OluŞumlarina GÖre TaŞlar

Coğrafya bölümünde yer alan bu konu SaMeT46 tarafından paylaşıldı.

 1. SaMeT46

  SaMeT46 Moderatör

  OLUŞUMLARINA GÖRE TAŞLAR
  1)Püskürük (volkanik , mağmatik )kayalar:
  Mağmanın yer kabuğunun yarıkları içinde veya yeryüzüne kadar çıkarak soğuması ile oluşan kayalardır.
  Soğumanın gerçekleştiği yere göre iç ve dış püskürük kayalar şeklinde gruplara ayrılır.
  a)İç püskürük kayalar: Granit, siyanit, gabro ve diyorit gibi.
  b)Dış püskürük kayalar: Andezit, bazalt, volkan camı (obsidiyen), trakit, inci taşı, katrantaşı, sünger taşı gibi.
  Ortak Özellikleri: Kristallidir ve kütle halindedir
  2)Tortul (sediment) kayalar: Dış kuvvetlerin etkisiyle fiziksel veya kimyasal çözülmeye uğrayan kayaların çukur alanlarda çökelmesiyle oluşan kayalardır.
  Oluşum bakımından;
  a)Mekanik (kırıntılı) tortul kayalar:
  Kum taşı (gre), kil taşı (şist) ,çakıl taşı (konglomera) örnektir. Çakıllar köşeli ise buna breş denir.
  b)Kimyasal tortul kayalar:
  Kalker ( kireç taşı), Jips (alçı taşı), kaya tuzu, dolamit, traverten , sarkıt ve dikitler örnektir.
  c)Organik tortul kayalar:
  Mercan kaya , antrasit , taşkömürü , linyit , turba ve tebeşir buna örnektir.
  Ortak Özellikleri: Tabakalıdır, fosil bulundururlar.
  Not: Petrol , antrasit , taşkömürü , linyit, turba hariç diğer madenlerin oluşmasının temel sebebi volkanizmadır.
  3. Başkalaşım (metamorfik) Kayalar:
  Tortul ve volkanik kayaların yüksek sıcaklık ve basıncın etkisiyle eski özelliklerini kaybederek yeni özellikler kazanmasıdır.
  Başkalaşım
  Kalker--------Mermer
  Kil taşı--------Mikaşist
  Kum taşı------Kuvarsit
  Granit---------Gnays