Peygamber Efendimizin Şakaları

Peygamber Efendimiz bölümünde yer alan bu konu mahir tarafından paylaşıldı.

 1. mahir

  mahir Harbi Aktif Üye

  Hz. Muhammed'in (S.A.V) yaptığı Şakalar, Peygamber Efendimizin Şakaları

  Bir keresinde Abbas bin Mirdâs isimli şâir kendisine verilen ganimet malını az bularak Resûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem-'e hitâben sitemkâr bir şiir söylemişti. Efendimiz bu haberi duyunca onu çağırdı ve:

  “– Senin dilini keseceğim” Sana onun dilini kesmeni emrettiğimde kendisine bir elbise ver!” diye tenbih etmişti. Sonra da:

  “– Ey Bilâl haydi götür şunu, kes dilini!” buyurdu. Bilâl Abbâs'ın elini tutup götürürken Abbâs:

  – Ya Resûlallâh! Dilimi mi kesecek, ey Muhâcirler dilimi mi kesecek, ey Ensâr dilimi mi kesecek, diye çığlık atmaya başladı. Bilâl ise Abbas'ı çekip götürmeye devam ediyordu. Abbas feryadı çoğaltınca Bilâl:

  – Sus! Bir elbise vererek Resûlullah seni susturmamı emretti, dedi. Neticede Bilâl-i Habeşî, sakinleşen Abbâs'a fazladan bir elbise daha verdi. (İbn-i Sa'd, IV, 273)

  Safça bir adam bir gün Resûlullâh'tan binmek için bir hayvan istemişti. Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem-:

  “– Peki, seni bir dişi deve yavrusuna bindirelim. ” buyurdu. Adam ise hayretle:

  – Yâ Resûlallâh! Ben dişi deve yavrusunu ne yapayım, o beni nasıl taşır, diyerek şaşkınlığını ifâde edince Lâtifler Lâtifi Efendimiz:

  “– Devenin küçüğü de büyüğü de muhakkak bir dişi deveden doğmamış mıdır?”
  diye latîfede bulundu. (Tirmizî, Birr, 57)

  Bir defâsında da ihtiyar kadının birisi Peygamberimiz'e gelerek:

  – Yâ Resûlallâh! Cennete girmem için Allâh'a dua et! der. Efendimiz ise:

  “– Cennete yaşlı kadınlar giremez! ” diye mukâbelede bulunur.

  Verilen cevabın nüktesini anlayamayan kadıncağız üzülür ve ağlamaya başlar. Bunun üzerine Âlemlere Rahmet Efendimiz durumu ona şöyle açıklar:

  “– Yaşlı kadınlar cennete o hâlleriyle değil, genç ve güzel olarak girerler. Zîra Allâh Teâlâ Kur'an-ı Kerîm'de:

  «Biz (cennete giren kadınları) defterleri sağdan verilenler için yeniden yaratmışızdır; onları eşlerine düşkün ve yaşıt bâkireler kılmışızdır.» (el-Vâkıa 56/35-38) buyuruyor.” (Heysemî, X, 419; Tirmizî, Şemâil , s. 91-92)