Osmanlı Devletinin Lale Devrindeki Sosyal Durumu

Osmanlı bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  Osmanlı Devletinin Lale Devrindeki Sosyal Durumu

  Dönemin padişahı III. Ahmet, sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır. Bu dönemde;
  • Devlette huzur ve barış sağlanmaya çalışıldı.
  • Lüks ve eğlenceye düşkünlük vardı.
  • Sanat ve edebiyata önem verildi.
  • Avrupa’daki bilim, sanat, kültür ve askerlik gibi alanlardaki gelişmeler takip edilmeye çalışıldı.
  • Birçok saray ve köşk yapıldı, bahçeler çiçeklerle süslendi. Özellikle lale çiçeğinin çeşitleri yetiştirildi (bu nedenle döneme “lale devri” denildi).

  Lale Devri sosyal Islahatları
  • İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi tarafından İstanbul’da ilk Türk matbaası kuruldu (1727). Matbaada dini kitaplar dışında da eserler basıldı.
  • Avrupa’daki yenilikleri ve gelişmeleri daha yakından takip edebilmek için Paris, Londra, Viyana gibi başkentlere geçici elçilikler kuruldu.
  • Yalova’da kâğıt fabrikası kuruldu.
  • Yeniçerilerden bir itfaiye bölüğü oluşturuldu.
  • İstanbul ve önemli şehirlerde kütüphaneler açıldı.
  • İlk defa çiçek aşısı uygulandı.
  • İstanbul ve Selanik’te kumaş fabrikası kuruldu.
  • İstanbul, İznik ve Kütahya’da bulunan çini atölyeleri yenilendi.
  • Arapça ve Farsça eserler Türkçe’ye çevrildi.
  • Yerli malı kullanımına önem verildi.
  • Mimari, resim ve minyatürde gelişmeler oldu (III. Ahmet Çeşmesi, Levni’nin minyatürleri).
  • Yeni kütüphaneler açıldı. Doğu ve Batı eserleri tercüme edildi.