MySQL Insert(Insert Into - Veri Eklemek)

Programlama Dilleri bölümünde yer alan bu konu hortLak tarafından paylaşıldı.

 1. hortLak

  hortLak c ε ή κ

  INSERT INTO ifadesi veritabanı tablosuna yeni kayıt eklemek için kullanılır.
  Insert Into - Veri Eklemek

  INSERT INTO ifadesi veritabanı tablosuna yeni kayıt eklemek için kullanılır.

  Syntax

  INSERT INTO tablo_adi

  VALUES (deger1, deger2,….)

  You can also specify the columns where you want to insert the data:

  INSERT INTO table_name (column1, column2,…)

  VALUES (value1, value2,….)

  Verileri PHP ile sorgulayıp işlemek için mysql_query() fonksiyonu ile sorgu yapılır.Bu fonksiyon MySQL başlantısına sorguyu gönderir.

  Örnek

  Önceki bölümümüzde “adi” , “soyadi” ve “yas” olarak 3 öğeli “Arkadas” adında bir tablo oluşturmuştuk. Bu örneğimizde de aynı örneği kullanıyoruz.”Arkadas” tablosuna yeni veriler ekleyelim:

  PHP:
  <?php 
      $con 
  mysql_connect(”localhost”,”sadece”,”sadeceo″); 
      if (!
  $con
      { 
      die(
  ’Bağlanamadı‘ mysql_error()); 
      } 
      
  mysql_select_db(”my_db”$con); 
      
  mysql_query(”INSERT INTO person (adisoyadiyas
      
  VALUES (’sa’‘de’‘ce′)); 
      
  mysql_query(”INSERT INTO person (adisoyadiyas
      
  VALUES (’ce’‘de’‘sa′)); 
      
  mysql_close($con); 
      
  ?>

  Veritabanına Formdan Veri Eklemek

  “Arkadas” tablosuna veri eklemek için bir HTML forum oluşturalım:

  HTML:
  <html> 
    <body> 
    <form action=”insert.php” method=”post”> 
    adi: <input type=”text” name=”adi” /> 
    soyadi: <input type=”text” name=”soyadi” /> 
    yas: <input type=”text” name=”yas” /> 
    <input type=”submit” /> 
    </form> 
    </body> 
    </html>

  Kullanıcı bilgileri girdikten sonra submit butonuna tıklayınca, form bilgileri “insert.php” sayfasına aktarılır. “insert.php” dosyası veritabanına bağlanarak verileri mysql tablolarına ekler.

  Daha sonra,mysql_query() fonksiyonu ile yeni bilgiler tablolara eklenir.

  Aşağıda “insert.php” dosyamızı tasarlayalım:

  PHP:
  <?php 
      $con 
  mysql_connect(”localhost”,”sadece”,”sadeceo″); 
      if (!
  $con
      { 
      die(
  ’Bağlanamadı‘ mysql_error()); 
      } 
      
  mysql_select_db(”my_db”$con); 
      
  $sql=”INSERT INTO person (adisoyadiyas
      
  VALUES 
      
  (’$_POST[firstname],'$_POST[lastname]’,'$_POST[age])
      if (!
  mysql_query($sql,$con)) 
      { 
      die(
  Hata‘ mysql_error()); 
      } 
      echo 
  “1 Kayıt Eklendi”
      
  mysql_close($con
      
  ?>