Öğretmen Ücretli Öğretmenlerin Hakları

Öğretmen Evi bölümünde yer alan bu konu Sehbal tarafından paylaşıldı.

 1. Sehbal

  Sehbal Üye

  Öğretmen Ücretli Hakları
  Öğretmenlerin Hakları Nelerdir
  Öğretmen Özlük hakları


  Öğretmen Ücretli Öğretmenlerin Hakları

  Ücretli öğretmenler, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurarak ders saati üzerinden sözleşme imzalıyorlar. Buna göre girdikleri saat başına ücret ödeniyor ve ayda asgari ücretin biraz üzerinde para alıyorlar. Çoğunun aldığı para asgari ücreti de bulmuyor. Sigorta primleri ise aylık toplam ders saat sayısına göre ödeniyor. Buna göre ayda en fazla 16-17 gün sigortalı olabiliyorlar. Yani normal öğretmene göre yarım ücret ve yarım sigorta ile çalışmış oluyorlar.

  Özlük hakları ve sosyal güvenlik hükümleri açısından ücretli öğretmenlerin durumunu maddeler halinde özetlersek;

  · İş güvenceleri yok. Okul yönetimi istediği zaman görevine son verebiliyor.

  · İşe son verilme halinde kıdem, ihbar ve diğer tazminatları alamıyorlar.

  · Yıllık izin hakları bulunmuyor.

  · Eski adıyla SSK'lı, yeni adıyla 4/a'lı olarak sigortaları bildiriliyor. Aylık 30 günden az da olsa yapılan bildirimleri emeklilikte dikkate alınıyor.

  · 30 günlük prim sayısını doldurduktan sonra genel sağlık sigortası kapsamında sağlık yardımlarından yararlanabiliyorlar.

  · Son bir yıl içinde 90 günlük prim sayısını dolduranlara hastalanmaları halinde geçici iş göremezlik ödeneği verilir. 120 günü dolduranlara, doğum yapmaları halinde emzirme yardımı (süt parası) verilir.

  · İş kazası geçirmeleri veya meslek hastalığına yakalanmaları halinde de prim günü şartı aranmasızın gerekli yardım ve ödemeler yapılır.

  Görüldüğü üzere ücretli öğretmenler, pozitif ve negatif düzenlemelerle karşı karşıyalar. Bunun yanında ücretli öğretmenlik statüsünün milli eğitim camiasında çok sorunlu bir uygulama olduğunu ve özellikle atama bekleyen öğretmen adaylarının mağduriyetine sebep olduğunu da eklemek gerekiyor.