Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgen - Konu Anlatımı

Matematik bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  PARELELKENAR
  Karşılıklı kenarları eşit ve paralel olan dörtgenlere paralelkenar denir.
  [AB] // [DC] [AD] // [BC]
  |AB| = |DC|
  |AD| = |BC|
  dortgenler-geo1.png

  - Bir dörtgende karşılıklı kenarlar paralel ise eşit, eşit ise paralel olmak zorundadırlar.

  1. Paralelkenarda karşılıklı açılar eş, komşu açılar bütünlerdir.
  a + b = 180° dortgenler-geo2.png

  2. Paralelkenarın Alanı
  a. Paralelkenarın alanı herhangi bir kenarla o kenara ait yüksekliğin çarpımına eşittir.
  A(ABCD) = a . ha = b . hb
  dortgenler-geo3.png
  b. İki kenarı ve bir açısının ölçüsü bilinen paralelkenarın alanı;
  A(ABCD) = a . b .sina
  dortgenler-geo4.png

  c. Köşegen uzunlukları ve köşegenleri arasındaki açısının ölçüsü bilinen paralelkenarın alanı;
  dortgenler-geo5.png
  dortgenler-geo6.png

  3. Paralelkenarda Köşegen Özellikleri
  a. Paralelkenarda köşegenler birbirini ortalar.
  |AE| = |EC|
  |DE| = |EB|
  dortgenler-geo7.png

  b. Paralelkenarda köşegenler alanı dört eşit parçaya bölerler.
  dortgenler-geo8.png

  c. Paralelkenarda bir kenar üzerinde alınan bir noktanın karşı köşelere birleştirilmesiyle oluşan alan tüm alanın
  yarısına eşittir.

  A(PCD) = A(APD) + A(BPC) dortgenler-geo9.png

  d. Paralelkenarın içinde alınan herhangi bir P noktası köşelere birleştirildiğinde oluşan karşılıklı üçgenlerin alanları toplamı eşittir.
  S1 + S3 = S3 + S4
  dortgenler-geo10.png

  - Bir ABCD paralelkenarında bir köşeyi, karşı kenarların ortanoktaları ile birleştirdiğimizde alanlar şekildeki gibibölünür.

  dortgenler-geo11.png

  e. ABCD paralelkenarında K ve L noktaları kenarların orta noktaları olduğuna göre, E ABD üçgeninin, F de DCB üçgeninin ağırlık merkezidir.

  dortgenler-geo12.png
  |AE| = 2|EN| |FC| = 2|NF
  |AE| = |EF| = |FC|
  dortgenler-geo13.png

  [AC] köşegeni, [DK] ve [DL] doğru parçaları paralelkenarın alanını şekildeki gibi bölerler

  dortgenler-geo14.png

  f. Paralelkenarda komşu iki açının açıortayları arasında kalan açı 90° dir. dortgenler-geo15.png

  - E noktasından [AB] ve [DC] kenarlarına çizilen paralel AED dik üçgeninde hipotenüse ait kenarortayın uzantısıdır.

  [AB] // [KL] // [DC] Û |AK| = |KD| = |KE|
  |BL| = |LC|

  dortgenler-geo16.png

  Açıortayların kesiştikleri noktanın paralelkenarın dışında kalması durumunda
  |AD| = |AK| = |LB| = |BC|

  dortgenler-geo17.png

  g. ABCD paralelkanarının alanının taralı alana oranı;
  dortgenler-geo18.png

  EŞKENAR DÖRTGEN

  1. Eşkenar Dörtgen
  Dört kenarı birbirine eşit olan paralelkenara eşkenar dörtgen denir.
  dortgenler-geo19.png

  - Parelelkenar için geçerli olan bütün özellikler eşkenar dörtgen için de geçerlidir.

  2. Eşkenar Dörtgenin Özellikleri
  a. Bütün kenar uzunlukları eşit olduğundan, alanı

  A(ABCD) = a . h
  dortgenler-geo20.png

  b. Eşkenar dörtgende köşegenler birbirini dik keser.

  sin90° = 1 olduğundan
  dortgenler-geo21.png

  dortgenler-geo22.png

  c. Eşkenar dörtgenin köşegenleri aynı zamanda açıortay doğrularıdır.
  dortgenler-geo23.png
   
  Son düzenleme: 11 Ekim 2016