Eserleri, Biyografisi Nefi - Nefi Kimdir - Nefi Hayatı

Edebiyat TR bölümünde yer alan bu konu yalnızlar rıhtımı tarafından paylaşıldı.

 1. Nefi Kimdir

  1572 yılında Erzurum-Hasankale'de doğdu. Asıl adı Ömer'dir. iyi bir öğrenim gördü. Arapça ve Farsça öğrendi. İstanbul'a geldi. Nef'î mahlasını dostu Gelibolulu Ali'nin önerisiyle aldı. Çeşitli devlet memurluklarında bulundu. Nef'î, hiciv edebiyatımızın en büyük şairidir. Kaside denince de önce Nef'î akla gelir. Sağlam bir tekniği, ağır bir dili, cesur bir söyleyişi vardır. Sihâm-ı Kaza adlı hicivlerini okuyan IV. Murad, bir daha hiciv yazmamasını istedi, bu konuda kendisinden söz aldı. Şair, verdiği sözü tutamadı. Vezir Bayram Paşa, kendisi hakkında yazdığı hicviye nedeniyle, şairi 1635 yılında öldürttü.

  ESERLERİ
  Türkçe Dîvân, Farsça Dîvân ve Siham-ı Kaza adlı eserleri vardır.
   
  Son düzenleme moderatör tarafından: 16 Ekim 2010