Niğbolu Savaşı

Osmanlı bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  25 Eylül 1396 tarihinde Osmanlı ve Haçlı orduları arasında gerçekleşen savaş. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki fetihleri, başta Papa'yı ve Hristiyan devletlerini bir hayli telaşlandırdı. Osmanlı Devleti Sırbistan ve Bulgaristan'ı fethederek, Tuna boylarına ve Macar Krallığı hudutlarına kadar gelmişti.

  Avrupa'daki milletler savaşa hazırlanmaya başladı ve ilk olarak Fransa ve İngiltere arasındaki harbe son verildi. Avrupa'da Fransa, İskoçya, Almanya, Avusturya, İngiltere, Macaristan, İsviçre, Polonya, Bohemya, Belçika, İtalya ve Venediklilerden oluşan 120.000 kişilik Rodos şövalyelerinden Haçlı ordusu toplandı.

  Haçlılar, Macaristan'dan itibaren iki kola ayrıldılar. Asıl büyük kol, Sırbistan istikametinde yürüyerek Tuna Vadisi'ne geldi ve nehrin sol sahilini takip ederek Osmanlı topraklarına girmiş oldu. Tuna'yı geçerek Orsava, Rahova ve Vidin şehirlerini zapt ederek, burada yaşayanları kılıçtan geçirip, Niğbolu önüne geldiler. Fransız orduları ile birlikte birleştiler.

  Haçlılar, Osmanlı kumandanlarından Doğan Bey'in muhafızlığındaki Niğbolu Kalesi'ni nehirden ve karadan kuşattılar. Fransız süvarileri, ilk taarruzda bulundu. Bu taarruz, Sultan Bayezid Han'ın kumandanlığını ettiği merkez kuvvetlerine yapıldı. Yeniçeri askerleriyle karşılaştılar ve Fransız süvarilerinin bir kısmı burada imha edildi. Osmanlı ordusunun geri çekilişi, Fransızların kaybını daha da arttırdı ve Osmanlı ordusunun kıskacı içine girdiler. Osmanlı harp taktiğini bilen Sigismund'un tavsiyelerini dinlemeyip daha da ilerlediler. Ayrıca Fransızlar, Osmanlıların çekildiği tepeyi işgal ettiler ve zafer kazandıkları anda, Sultan Bayezid Han'ın kumandası altındaki pusuda bekleyen kuvvetlerle karşılaşınca şaşırdılar. Macar Kralı Osmanlılar karşısında hiçbir başarı sağlayamadı.

  Haçlılardan elde edilen ganimetlerle, ülkede imar faaliyetleri, sanat eserleri ve sosyal yardım müesseseleri yapıldı.

  Bu yazı harbiforum.net özel, kaynak kitaplardan istifade ederek hazırlanmış derleme bir yazıdır...