MySQL Delete (Veritabanındaki Bilgiyi Silmek)

Programlama Dilleri bölümünde yer alan bu konu hortLak tarafından paylaşıldı.

 1. hortLak

  hortLak c ε ή κ

  DELETE FROM ifadesi veritabanı tablosundaki kayıtları siler.

  Syntax

  DELETE FROM tablo_adi WHERE sutun_adi = aranan_deger

  Verileri PHP ile sorgulayıp işlemek için mysql_query() fonksiyonu ile sorgu yapılır.Bu fonksiyon MySQL başlantısına sorguyu gönderir.

  Örnek

  İlk dersimizde “Arkadas” isimli veritabanı tablosunu oluşturmuştuk:

  adi soyadi yas
  sa de ce
  ce de sa

  Şimdiki örneğimiz “Arkadas” tablosundaki soyadi=”de” kriterine uygun tüm verileri silecek;Görelim:

  PHP:
  <?php 
      $con 
  mysql_connect(”localhost”,”sadece”,”sadeceo″); 
      if (!
  $con
      { 
      die(
  ’Bağlanamadı‘ mysql_error()); 
      } 
      
  mysql_select_db(”my_db”$con); 
      
  mysql_query(”DELETE FROM Arkadas WHERE soyadi=’de’”); 
      
  mysql_close($con); 
      
  ?>
  Silme işleminden sonra, tablomuzun son hali şu şekildedir:

  adi soyadi yas
  ce de sa