Oder Nehri

Coğrafya bölümünde yer alan bu konu Hasan Şeref İlhan tarafından paylaşıldı.

  1. Hasan Şeref İlhan

    Hasan Şeref İlhan Harbi Aktif Üye

    Almanya ile Polonya'nın en önemli nehirlerinden biridir. Uzunşuğu 900 km. kadardır. 500 km. kadar içeriye küçük gemiler girebilir.

    Oder nehri, Karpat Dağları'ndan çıkar, Batı Polonya boyunca yol alır, Polonya ve Almanya arasındaki sınırı meydana getirdikten sonra Stettiner Haft denilen küçük, sığ bir koydan Baltık Denizi'ne dökülür.

    Spree nehri ile birtakım küçük kanallar Oder nehrini Elbe nehrine bağlar. Oder'in başlıca kolu, Polonya'dan çıkan Warta akarsuyudur. Bu akarsu, Netze (Notec) nehrini, bir kanal yolu ile de Oder'i Vistula nehrine bağlar. Oder nehri, çeşitli kollarla, kanallarla bağlı olduğu önemli akarsular sayesinde, birçok iç bölge ülkelerinin denizlerle ilinti kurmasını sağlar. Hatta bu yüzden, Versailles Antlaşması maddelerinden birinin gereğince, Oder nehri boyunda, gemilerin girebildiği, işletildiği yöreler, uluslararası kontrola bağlı tutulmuştu. Daha sonra antlaşma Adolf Hitler tarafından kaldırıldı.