Peygamberimiz[s.a.v]in Soyu İbrahim Dayanması

İslamiyet bölümünde yer alan bu konu BERKİTO tarafından paylaşıldı.

 1. BERKİTO

  BERKİTO Üye

  * PEYGAMBERİMİZİN [S.A.V] SOYU İBRAHİM [S.A.V] DAYANMASI *
  İmam Müslimin bir rivayet ediyor:
  * Cenab-ı Hak İbrahimin peygamber evlatlarından İsmaili, İsmailin evlatlarından Benî Kinaneyi, Benî Kinanenin evlatlarından Kureyşi, Kureyşten Benî Hâşimi, Beni Hâşimden de beni seçti buyurarak neslini Mekkede doğmuş, orada büyümüş ve orada peygamber olarak gönderilmiş olan Hz. İsmaile ulaştırmaktadır. *
  Diğer taraftan Peygamberimizin bizzat kendi mübarek dilinden nesep itibariyle hangi millete mensup olduğunu da öğrenmemiz mümkündür.
  * Ben peygamberim, bunda asla yalan yok. Ben Abdülmuttalibin oğluyum, ben Arapların en fasih konuşanıyım ve Kureyş evlatlarındanım. *
  * Ben Arapların, Suheyb Rumların, Selman Parsların, Bilal de Habeşlilerin ilk olarak Cennete girenleriyiz *
  * Ben tam bir Arabım. Ben Kureyş kabilesindenim.Benim lisanım Arapçayı en fasih konuşan Benî Sad lisanıdır *
  Bu hadis-i şerifler hiçbir yoruma ihtiyaç bırakmadan Peygamberimizin nesep ve nesil bakımından Arap olduğunu bildirmektedir.Kurânda açıkça Peygamberimizin Arap olduğu ifade edilir.İbrahim Sûresinin Kendilerine ap açık anlatılabilsin diye,
  * Her peygamberi kendi milletinin diliyle gönderdik *
  mealindeki âyeti buna delildir.Peygamberimiz de bir peygamber olarak kendi milletinin içinden çıkmış ve onlara Arapça olan Kurânı okumuştur.Ebû Zerden rivayet edilen
  * Cenabı Hak her peygamberi kendi milletinin dili ile göndermiştir *
  mealindeki hadisi şerif de bu âyeti tefsir etmektedir.Peygamberimizin neslinin Hz. İbrahim dayanmış olması gösterir ki, Peygamberimizin nesli ne ise Hz. İbrahimin nesli de aynıdır.
  İbrahim aleyhisselamın oğlu İsmail aleyhisselamın soyundan Araplar, diğer oğlu İshak aleyhisselamın soyundan ise İsrail Oğulları gelmiştir.Buna rağmen Hz. İbrahim Yahudiydi, diyenlere Kuranda şöyle buyurulur
  * Ey Kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir.Siz hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz böylesiniz.Haydi biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız, ya hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim, ne yahudi, ne de hıristiyandı fakat o, Allahı bir tanıyan dosdoğru bir müslümandı, müşriklerden de değildi *

  Kaynak :
  * Ali İmran, 65-67
  * Müslim, Fedâil 1.
  * Feyzül Kadîr , 338 - 2684.
  * a.g.e. 343 - 2695.
  * a.g.e. 344 - 2696.
  * Tefsiri İbni Kesîr, 2522