Muhammed Mustafa (ASM)

Dini Şiirler bölümünde yer alan bu konu II.MEHMET tarafından paylaşıldı.

 1. II.MEHMET

  II.MEHMET Sahipcan

  Rabbim koruyacak işte bak Kâbe
  Güçlü filleriyle geldi tahribe
  Habeş’in Meliki kaçtı Ebrehe
  ………Hak yarattı kainatı var etti
  ………Ahmed-i Mahmud-u bize yâr etti

  Ebabil kuşları mağlup ettiler
  Kâbe’yi yıkmadan kaçıp gittiler
  Hakkın karşısında nasıl bittiler
  ………Resul için kainatı var etti
  ………Ahmed-i Mahmud-u bize yar etti

  Cezire tül Arab vahşete daldı
  İnsanlığa korku dehşetler saldı
  Fetret devri denen günlere kaldı
  ………Hak yarattı kainatı var etti
  ………Ahmed-i Mahmud-u bize yâr etti

  Tevrat, Zebur, İncil haber veriyor
  Son Peygamber olan Ahmed geliyor
  Kuran’ın nuruyla zulmü deliyor
  ………Hak yarattı kainatı var etti
  ………Ahmed-i Mahmud-u bize yâr etti

  Şam kâhini Satih haber veriyor
  Kisra’nın sarayı nasıl eriyor
  Fars saltanatının sonu geliyor
  ………Resul için kainatı var etti
  ………Ahmed-i Mahmud-u bize yar etti

  Sava’nın denizi battı iyice
  Mecusi ateşi işte sönünce
  Sevgili Resulün doğduğu gece
  ………Resul için kainatı var etti
  ………Ahmed-i Mahmud-u bize yar etti

  Veladet anında bir nur görüldü
  Doğu ve batı bu nurla örüldü
  Sanemlerin çoğu yere döküldü
  ………Hak yarattı kainatı var etti
  ………Ahmed-i Mahmudu bize yâr etti

  Cinler ve şeytanlar ulaşmaz gayba
  Şüphe karışamaz Hak Kelamına
  Veladet gecesi son verir buna
  ………Hak yarattı kainatı var etti
  ………Ahmed-i Mahmud-u bize yâr etti

  Müşrikler davandan vazgeç dediler
  Çok şeyler vermeyi teklif ettiler
  Peygamberimizi vazgeçiremediler
  ………Resul için kainatı var etti
  ………Ahmed-i Mahmud-u bize yar etti

  O cenabı Hakkın bir tercümanı
  Düşmanlara karşı şanlı imanı
  Yaşantısı ile Hak kahramanı
  ………Hak yarattı kainatı var etti
  ………Ahmed-i Mahmud-u bize yâr etti

  Gar-ı Sevr’de iki güvercin bekler
  Bir adet örümcek güce güç ekler
  Düşmanlar çekilip hem gidecekler
  ………Resul için kainatı var etti
  ………Ahmed-i Mahmud-u bize yar etti