Rahman Suresi Arapça Okunuşu

Sureler ve Anlamları bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  Rahman Suresi Arapça Okunuşu, Rahman Suresi Türkçe Okunuşu

  Arapça bilmeyen ziyaretçilerimiz, Rahman Suresinin Arapçasını Türkçe olarak buradan okuyabilirler.

  Bismillahirrahmanirrahim

  1. Er rahman.

  2. Alleme lkur'ane.

  3. Halekal insane.

  4. Allemehul beyan.

  5. Eş şemsu vel kameru bi husban.

  6. Ven necmu veş şeceru yescudan.

  7. Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.

  8. Ella tatğav fil mizan.

  9. Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan.

  10. Vel erda vedaaha lil enam.

  11. Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani.

  12. Vel habbu zul asfi ver rayhan.

  13. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

  14. Halekal'insane min salsalin kelfahhari.

  15. Ve hale kalcanne min maricin min narin.

  16. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

  17. Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni.

  18. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

  19. Mereclbahreyni yeltekıyani.

  20. Beynehuma berzahun la yebğıyani.

  21. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

  22. Yahrucu minhumellu'lu velmercanu.

  23. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

  24. Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela'lami.

  25. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

  26. Kullu men 'aleyha famin

  27. Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel'ikrami.

  28. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

  29. Yes'eluhu men fiyssemavativel'ardı kulle yevmin huve fiy şe'nin.

  30. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

  31. Senefruğu lekum eyyuhessekaleni.

  32. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

  33. Ya ma'şerelcinni vel'insi inisteta'tum en tenfusu min aktarissemavati vel'ardı fenfuzula tenfizune illa bisultanin.

  34. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

  35. Yurselu 'aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani.

  36. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

  37. Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani.

  38. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

  39. Feyevmeizin la yus'elu 'an zenbihi insun vela cannun.

  40. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani

  41. Yu'refulmucrimune bisiymahum feyu'hazu binnevasıy vel'akdami.

  42. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

  43. Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune.

  44. Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin.

  45. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

  46. Ve limen hafe mekame rabbihi cennetani.

  47. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

  48. Zevata efnanin.

  49. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

  50. Fiyhima 'aynani tecriyani.

  51. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

  52. Fiyhima min kulli fakihetin zevcani.

  53. Febieyyi alai rabbikuma tukezziban.

  54. Muttekiiyne ala furuşimbetainuha min istebrak ve cenel cenneteyni dan.

  55. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.

  56. Fihinne kasıratut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve la can.

  57. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.

  58. Ke ennehunnel yakıtı vel mercan.

  59. Fe be eyyi alai rabbikuma tukezziban.

  60. Hel cezaul ıhsani illel ihsan.

  61. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.

  62. Ve min dunihima cennetan.

  63. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

  64. Mudhammetan

  65. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

  66. Fihima aynani neddahatan.

  67. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

  68. Fihima fakihetuv ve nahluv ve rumman

  69. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

  70. Fihinne hayratun hısan

  71. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

  72. Hurum maksuratun fil hıyam

  73. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

  74. Lem yatmishunne insun kablehum ve la can

  75. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

  76. Muttekiiyne ala rafrafin hudriv ve abkariyyin hısan

  77. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

  78. Tebarakesmu rabbike zil celali vel ikram

  Kuran'ı Kerim'den Arapça Hat ile okumak isteyenler buraya tıklayın: Rahman Suresi Arapça Yazılışı