Pronouns( zamirler)

Yabancı Dil bölümünde yer alan bu konu SaMeT46 tarafından paylaşıldı.

 1. SaMeT46

  SaMeT46 Moderatör

  PRONOUNS

  (ZAMİRLER)

  Zamirler; ismin yerini tutan kelimelerdir. Zamirleri şu başlıklar altında inceleyebiliriz:


  PERSONEL PRONOUNS

  (ŞAHIS ZAMİRLERİ)
  I /ay/: ben

  You /yu/: sen

  He /hi/: o (erkek)

  She /şi/ : o (bayan)

  It /it/: o (hayvan, eşya)

  We /wi/: biz

  You /yu/ : siz

  They /dey/: onlar

  Önemli: Personel Pronoun’lar cümlede özne olarak kullanılırlar.

  Examples:

  I like coffee.

  He plays football. etc.​

  POSSESSIVE ADJECTIVES

  (İYELİK SIFATLARI)
  My /may/: benim

  Your /yor/: senin

  His /hiz/: onun (erkek)

  Her /hör/ : onun (bayan)

  Its /its/: onun (hayvan, eşya)

  Our /aur/: bizim

  Your /yor/ : sizin

  Their /deyır/: onların

  Possessive Adjectives’ler iyelik (sahiplik) bildiren sıfatlardır. Sıfatlar bir ismi niteledikleri içinde tek başlarına kullanılmazlar, kendilerinden sonra bir isim (noun) ile birlikte kullanılırlar.

  Examples:

  This is my pencil.

  It is your car. etc.

  POSSESSIVE PRONOUNS

  (İYELIK ZAMIRLERİ)
  Mine /mayn/: benimki(si)

  Yours /yours/: seninki(si)

  His /hiz/: onunki(si)

  Hers /hörs/: onunki(si)

  Its ------------------------

  Ours /aurs/: bizimki(si)

  Yours /yors/: sizinki(si)

  Theirs /deyrs/: onlarınki(si)

  Possessive Pronouns’lar iyelik (sahiplik) bildiren zamirlerdir ve tek başlarına kullanılırlar. Yani Possessive Adjectives’ler gibi kendilerinden sonra bir isim almazlar.

  Examples:

  This car is yours. (DOĞRU)

  This car is yours car. (YANLIŞ)


  This pencil is mine. (DOĞRU)

  This pencil is mine pencil. (YANLIŞ) etc.

  OBJECT PRONOUNS

  (NESNE ZAMİRLERİ)
  Me /mi/: bana, beni

  You /yu/: seni, sana

  Him /him/: onu, ona (erkek)

  Her /hör/ : onu, ona (bayan)

  It /it/: onu, ona (hayvan, eşya)

  Us /as/: bizi, bize

  You /yu/ : sizi, size

  Them /dem/: onları, onlara

  Önemli: Object Pronouns’lar cümlede nesne durumunda kullanılırlar.

  Examples:

  -Do you see Ahmet?

  -No, I don’t see him.

  REFLEXIVE PRONOUNS

  (DÖNÜŞLÜ ZAMİRLER)
  Myself /mayself/ ben kendim(i) (ben kendi kendime)

  Yourself sen kendin(i) (sen kendi kendine)

  Himself o kendi(ni) (o kendi kendine)

  Herself o kendi(ni) (o kendi kendine)

  Itself o kendi(ni) (o kendi kendine)

  Ourselves biz kendimiz(i) (biz kendi kendimize)

  Yourselves siz kendiniz(i) (siz kendi kendinize)

  Themselves onlar kendilerin(i) (onlar kendi kendilerine)

  Examples:

  Cümlede özne ile nesnenin aynı kişi ya da aynı şey olduğunu bildirirler.

  He hurt himself. (Kendini incitti)

  She hurt herself. etc.

  “by” ile kullanıldığında tek başına yardım almadan anlamına gelir.


  I always do my homework by myself.

  (Ödevimi daima kendi kendime yaparım)


  Cümlede özneyi veya nesneyi vurgulamak (bizzat kendisi anlamında) için kullanılır.

  The teacher herself said that she liked me.

  (Öğretmen beni sevdiğini bizzat kendisi söyledi)
   
  Benzer Konular
  1. Zamirler ( Adıllar )

  Yükleniyor...