yolun kilavuzu var
  • Ortak atun beli kiruk olur.
  • Ortak mala çöpek bile işemez
  • Öküz eldi ortaklık bozuldu.
  • Pahane uşağa, yarısı bayışağa
  • Rize'ye vali olacağına, çay alum yerine bi sepetçi ol.
  • Sen kârin peşindesun hazırı elden gitti
  • Siçan işedu denize oldi oğa ortak
  • Siçan delikten siğmayi, hopeçileri da takar peşine
  • Sırğan yerina sırğan biter
  • Sünçer düştü terekten kirdi da belini
  • Tatlı dil ilanı yuvasundan çıkarur
  • Yetimun koletisi pişmez, pişseda yanar
  • Yuz sene ilerisinu duşun, bir da cerisini
  • Zayuf atun kıblesi olmaz
  Rize Duaları

  • Allah ağrilaruni kafdağinun arkasina aşursun
  • Allah bedeni sihetuni versun
  • Anan kesilsun sağa
  • Beyaz sakal tarıyasun
  • Boş çeseye salmayasun
  • Çoheyi coresun
  • Dunyanun adini alasun
  • Haznelere çatasun
  • Kadanı alayım
  • Kadanı alasun • Nere var bi cuneş oreya olasun
  • Nur aksun mezarluğuna
  • O binam, kesileyim sağa
  • O verenine kurban olayım
  • Oğul veresun da duynayi doldurasun
  • Sakallarini tariyasun
  • Sular gibi artasun
  • Toprakları kadar yaşıyasun
  • Uşaklarun da sağa ole etsun
  • Zihnunuzi çesçin etsun

  Rize Bedduaları

  • Adun çesilsun
  • Allah yedi yorgan yıpratasun
  • Ander kalasun
  • Başun kesile
  • Dert başuna
  • Hay korbakor çıkasun
  • Heyirini cormeyesun
  • Kisacunli olasun
  • Korbakor olasun
  • Murt cidesun
  • Nabedil olasun
  • O ander kalasun
  • O ander kaybana kalasun
  • O başın kesile da kellen
  • O keseyim seni aleme
  • Oğa çok eğriluk etti, ecrini çekecek
  • Pakliya seni
  • Peşuk sallamiyasun
  • Sincile enesun
  • Tamdan tuma çidesun
  • Ubur çikasun
  • Uşak çipasi çesmeyesun
  • Vay başuna
  • Vay vereyim aklın
  __________________
   
 2. RÜZGARINOĞLU72

  RÜZGARINOĞLU72 Yeni Üye

  Hayranim Ya Şu Karadenİzlİlerİn KonuŞmalarina...