Nakarat nedir

Müzik bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

  1. Ömer

    Ömer Yönetici

    Nakarat nedir, Nakarat ne demek?

    Nazım eserlerde veya şarkılarda bentlerin sonunda tekrarlanan ve eserin ana temasını vurgulayan, eserdeki duygu ve düşünceyi sürekli olarak muhafaza eden bölüme verilen ad. Halk şiirinde bağlama veya kavuştak olarak da bilinen nakarat eserde verilmek istenen ana anlamın sürekli olarak hatırlatılması ve okuyana empoze edilmesi için çok sık kullanılan bir metottur. Nakaratlar türkülerde bazen mani biçiminde olduğu gibi, bazen takip ettiği bentle aynı kalıpta olup bazen de farklı kalıplarda ve dize adetlerinde olabilirler. Ayrıca Divan şiirindeki şarkıların 4. dizesine de nakarat ismi verilir