Premenstrüel sendrom ( Kadınlara Yönelik Bilgilendirme Yazısı )

Kadın Sağlığı bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  Adet kanaması yaklaşırken kadınların %75′inde değişen hormon düzeylerine
  bağlı olarak bazı şikayetler ortaya çıkar.Bu kadınların yarısında yakınmalar
  hafiftir ve kişinin günlük yaşantısını etkilemez. Diğer yarısında ise
  depresyon da dahil olmak üzere çok daha ciddi şikayetler ortaya çıkar.
  Premenstrüel şikayetler fizyolojik ya da psikolojik olabilir ve kültürel
  farklılıklardan etkilenebilir. PMS hem fizyolojik hem de psikolojik
  olayların bileşkesidir. Çalışmalar değişik kültürlerden gelen kadınlarda
  farklı şikayetlerin ortaya çıktığını göstermektedir. Uzakdoğulu kadınlarda
  en sık rastlanılan şikayet ağrı iken gelişmiş batı toplumlarında depresyon
  en sık karşılaşılan bulgudur. Kişinin sosyal yaşamını olumsuz etkileyen ve
  her ay görülen yakınmalar kadının kendine olan güvenini yitirmesine dahi
  neden olabilir.
  Fiziksel belirtiler

  PMS bulguları veren kadınların hemen hemen hepsinde memelerde hassasiyet ve
  hafif geçici kilo artışı saptanır.Diğer belirtiler ise sindirim sitemi
  bozuklukları, baş ağrısı, döküntüler, kas ve eklem ağrıları, halsizlik, diş
  eti kanamaları, çarpıntı, denge bozuklukları, sıcak basmaları, ses ve
  kokulara aşırı hassasiyet, ajitasyon, uykusuzluk olarak sayılabilir. Adet
  kanamasının ağrılı ya da fazla olması yani dismenore PMS olarak
  değerlendirilmez.

  Duygusal belirtiler
  Duygusal hipersensitivite PMS de çok sık görülür. depresyondan endişeye ve
  aşırı sinirliliğe kadar pek çok değişik duygu durumu olabilir. Bazı
  kadınlarda hafif hafıza kaybı görülebilir. Konsantrasyon bozukluğu PMS’de
  nadir olmayan bir durumdur. Bazı kadınlarda görülen depresyon hali,
  huzursuzluk ve gerginlik tablosuna premenstrüel disforik bozukluk (PMDD) adı
  verilir.

  Nedenleri
  PMS nedenlerini bulmaya yönelik çalışmalar bu tablonun altında yatan
  faktörleri tam olarak ortaya koyamamıştır.Ancak bazı teoriler mevcuttur.
  Ovülasyonu baskılayan bazı hormonların verilmesi halinde PMS belirtilerinde
  gerileme olmaktadır. Buna göre üreme hormonları PMS’ye neden olabilir, ancak
  bu rolün ne olduğu açıklanamamıştır. PMS’nin bu hormonlar ile sinirlerde
  iletimi sağlayan bazı maddelerin ortak hareket etmesi sonucu ortaya çıktığı
  yönünde güçlü bulgular vardır. En çok suçlanan maddeler GABA ve serotonin
  adı verilenlerdir. Bazı araştırmacılar ise kalsiyum ve magnezyum
  dengesindeki bozukluğun PMS tablosuna yol açtığına inanmaktadırlar. Bu iki
  mineralin vücuttaki dağılımı sinir hücreleri arasındaki iletişimi
  etkileyerek tabloya neden olabilir. Bu araştırmacılar PMS’li kadınlarda
  magnezyum eksikliği ya da kalsiyum fazlalığının şikayetleri yarattığını öne
  sürmektedirler. PMS etiyolojisinde öne sürülen bir diğer neden de stress
  hormonlarıdır.Bu hormonların fazlalığı şikayetlerin daha yoğun yaşanmasına
  neden olabilir. PMS etiyolojisinde vücutta salgılanan hemen hemen tüm hormon
  ve maddeler suçlanmaktadır. Ancak kanıtlanmış bir neden bulunamamıştır.

  Kimlerde görülür
  PMS tüm dünyada bütün kültürlerde rastlanılan bir durumdur.Yapılan bir
  çalışmada kadınların %88′inde değişik düzeylerde PMS bulgularına
  rastlanmıştır. Yaş arttıkça şikayetlerin şiddeti azalmakta ancak çocuk
  sayısı ile birlikte şiddet artmaktadır.Annesinde PMS olan kadınlarda da
  şikayetlere daha sık rastlanmaktadır. PMS bazı hastalıkların da şiddetini
  arttırabilir. Örneğin migreni olan kadınlarda atakların büyük bir kısmı adet
  öncesi döneme rastlamaktadır. Yine şeker hastalarında kan şekeri düzeyleri
  ve insülin ihtiyacı adet öncesi dönemde değişiklikler gösterir. Astım
  atakları daha sık görülür ve pek çok kronik hastalık alevlenmeler gösterir.
  Bu dönemde kişinin çevresi ile olan uyumu bozulur işte veya evde ilişkide
  bulunduğu kişiler ve çocukları ile arası bozulabilir. Ergenlik dönemindeki
  genç kızlarda intihara olan eğilim artabilir. Yeme bozukluklarına
  rastlanabilir.

  Tanı
  PMS tanısı pozitif bulgulara dayanmaz. Tanı için en güvenilir yol 2-3 ay
  süre ile şikayetleri kaydetmek ve şiddetlerini skorlamaktır. Şikayetler
  fiziksel ve ruhsal olarak ayrılmalı ve ne zaman başlayıp ne zaman bittiği
  düzenli şekil de kaydedilmelidir.

  Tedavi
  PMS nedeni tam olarak bilinmediği için tedavisi de kesin değildir. Bu konuda
  çok değişik tedavi yaklaşımları mevcuttur.

  Diet: Azar azar ve sık sık yemek yemenin şikayetleri azalttığı yönünde
  raporlar vardır.Adet öncesi dönemde taze meyve ve sebze tüketilmesi, kırmızı
  et ve donmuş yağlardan uzak durulması, içinde katkı maddesi içeren
  besinlerin tüketilmemesi bazen yararlı olabilmektedir. Aynı şekilde kafein
  ve alkol tüketiminin azaltılması da faydalı olabilmektedir.

  Egzersiz: yapılan bir çalışmada egzersiz yapmayan kadınlarda PMS’ye daha sık rastlandığı bulunmuştur. Her gün yapılan 30 dakikalık bir yürüyüş yararlı olabilir.
  Kalsiyum ve Magnezyum: Günlük 1200 mg kalsiyum alımının 3 ay sonunda
  şikayetleri yarı yarıya azalttığını bildiren bir çalışma vardır. Bazı
  kadınlarda ise magnezyum desteğinden fayda sağlanmıştır. Ancak bu konuda kesin bulgular henüz yoktur.

  Vitaminler: A, E ve B6 vitaminlerinin PMS’ye neden olduğu ileri sürülmüş
  olsa da kesin olarak kanıtlanmış bir bulgu yoktur.

  Diğer tedavi seçenekleri arasında seratonin :):):):)bolizması ile ilgili
  ilaçlar, hormon ilaçları, antidepresan ve anksiyete gibi psikiyatrik
  ilaçlar, idrar söktürücüler, erkeklik hormonları sayılabilir ancak bunlardan
  hiçbirinin kesinleşmiş faydası yoktur.

  Diğer nadir tedavi yaklaşımları arasında ise psikoterapi ve akupunktur
  bulunur