Olasılık - Konu Anlatımı

Matematik bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  OLASILIK

  A. TANIM
  Olasılık, sonucu kesin olmayan olaylarla ilgilenir. Bir zar atıldığında üst yüze gelen noktaların sayısının ne olacağı gibi şans oyunlarıyla ilgilenen olasılık teorisi günümüzde sosyal olaylar ve bilimsel çalışmalarda da kullanılmaktadır.

  B. OLASILIK TERİMLERİ
  • Bir madeni para havaya atıldığında yazı mı ya da tura mı geleceğini (v.b) tesbit etme işlemine deney denir.
  • Bir deneyin her bir görüntüsüne (çıktısına) sonuç denir.
  • Bir deneyin bütün sonuçlarını eleman kabul eden kümeye örnek uzay ve örnek uzayın her bir elemanına örnek nokta denir.
  • Bir örnek uzayın her bir alt kümesine olay denir.

  • Örnek uzayın alt kümelerinden olan boş kümeye imkansız (olanaksız) olay denir.
  • Örnek uzayın bütün elemanlarını içeren alt kümesine mutlak (kesin) olay denir.

  A ve B, E örnek uzayına ait iki olay olsun.
  A Ç B = Ø
  ise, A ve B olayına ayrık olay denir.

  C. OLASILIK FONKSİYONU
  E örnek uzayının bütün alt kümelerinin oluşturduğu kuvvet kümesi K olsun.
  P : K → [0, 1]
  biçiminde tanımlanan P fonksiyonuna olasılık fonksiyonu denir. A Î K ise P(A) gerçel sayısına A olayının olasılığı denir.

  1) Her A Î K için, 0 ≤ P(A) ≤ 1' dir. Yani, A olayının olasılığı 0 ile 1 arasındadır.

  2) İmkansız olayın olasılığı 0 ve kesin olayın olasılığı 1 dir.

  3) A, BÎK ve A Ç B= Ø ise,
  P(A È B) = P(A) + P(B) dir.

  1) olasilik-formul.png
  2) A Ì B ise P(A) £ P(B) dir.
  3) olasilik-konu-1.png tümleyeni olmak üzere,
  olasilik-konu-2.png
  4) P(A È B) = P(A) + P(B) – P(A Ç B)
  5) A, B, C olayları E örnek uzayının ikişer ikişer ayrık bütün olayları ise,(E = A È B È C)
  P(A) + P(B) + P(C) = 1 dir.

  1) n, paranın atılma sayısını veya para sayısını göstermek üzere, örnek uzay 2n dir.
  2) n, zarın atılma sayısını veya zar sayısını göstermek üzere, örnek uzay 6ndir.

  D. BAĞIMSIZ VE BAĞIMLI OLAYLAR
  Bir olayın elde edilmesi, diğer olayın elde edilmesini etkilemiyorsa bu iki olaya bağımsız olaylar denir.
  Eğer iki olay bağımsız değil ise, bu olaylara birbirine bağımlıdır denir.

  • A ve B bağımsız iki olay olsun. A nın ve B nin gerçekleşme olasılığı :
  P(A Ç B) = P(A) . P(B) dir.

  E. KOŞULLU OLASILIK
  A ve B, E örnek uzayında iki olay olsun. B olayının gerçekleşmiş olması durumunda, A olayının olasılığına, A olayının B ye bağlı koşullu olasılığı denir ve P(A \ B) ile gösterilir.
  olasilik-konu-3.png
  Bir deneyde bir A olayının olasılığı x olsun. Bu deney n kez tekrarlandığında A olayının k kez gerçekleşmesi olasılığı, olasilik-konu-4.png
   
  Son düzenleme: 11 Ekim 2016