Peygamberimiz'in(s.a.v) kullandığı 40 öğretme metodu

İslamiyet bölümünde yer alan bu konu BERKİTO tarafından paylaşıldı.

 1. BERKİTO

  BERKİTO Üye

  Efendimiz'in (s.a.v) kullandığı 40 öğretme metodu


  Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm, evrensel bir
  eğitim-öğretim sistemi getirmiş ve bütün kalpleri, bütün ruhları, bütün
  akılları, bütün nefisleri ideal ufka yükseltecek bir mesaj sunmuştur. Sadece
  O'nun getirdiği sistemdir ki hem ruhu, hem aklı hem de nefsi, yükselebilecek en
  son noktaya ulaştırmıştır.

  1. Efendimiz, söylediği hakikatleri
  bizzat yaşayarak hayatıyla göstermiştir.
  2. Dinî yükümlülükleri tedrîcî
  (yavaş yavaş, basamak basamak) bir sistemle öğretmiştir.
  3. Öğretmede orta
  yolda durmaya ve insanları bıktırmaktan uzak durmaya riayet etmiştir.
  4.
  Öğrenenler arasındaki kişisel farklılıkları göz önünde bulundurmuştur.
  5.
  Karşılıklı konuşma ve soru-cevap şeklini kullanmıştır.
  6. Yanlış düşünceyi
  söküp atmak ve gerçek doğru bilgiyi net bir şekilde muhatabın kafasına
  yerleştirmek için aklî ölçüleri kullanmıştır.
  7. Muhataplarına soru
  yöneltmiş, böylece onların zeka ve bilgi seviyelerini ölçmüştür.
  8. Mukayese
  ve örneklendirme metodunu kullanmıştır.
  9. Benzetme ve halk arasında yaygın
  olarak kullanılan örnekleri kullanmıştır.
  10. Anlattığı hususu, elinde
  herhangi bir şey ile yere ve toprağa çizerek bizzat göstermiştir.
  11. Sözle
  beraber jest ve mimiklerini kullanmış ve el ile işaretlerde bulunmuştur.
  12.
  Önemine binaen, halin mümkün kıldığı bir nesneyi bizzat eline almış, eliyle
  kaldırmış ve arkasından söyleyeceği hususu söylemiştir.
  13. Muhataplarından
  bir soru gelmeden söze önce kendileri başlamıştır.
  14. Muhatabının sorusuna
  eksik ve fazla olmadan cevap vermiştir.
  15. Muhatabının sorusuna, onun
  ihtiyacına binaen sorduğundan daha fazlasıyla cevap vermiştir.
  16.
  Muhatabını, güzel bir hikmete binaen, sorduğu sorudan daha önemli bir hususa
  yönlendirdiği de olmuştur.
  17. Soru soranın sorduğu soruyu tekrarlamasını
  istemiştir.
  18. Muhatabın aldığı cevabı tekrar etmesini istemiştir. Böylece
  cevap unutulmayacaktır.
  19. Bildiği bir husustan dolayı kişiyi imtihan
  etmiştir ki bununla doğru cevap vereceği için kişiyi sena etmek, övmek
  istemiştir.
  20. Önünde olan bir olaya karşı susma yolunu tercih
  etmiştir.
  21. Öğretme esnasında meydana gelebilecek imkan ve fırsatları
  değerlendirmiştir.
  22. Latife ve şaka yoluyla öğretmeyi tercih
  etmiştir.
  23. Öğrettiği hususu yeminle tekit etmiş perçinlemiştir.
  24.
  Öğretilen hususun önemine binaen sözü üç kere tekrar etmiştir.
  25. Konunun
  önemini oturuşunu ve duruşunu değiştirerek ve sözü tekrar ederek göstermiştir.

  26. Cevabı geciktirerek muhatabın sorusunu tekrar etmesini sağlayarak onu
  uyarmıştır.
  27. Muhatabı intibaha sevk etmek için, onu omzundan veya elinden
  tutmuştur.
  28. Muhatabı teşvik için veya onu sıkıntıya sokacak bir durumdan
  dolayı, bazı hususların gizli kalmasını yeğlemiştir.
  29. Söyleyeceği hususun
  hafızalarda daha iyi yer etmesi veya ezberlenmesi için, sözü kısa ve öz bir
  şekilde ifade etmiş, daha sonra ise ayrıntılarına geçmiştir.
  30. Cevabın
  birkaç madde ile verileceği durumlarda önce cevabın kaç maddeden oluştuğunu
  bildirmek için sayıyı söylemiş daha sonra saymıştır.
  31. Va'z etme, nasihat
  etme ve öğüt verme metodunu kullanmıştır.
  32. İnsanların şevklerini kamçılama
  veya neticesi elem verici hususlardan şiddetle uzaklaştırma (Tergib ve terhi
  metodunu kullanmıştır.
  33. Kıssa ve geçmiş ümmetlere ve insanlara dair
  haberlerle öğretme metodunu uygulamıştır.
  34. Sorunun cevabının muhatabı
  utandırma ihtimali olan hususlarda önce nazik bir hazırlık süreci hazırlamış ve
  soruyu öyle cevaplandırmıştır.
  35. Sorunun cevabının muhatabı utandırma
  ihtimali olan hususlarda üstü kapalı olarak kinaye yoluyla ve işaret ederek
  yetinmiştir.
  36. Kadınlara öğretmeyi ve nasihat etmeyi de asla ihmal
  etmemiştir.
  37. Halin gerektirdiği durumlarda öğretme hususunda azarlayıp
  paylamayı (ta'nif) ve kızmayı (gada da ihmal etmemiştir. Ne var ki onun
  paylaması ve kızması da merhamet yörüngesinde ve ümmetinin selameti için
  olmuştur.
  38. Talim ve tebliğde, kitabeti (yazma metodunu) da
  kullanmıştır.
  39. Yabancı dilleri (mesela Süryaniceyi) öğrenmesi için bazı
  sahabeleri görevlendirmiştir ki bu husus da günümüzde dünyanın dört bir
  tarafında İslam'ın güzelliklerini öğrenmek isteyenlere karşı yapılacak vazifenin
  çok önemli bir basamağını teşkil etmektedir.
  40. Bizzat kendi mübarek
  zatıyla talimde bulunmuştur.