Peygamberimizin şemali

İslamiyet bölümünde yer alan bu konu BERKİTO tarafından paylaşıldı.

 1. BERKİTO

  BERKİTO Üye

  Kardeşlerim....
  Kuran ayetlerinin yanı sıra sahabelerden aktarılan açıklamalarda da Peygamberimiz [sav]le ilgili pek çok bilgi verilmektedir.Peygamberimiz [sav]in ailesiyle ve çevresindeki müminlerle olan ilişkisi, günlük hayatından detaylar, dış görünümü, görenleri hayran bırakan heybeti hürmetle beraber şiddetli heyecan hissini veren hali, azameti,sevdiği yiyecekler, giyimi ve gülüşü gibi pek çok detay İslam alimleri tarafından şemail kelimesiyle ifade edilir.Şemail kelimesi şimalden türemiştir.Bu kelime karakter, huy, hal, hareket, davranış ve tavır gibi anlamlar taşır.Şemail kelimesi ilk başlarda daha geniş anlamlar içerse de, zaman içinde özelleşmiş ve Peygamber Efendimizin nasıl bir yaşam sürdüğü ile ilgili detayları ve kişisel özelliklerini ifade eden bir terime dönüşmüştür.Rabbimizin alemlere üstün kıldığı bu seçkin kulunun karakterine ve görünüşüne dair aktarılan her bir detay, aynı zamanda onun üstün ahlakının da bir yansımasıdır.

  * Peygamber Efendimizin Yaratılış Güzellikleri

  Peygamber Efendimizin Ashabı, bu kutlu insanın dış görünümünün güzelliği, görenleri hayran bırakan heybetinden nuruna ve duruşundan gülüşüne kadar Allahın onda tecelli ettirdiği çeşitli güzellikler hakkında pek çok detay aktarmışlardır.Sayıca oldukça kalabalık olan sahabeler, bu güzellikler hakkında birçok farklı detay vermiş,Peygamber Efendimizle aynı dönemde yaşamamış olan Müslümanlara Allahın Resulünü birçok yönüyle tanıtmışlardır.Bazı sahabeler onu genel özellikleriyle tarif ederken, diğerleri uzun ve detaylı anlatımlarda bulunmuşlardır. Bu anlatımlardan bazıları şu şekildedir:

  * Peygamber Efendimizin dış görünümü ve güzelliği
  * Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok yakışıklı ve alımlı idi. Mübarek yüzü ayın on dördündeki dolunay gibi parlardı...Burnu gayet güzel idi...Gür sakallı, iri gözlü, düz yanaklı idi. Ağzı geniş, dişleri inci gibi parlaktı...Boynu sanki bir gümüş hüzmesi idi...İki omuzu arası geniş, omuz kemik başları kalın idi...*
  * Enes b. Malik (ra) anlatıyor:
  * Resulullah Efendimizin boyu; ne çok uzun, ne de fazla kısa idi.Teni de ne duru beyaz, ne de koyu esmerdi.Saçları ise ne düz, ne de kıvırcık idi. Kırk yaşına geldiğinde, Allah Teala Onu peygamber olarak gönderdi.Peygamber olduktan sonra, Mekkede 10 sene, Medinede de 10 yıl kaldı ve 60 yaşlarında vefat etti.Bu fani hayata veda ettiklerinde, saçında ve sakalında 20 tel ak saç yoktu. *
  * Resulullah [sav] beyaz, güzel ve mutedil yavaş ve mülayim, itidalli idiler. *
  * Enes b. Malik [ra] anlatıyor:
  * Peygamber Efendimiz orta boylu idi; uzun da değildi, kısa da değildi; hoş bir görünüşü vardı.Saçı ise ne kıvırcık, ne de düzdü. Mübarek İlahi hayrın bulunduğu şey, bereketlenmiş, çoğalmış, hayırlı, uğurlu yüzlerinin rengi ise nurani beyazdı. *

  * Bera b. Azib (ra) anlatıyor:
  * Resullullah Efendimizden daha güzel birini görmedim. Omuzlarını döğen saçları vardı. İki omuz arası genişçe idi. Boyu ise ne kısa idi, ne de uzundu. *
  * Hz. Alinin torunlarından İbrahim b. Muhammed [ra] rivayet ediyor:
  * Dedem Hz. Ali, Peygamber Efendimizi anlatırken Onu şöyle tavsif vasıflandırırdı ederdi:
  Peygamber Efendimiz, ne aşırı derecede uzun, ne de kısa idi;O bulunduğu topluluğun orta boylusu idi. Saçları, ne kıvırcık ne de dümdüzdü;hafifçe dalgalı idi.Mübarek yüzlerinin rengi kırmızıya çalar şekilde beyaz; gözleri siyah; kirpikleri sık ve uzun; omuz başları iri yapılı idi O, insanların en cömert gönüllüsü, en doğru sözlüsü, en yumuşak tabiatlısı ve en arkadaş canlısı idi. Kendilerini ansızın görenler,Onun heybeti karşısında çok şiddetli heyecanlanırlar; üstün vasıflarını bilerek sohbetinde bulunanlar ise, Onu herşeyden çok severlerdi.Onun üstünlüklerini ve güzelliklerini tanıtmaya çalışan kimse; Ben, gerek ondan önce, gerek ondan sonra, onun gibi birisini görmedim, demek suretiyle,Onu tanıtma hususundaki aczini ve yetersizliğini itiraf ederdi. Allahın salat dua, Peygamberimize [sav] yapılan dua, istiğfar, rahmet, namaz ve selamı Onun üzerine olsun. *

  * Hz. Hasan [ra] naklediyor:
  * Resulullah Efendimiz, yaradılıştan heybetli ve muhteşemdi. Mübarek yüzü, dolunay halindeki ayın parlaklığı gibi nur saçardı.Orta boyludan uzun, ince uzundan kısa idi. Saçları kıvırcık ile düz arası idi; şayet kendiliğinden ikiye ayrılmışlarsa onları başının iki yanına salar, değilse ayırmazlardı. Uzattıkları takdirde saçları kulak yumuşaklarını geçerdi. Peygamber Efendimizin rengi, ezherul-levn pek beyaz ve parlak renk idi, yani nurani beyazdı. Alnı açıktı. Kaşları; hilal gibi, gür ve birbirine yakındı.*
  * Allah Resulünün alnı geniş olup hilal kaşlıydı, kaşları gürdü.Iki kaşı arası açık olup, halis bir gümüş gibiydi. Gözleri pek güzel, bebekleri simsiyahtı. Kirpikleri birbirine geçecek şekilde gürdü Güldüğünde dişleri çakan şimşek gibi parıldardı. Iki dudağı da emsalsiz şekilde güzeldi Sakalı gürdü. Boynu pek güzeldi, ne uzun ne kısaydı. Boynunun güneş ve rüzgar gören kısmı altın alaşımlı gümüş ibrik gibi gümüşün beyazlığı ve altının da kırmızılığını yansıtır şekilde parıldardı Göğsü genişti, göğsünün düzlüğü aynayı, beyazlığı da ayı andırırdı Omuzları genişti Kol ve pazuları irice idi. Avuçları ipekten daha yumuşaktı *
  * Aydın yüzlü ve güzel yaradılışlı idi; zayıf ve ince de değildi. Gözlerinin siyahı ve beyazı birbirinden iyice ayrılmıştı. Saçı ile kirpik ve bıyıkları gümrahtı bol, gür.Sesi kalındı. Sustuğu zaman vakarlı ağırbaşlılık, halim ve heybetli oluş, konuştuğu zaman da heybetli idi. Uzaktan bakıldığında insanların en güzeli ve en sevimlisi görünümündeydi; yakından bakıldığında da tatlı ve hoş bir görünüşü vardı. Çok tatlı konuşuyordu. Orta boylu idi; bakan kimse ne kısa ne de uzun olduğunu hissederdi. Üç kişinin arasında en güzel görüneni ve nur yüzlü olanıydı. Arkadaşları, ortalarına almış durumda hep onu dinlerler; buyurduğu zaman da hemen buyruğunu yerine getirirlerdi. Konuşması tok ve kararlı idi. *

  Kendisini görenlerin anlattıklarında da görüldüğü gibi, Peygamber Efendimiz olağanüstü yakışıklı, görenlerin nefesini kesecek kadar güzel yüzlü ve güzel endamlı idi. Ayrıca atletik ve son derece etkili bir yapısı vardı ve çok kuvvetli idi.

  Kaynak :
  * İmam Gazali
  * Tirmizi
  * Taberani
  * Buhari
  * Müslim
  * İmam Ahmed
  * Ebu Davud
  * İbni Mace