Psiko-Sosyal gelişim evreleri

Sınavlar bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  1-Temel Güvene Karşı Güvensizlik (0-1 yaş):
  – Güven, karşılıklıdır.
  – Yaşantıdaki aynılık, süreklilik ve tutarlılık (kendi içinde ve dışında) güven duygusu için önemlidir.
  – Oral deneyimler, alma ve vermeye yönelik psikososyal öğrenme modelleridir. Bebek, duyuları yoluyla uyaranı içine alır.
  – Kimlik duygusu, “Ben bana verilenim”

  2-Özerkliğe Karşı Utanç ve Şüphe (2-3 yaş)
  • Sinir ve kas sistemindeki gelişmelerle konuşma, yürüme ve anal kontrol önem kazanır.
  • Fiziksel ve psikolojik bağımsızlığa karşı aileden bağımsızlaşmaktan korkma.
  • Keşfetme ve bağımsızlık isteğinin sosyal kurallarla çatışması.
  • Kimlik duygusu, “Ben oluşturduğum şeyim.”

  3-Girişkenliğe Karşı Suçluluk (4-5 yaş)
  • Daha fazla toplumsal yönelimli olma,
  • Temel konu, “yapma”dır. Bu; amaç belirleme, girişimcilik, yarışma ve amaç yönünde davranmayı içerir.
  • Seksüel ve ahlaki olmayan düşüncelerden dolayı suçluluk duyma.
  • Kimlik duygusu, “Ben olacağımı hayal ettiğim şeyim”.
  • Daha fazla toplumsal yönelimli olma,
  • Temel konu, “yapma”dır. Bu; amaç belirleme, girişimcilik, yarışma ve amaç yönünde davranmayı içerir.
  • Seksüel ve ahlaki olmayan düşüncelerden dolayı suçluluk duyma.
  • Kimlik duygusu, “Ben olacağımı hayal ettiğim şeyim”.

  4-Çalışkanlığa Karşı Aşağılık Duygusu (6-11 yaş)
  • Güven, özerklik ve girişimcilik; çalışkanlığa yönelik davranışlarda önemlidir.
  • Okul yaşantısı ile girilen yeni çevre; keşfetme, uzmanlaşma ve sonuçta başarma güdülerini destekler.
  • Başarısızlıklar, aşağılık ve yetersizlik duygularına neden olur.
  • Kimlik duygusu, “Ben öğrenebildiklerimin tümüyüm”

  5-Kimliğe Karşı Rol Karışıklığı (Ergenlik)
  • Fizyolojik değişiklikler, cinsel dürtülerin olduğu yeni bir beden yaratır.
  • Değişiklikler, mesleki ve eğitimsel kararlar alması konusunda bireyi zorlar.
  • Kimlik duygusu, “Ben kimim?”.
  • Ergen; yeni özdeşim, rol ve benlikleri birleştiremezse rol karmaşası yaşar.
  • Akran çevresi ve bu çevre ile bağlantılı diğer kurumlar, kimlik için aracı durumundadırlar.
  • “Hayali seyirci” ve “Kişisel efsane” kavramları

  6-Yakınlığa Karşı Yalıtılmışlık (Genç Yetişkinlik)
  – Sevgiye dayalı yakın ilişkiler ancak sağlıklı bir kimlikle söz konusu olur.
  – Kimlik duygusu, “Biz sevdiklerimizin tümüyüz”.

  7-Üretkenliğe Karşı Durgunluk (Orta yetişkinlik)
  – Toplumsal sürekliliği sağlama isteği,
  – Yeni nesile rehberlik etme isteği.
  – Kimlik duygusu, “Ben ürettiğim şeyim”.

  8-Bütünlüğe Karşı Umutsuzluk (İleri Yetişkinlik)
  Yaşamın sınırlılıklarını, doğrularını ve yanlışlarını,önceki nesli içeren geniş tarihin bir parçası olduğu duygusunu kabul etme,bilgelik duygusuna sahip olma.
  Kimlik duygusu, “Ben geride bırakabildiklerimim”.