ölüm Vardir Unutma

İslamiyet bölümünde yer alan bu konu BERKİTO tarafından paylaşıldı.

 1. BERKİTO

  BERKİTO Üye

  Yapış en sağlam ipe
  Ölüm vardır unutma
  Kulağa olsun küpe
  Ölüm vardır unutma

  Başlasın hazırlıklar
  Deme daha vakit var
  Kabre girme günahkâr
  Ölüm vardır unutma

  Nefsine uyup azma
  Her şeye hemen kızma
  İhlâsını hiç bozma
  Ölüm vardır unutma

  Nefse şeytana kanma
  Hazır ol oyalanma
  Eceli uzak sanma
  Ölüm vardır unutma

  Kötüye olma yoldaş
  Nefsin ile et savaş
  Bütün engelleri aş
  Ölüm vardır unutma

  Çalışanı Hak sever
  Kendini hizmete ver
  Arama zaman ve yer
  Ölüm vardır unutma

  İşi yarına atma
  Dini dünyaya satma
  Nefsi fazla uyutma
  Ölüm vardır unutma

  Hiçbir şeyle övünme
  Pişman olup dövünme
  Sağlığına güvenme
  Ölüm vardır unutma

  Olmayasın divane
  Bulma özür, bahane
  Yaşasan da şahane
  Ölüm vardır unutma

  Seher vaktinde inle
  Hesaplaş hep kendinle
  Gözün aç, iyi dinle
  Ölüm vardır unutma

  Zanla kimseyi yerme
  Kötü bir ömür sürme
  Eceli uzak görme
  Ölüm vardır unutma

  Rızkına haram katma
  Namazı hiç aksatma
  Tövbe etmeden yatma
  Ölüm vardır unutma

  Her an sâdık ol yâre
  Sakın bakma ağyâre
  Dolaşma hiç avâre
  Ölüm vardır unutma

  Bid’at ehliyle gezme
  Hiçbir kimseyi üzme
  Günah içinde yüzme
  Ölüm vardır unutma

  Mahşerde olma zelil
  Teslim ol, hakka eğil
  Ecel elinde değil
  Ölüm vardır unutma

  Doğru ol, söyleme kem
  Onu bunu etme zem
  Hazırlanmak pek elzem
  Ölüm vardır unutma

  Hiç kimseye hor bakma
  Kalb kırma, gönül yıkma
  Azıksız yola çıkma
  Ölüm vardır unutma.

  Ecel zaman tanımaz
  Yaşlı ve genç ayırmaz
  Seni beni kayırmaz
  Ölüm vardır unutma.

  Allah’tan kesme ümit
  Mezara imanla git
  İstersen özlü öğüt
  Ölüm vardır unutma

  Dik tutma hiç başını
  Öyle çatma kaşını
  Küçük görme yaşını
  Ölüm vardır unutma

  Düşün inceden ince
  Hazırlan bir an önce
  Durmaz ecel gelince
  Ölüm vardır unutma

  Ahmak yanına varma
  Başına bela sarma
  Cahile bir şey sorma
  Ölüm vardır unutma

  Bir an gaflete dalma
  Fitneye sebep olma
  Mazlum âhını alma
  Ölüm vardır unutma

  Salih ile taş taşı
  Fasıkla yeme aşı
  İlimdir işin başı
  Ölüm vardır unutma

  Yönünü Hakka çevir
  Yemesin seni kibir
  Tabuta imanla gir
  Ölüm vardır unutma

  Sapık yol olsa da bol
  Bir tanedir doğru yol
  Sen de Ehl-i sünnet ol
  Ölüm vardır unutma

  Sünneti inkâr etme
  Evliyaya kin gütme
  Sapık peşinden gitme
  Ölüm vardır unutma

  Gel öğren sağı solu
  Ortalık sapık dolu
  Tektir kurtuluş yolu
  Ölüm vardır unutma

  Ehl-i sünnetsiz olmaz
  Sapıklar felah bulmaz
  Dünya kimseye kalmaz
  Ölüm vardır unutma

  Mezhepsizden durma kaç
  Herkes mezhebe muhtaç
  Ehl-i sünnet başa taç
  Ölüm vardır unutma

  Besleme kötü emel
  Sağlam olmalı temel
  Gel Ehl-i sünnete gel
  Ölüm vardır unutma

  Keramet elbette hak
  İnkâr edenler ahmak
  Ecel gelir muhakkak
  Ölüm vardır unutma

  Uzun emelden vaz geç
  Şerri bırak, hayrı seç
  Sen de gidersin er geç
  Ölüm vardır unutma

  Haramdan elini çek
  Hesabı vardır tek tek
  Yarın için tohum ek
  Ölüm vardır unutma

  Olmuşsan ehl-i sünnet
  Hazır bekliyor Cennet
  Getirme sakın cinnet
  Ölüm vardır unutma

  Hâlin olmadan yaman
  Henüz çıkmadan can
  Her yerde ve her zaman
  Ölüm vardır unutma

  Şan ve şöhrete tapma
  Er ol, çavuşluk yapma
  Ehl-i sünnetten sapma
  Ölüm vardır unutma

  Ömrü geçir izzetle
  Ecelini gözetle
  Sözüm şudur özetle
  Ölüm vardır unutma.