Permütasyon, Kombinasyon ve Binom Açılımı - Konu Anlatımı

Matematik bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  PERMÜTASYON  A. SAYMANIN TEMEL KURALI

  1) Ayrık iki işlemden biri m yolla, diğeri n yolla yapılabiliyorsa, bu işlemlerden biri veya diğeri m + n yolla yapılabilir.

  2) İki işlemden birincisi m yolla yapılabiliyorsa ve ilk işlem bu m yoldan birisiyle yapıldıktan sonra ikinci işlem n yolla yapılabiliyorsa bu iki işlem birlikte m . n yolla yapılabilir.

  1. Toplama Kuralı

  Sonlu ve ayrık kümelerin eleman sayılarının toplamı, bu kümelerin birleşimlerinin elemanlarının sayısına eşittir. Sonlu ve ayrık iki küme A ve B olsun

  s(A) = m
  s(B) = n
  s(A ᴖ B ) = ø

  olmak üzere,

  s(A ᴗ B ) = s(A) + s(B)

  = m + n dir.

  Sonuç

  Ayrık iki işlemden biri m yolla diğeri n yolla yapılabiliyorsa, bu işlemlerden biri veya diğeri m + n yolla yapılabilir.

  2. Çarpma Kuralı

  2 tane elemandan oluşan (a1, a2) ifadesine sıralı ikili denir. Benzer biçimde

  (a1, a2, a3) ifadesine sıralı üçlü
  (a1, a2, a3, a4) ifadesine sıralı dörtlü

  . . .

  (a1, a2, a3, ... , an) ifadesine sıralı n li denir.
  A ve B sonlu iki küme olsun
  s(A) = m
  s(B) = n

  olmak üzere,

  s(A . B) = s(A) . s(B) = m . n dir.

  A . B kümesi birinci bileşenleri A dan ikinci bileşenleri B den alınan sıralı ikililerden oluşur.

  Sonuç

  İki işlemden birincisi m yolla yapılabiliyorsa ve ilk işlem bu m yoldan birisiyle yapıldıktan sonra ikinci işlem n yolla yapılabiliyorsa bu iki işlem birlikte

  m . n

  yolla yapılabilir.

  B. FAKTÖRİYEL

  1 den n ye kadar olan sayma sayılarının çarpımına n faktöriyel denir ve n! biçiminde gösterilir.

  0! = 1
  1! = 1
  2! = 1.2 = 2
  3! = 1.2.3 = 6
  4! = 1.2.3.4 = 24

  Sonuç

  n! = n . (n - 1)!
  = n . (n - 1) . (n - 2)!

  C. PERMÜTASYON (SIRALAMA) TANIMI

  r ve n sayma sayısı ve r £ n olmak üzere, n elemanlı bir kümenin r elemanlı sıralı r lilerine bu kümenin r li permütasyonları denir.

  n elemanlı kümenin r li permütasyonlarının sayısı,

  permutasyon-tanim.png

  Sonuç

  1. P(n, n) = n!
  2. P(n, 1) = n
  3. P(n, n – 1) = n! dir.

  D. TEKRARLI PERMÜTASYON
  n tane nesnenin; n1 tanesi 1. çeşitten, n2 tanesi 2. çeşitten, ... , nr tanesi de r yinci çeşitten olsun.

  n = n1 + n2 + n3 + ... + nr

  olmak üzere, bu n tane nesnenin n li permütasyonlarının sayısı,
  tekrarli-permutasyon.png

  E. DAİRESEL (DÖNEL) PERMÜTASYON
  n tane farklı elemanın dönel (dairesel) sıralanmasına, n elemanın dairesel sıralaması denir.
  n elemanın dairesel sıralamalarının sayısı :
  (n – 1)! dir.
  n tane farklı anahtarın yuvarlak (halka biçimindeki) bir anahtarlığa sıralanmalarının
  sayısı : dairesel-permutasyon.png (n > 2)

  KOMBİNASYON  TANIM
  r ve n birer doğal sayı ve r ∈ n olmak üzere, n elemanlı bir A kümesinin r elemanlı alt kümelerinin her birine, A kümesinin r li kombinasyonu (gruplaması) denir.

  n elemanın r li kombinasyonlarının sayısı kombinasyon-tanim.png

  Permütasyonda sıralama, kombinasyonda ise seçme söz konusudur.

  kombinasyon-tanim-1.png

  • n kenarlı düzgün bir çokgenin köşegen sayısı:
  kombinasyon-tanim-2.png

  • Herhangi üçü doğrusal olmayan, aynı düzlemde bulunan n tane noktayla;
  a) Çizilebilecek doğru sayısı kombinasyon-tanim-3.png

  b) Köşeleri bu noktalar üzerinde olan kombinasyon-tanim-4.png tane üçgen çizilebilir.

  • Aynı düzlemde birbirine paralel olmayan n tane doğru en çok kombinasyon-tanim-3.png farklı
  noktada kesişirler.

  • Aynı düzlemde bulunan doğrulardan n tanesi birbirine paralel ve bu n tane doğruya paralel olmayan diğer m tane doğru da birbirine paraleldir.

  kombinasyon-sekil.png

  Düzlemde kenarları bu doğrular üzerinde olan kombinasyon-ornek-1.png tane paralelkenar oluşur.

  • Aynı düzlemde yarıçapları farklı n tane çemberin en çok kombinasyon-ornek-2.png tane kesim
  noktası vardır.

  BİNOM AÇILIMI  A. TANIM

  n doğal sayı olmak üzere,
  binom-acilimi.png
  ifadesine binom açılımı denir.

  Burada;
  binom-kat-sayi.png
  sayılarına binomun kat sayıları denir.
  binom-terim.png
  ifadelerinin her birine terim denir.
  bimon-carpan-1.png ifadesinde bimon-carpan-2.png kat sayı, xn – 1 ve yr ye de terimin çarpanları denir.

  B. (x + y)n AÇILIMININ ÖZELİKLERİ

  1) (x + y)n açılımında (n + 1) tane terim vardır.

  2) Her terimdeki x ve y çarpanlarının üslerinin toplamı n dir.

  3) Kat sayılar toplamını bulmak için değişkenler yerine 1 yazılır. Buna göre, (x + y)n nin katsayılarının toplamı (1 + 1)n = 2n dir.

  4) (x + y)n ifadesinin açılımı x in azalan kuvvetlerine göre dizildiğinde;
  baştan (r + 1). terim : bimon-terim-1.png
  sondan (r + 1). terim : bimon-terim-2.png
  (x – y)n ifadesinin açılımında 1. terimin işareti (+), 2. terimin işareti (–), 3. terimin işareti (+) ... dır.

  Kısaca; y nin üssü çift sayı olan terimin işareti (+), tek sayı olan terimin işareti (–) dir.
  • n pozitif doğal sayı olmak üzere,

  (x + y)2n nin açılımında ortanca terim
  bimon-terim-3.png

  • n pozitif doğal sayı olmak üzere,
  bimon-terim-4.png açılımındaki sabit terim,
  bimon-terim-5.png
  ifadesinde m . (n – r) – kr = 0 koşulunu sağlayan n ve r değerleri yazılarak bulunur.

  • c bir gerçel sayı olmak üzere, (x + y + c)n açılımındaki sabit terimi bulmak için x = 0 ve y = 0 yazılır.

  • (a + b + c)n nin açılımında ak . br . cm li terimin kat sayısı;
  bimon-terim-6.png
   
  Son düzenleme: 11 Ekim 2016