Mutabakat nedir

Harbi Sözlük bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  Mutabakat ne demek, Mutabakat kelimesinin anlamı nedir?

  1. Herhangi bir konu üzerinde anlaşma, uzlaşma ve fikir birliğine varma.

  2. Uygun olma durumu, uygunluk.

  3. Türkçe'de özne ile yüklemin şahıs ve sayı bakımından, bâzı dillerde ise sıfat ile ismin cins ve sayı yönünden birbirine uyması durumu, uygunluk.

  - Taraflar her iki konuda da mutabakat sağladı.

  Mutabakat, Arapça'da uygun gelmek, rast gelmek anlamına gelen "tabk" kökünden türemiş bir kelimedir.

  Arapça ve Osmanlıca Mutabakat Yazılışı: ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ