Montaigne ve Denemeleri

Edebiyat & Türkçe bölümünde yer alan bu konu SüKuN tarafından paylaşıldı.

 1. SüKuN

  SüKuN Harbi Aktif Üye

  Çoğunuz duymuşunuzdur eminim..Montaigne'i...Kiminiz DENEMELER adlı eserini okumuş kiminiz uzun ve anlamsız bulduğu için ilgilenmemiştir bile...Ancak o kadar basit birşey değil...Kimilerinin hayat felsefelerini değiştiren kimilerin ise düşüncelerini olgunlaştıran kimilerine ise ters gelen kelimelerle ateş yakan motaigne nin bu eserini bölüm bölüm sizlerle paylaşacağım..

  MONTAIGNE'İN YAŞAMI

  1533-Michel de Montaigne doğuyor ve Papessus köyünde bir
  sütnineye gönderiliyor.

  1535-Michel, Fransızca bilmeyen Horstanus adlı bir Alman
  eğitmenine veriliyor. Bu eğitmen Michet'in babasının İtalyada
  gördüğü yeni bir yöntemle çocuğu hep Latince konuşarak yetiştiriyor.

  1539-Michel, altı yaşında; Fransa'nın en iyi kolejlerinden birine,
  Guyenne Kolejine giriyor. Burada yedi yıl okuyor. Latin şiirinin
  tadına varıyor ve biraz da Yunanca öğreniyor.

  1546-Bordeaux da; Edebiyat Fakültesinde felsefe okuyor.

  1548-Bordeaux da isyan: Michel, Toulouse da hukuk okuluna
  gidiyor.

  1554-Montaigne in babası Bordeaux Belediye Başkanı oluyor.

  1555-Montaigne babasıyla Paris'e gidip geliyor.

  1557-Bordeaux Belediye Meclisine giriyor.

  1558-Montaigne'le La Boetie arasındaki büyük dostluk başlıyor.

  1559-Bordeaux da mezhep kavgaları. Bir tüccar diri diri yakılıyor:
  Amyot, Plutarkhos'un Hayatlar'ını Fransızcaya çeviriyor.
  Montaigne'in en çok seveceği, okuyacağı kitap bu olacak.

  1561-Bordeaux Belediye Medisi Montaigne'i önemli bir görevle
  saraya gönderiyor. La Boetie siyasal hayata giriyor:

  1562-Protestanlara karşı şiddet hareketleri başlıyor. Montaigne,
  Rouen şehrini Protestanlardan almaya giden kral ordusuna katılıyor:

  1563-Montaigne, Bordeaux'ya dönüyor: La Boetie ölüyor.

  1565-9. Charles, Bordeaux'ya gelip bir süre kalıyor. Montaigne,
  Françoise de la Chassagne'la evleniyor.

  1568-Babası ölüyor. Miras beş erkek, üç kız kardeş arasında
  bölünüyor. Michel, Montaigne çiftliğinin sahibi oluyor.

  1569-Montaigne; babasının isteğiyle yaptığı Raimond Sebond'un
  thelogia üzerine bir eserinin çevirisini bastırıyor.

  1570-Montaigne, Bordeaux Belediye Meclisindeki görevinden istifa
  ederek Paris'e gidiyor. La Boetie nin Latince şiirleriyle çevirilerini
  bastırıyor. Montaigne'in ilk kızı doğup iki ay sonra ölüyor.

  1571-Montaigne, çiftliğine çekiliyor ve kütüphanesine şu Latince
  kitabeyi yazıyor:

  «1571 yılı: Michel de Montaigne, otuz sekiz yaşında. Doğum
  yıldönümünden bir gün önce; meclisteki kulluğundan ve
  memuriyetinden bıkmış; fakat sapasağlam olarak kitapları arasına
  dönüyor ve geri kalan günlerini orada, sessizlik içinde geçirmeye
  karar veriyor.>

  1572-Saint-Barthelemy kırımı. Montaigne Denemeleri'ni yazmaya
  başlıyor. Plutarkhos'un Ahlaki Eserleri'nin çevirisi çıkıyor ve
  Montaigne in elinden düşmüyor:

  1573-İç savaş. Montaigne kralın ordusuna katılıyor; görevle
  Bordeaux'ya gönderiliyor.

  1574-Montaigne'in dördüncü kızı doğup üç ay sonra ölüyor.

  1575-Montaigne Paris'e gidiyor.

  1576-Montaigne, Pyrrhon felsefesiyle yakından ilgileniyor: Raimond
  Sebond üstüne babasına söz verdiği eseri yazmaya başlıyor.

  1577-Montaigne'in beşinci kızı doğup bir ay sonra ölüyor. Henri de
  Navarre, Montaigne'e yüksek bir rütbe veriyor. Montaigne ilk kez
  kum sancılarına tutuluyor. Denemeler'ine devam ediyor.

  1578-Montaigne küçük bir orman satın alıyor.

  1579-Montaigne kendini en çok anlattığı Denemelerini yazıyor.

  1580-Denemeler ilk kez, iki cilt halinde basılıyor. Montaigne
  İsviçre'ye, İtalya'ya gidiyor. Paris'e dönüp kitabını krala sunuyor.
  Kral beğeniyor.

  1581-Montaigne evine dönüyor.

  1582-Montaigne, Bordeaux Belediye Başkanı oluyor, Denemeler'i
  birçok eklemelerle yeniden bastırıyor...

  1583-Montaigne in altıncı kızı doğuyor ve birkaç gün yaşıyor.

  1584-Navarre Kralı (Sonraki V. Henri) Montaigne'in çiftliğine gelip
  iki gün kalıyor.

  1585-Montaigne Mareşal Matignon'la mektuplaşıyor. İç savaşta
  önemli roller oynuyor. Bordeaux'da veba çıkıyor. Montaigne görevi
  başına gelemiyor. Başkanlığı bitinceye kadar yakın bir kasabada
  kaldıktan sonra, ailesini alıp veba bölgesi dışına çıkıyor.

  1586-Montaigne tarihçileri okuyor.

  1587 Henri de Navarre tekrar Montaigne'in çiftliğine geliyor.

  1588-Montaigne, Denemeler'in dördüncü baskısı için Paris'e gidiyor:
  Yolda Ligciler tarafından soyuluyor. Paris'te, Denemeler'in
  hayranlarından Mademoiselle de Gournay'le tanışıyor. İç savaş
  şiddetleniyor; Montaigne Kralla birlikte Rouen'e gidiyor. Tekrar
  Paris'e dönüşünde bir gün için Bastille'e atılıyor.

  1589-Montaigne evine çekilip kitap okuyor. Denemeler'in yeni bir
  baskısını hazırlıyor: Birçok eklemeler yapıyor. Kitap en olgun şeklini
  buluyor.

  1590-Montaigne'in kızı evleniyor: Yeni kral 4. Henri, Montaigne'e
  mektup yazıyor, yanına çağırıyor. Montaigne gidemiyor.

  1591-Montaigne'in kızının bir kızı doğuyor.

  1592-Montaigne ölüyor.


  MONTAIGNE ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

  - Denemeler'de gördüğüm her şeyi Montaigne'de değil kendimde
  buluyorum. (Pascal)

  - Bir kitap buldum burada. Montaigne'in kitabı; yanıma almadım
  sanıyordum. Aman ne hoş adam. Ne zevk onunla birlikte olmak.
  (Mme. de Sevigne)

  - Montaigne, o hoşsohbet insan,
  Bazen derin, bazen sudan
  Kuşku duymasını bilmiş
  Burnu bile kanamadan.
  Kerli ferli softalarla
  Alay etmiş sakınmadan. (Voltaire)

  - Eminim, alışacaksınız Montaigne'e. İsanoğlu ne düşündüyse onda
  var ve bu kadar güçlü biçem zor bulunur. Bir şey öğretmiyor, çünkü
  hiçbir şeyi kestirip atmıyor. Doğmacılığın tam tersi. Mağrur adam,
  ama kim mağrur değil ki? Alçakgönüllü görülenler büsbütün mağrur
  değiller mi? Her satırında Ben, Kendim diye konuşuyor, ama Ben,
  Kendim demeden hangi bilgiye varılabilir? Haydi, bırakın Allah
  aşkına hocam, filozofun, ****fizikçinin bundan iyisi görülmemiş.
  (Mme. du Deffand)

  - Montaigne, o tanrı gibi adam, 16. yüzyılın karanlıktan içinde tek
  başına diri ve tertemiz bir ışık saçmış; dehası ancak zamanımızda,
  gerçek ve felsefi düşünce boşinançların, geriliklerin yerini alınca
  anlaşıldı. (Grimm)

  - Montaine'in düşünceleri yanlış, ama güzel. (Malebranche)

  - Yazarların çoğunda, yazan adamı görüyorum, Montaigne'de
  ise düşünen adamı. (Montesquku)

  - Çocukken babamın kitaplığından bana Dememeler çevirisinin
  perişan bir cildi kalmıştı. Yıllar sonra, kolejden çıkışımda bir cildi
  okudum ve ötekilerini arayıp buldum. Bu kitapla ne büyük haz ve
  hayranlık saatleri geçirdiğimi hatırlıyorum. Bu kitabı, yaşadığım
  başka bir hayatta yazmışım gibi geliyor o kadar candan bana, benim
  düşüncemi, benim hayat deneyimimi söylüyordu. (Emerson)

  - Montaigne amma da düşünce çalmış benden! (Beranger)

  - Montaigne ölüyor: Kitabını tabutunun üstüne koyuyorlar;
  cenazesinde yakını olarak din bilgini Charron ve manevi kızı
  Mademoiselle de Goumay var Resmen septik olarak Bayle ve Naude
  onlara katılıyor. Sonra Montaigne'e az çok bağlananlar, bir an için
  ondan zevk almış olanlar, bir an için yalnızlık sıkıntısından kurtardığı,
  kuşku duydurmak sayesinde düşündürdüğü kimseler; akraba ve komşu
  olarak Madame de Sevigne, La Fontaine; onun yaptığını yapmaya
  özenip onu taklit etmeyi onur bilenler: La Bruyere, Montesquieu,
  Jean-Jacques Rousseau; ortada tek başına Voltaire; daha az önemli
  kimseler, karmakarışık: Saint-Evremond, Chaulieu, Garat... Daha
  arkada çağdaşlarımız ve belki hepimiz. Ne büyük bir cenaze alayı. Bir
  insanın Ben'i için bundan daha fazla umulabilir mi? Peki ama, ne
  yapıyorlar bu cenaze alayında? Tören gereğince hüngür hüngür
  ağlayan Mademoiselle de Gournay den başka herkes konuşuyor:
  Ölenden, onun sevimli taraflarından, hayata bu kadar karışan
  felsefesinden sözediyorlar. Herkes kendi kendinden sözediyor. Onunla
  herkesin ortak olduğu taraflar ortaya konuyor. Kimse ona olan
  borcunu unutmuyor; her düşünce onun bir yankısı gibi... Korkarım bu
  alayda dua eden tek adam Pascaldır. (Sainte-Beuve)

  - Montaigne'i sevmek kendini sevmek, kendini her şeye tercih
  etmektir. Montaigne'i sevmek yalnız gerçeği değil, doğruluğu ve ödev
  duygusunu da yalnız kendinden yana çekmektir. Montaigne'i sevmek,
  hayatımızda hazlara, zavallı yaradılışımızın kaldıramayacağı kadar yer
  vermektir... (Brunetiere)

  - Montaigne Fransız Rönesansını bitirip Klasik çağı haber veriyor.
  (Lanson)

  - Pilatus'un, devirler boyunca yankısı çınlayan korkunç sorusu
  karşısında Montaigne, daha insanca, daha din dışı, başka bir anlamda
  İsa'nın tanrıca cevabını vermiş oluyor:

  «Gerçek nedir?»

  «Gerçek benim!,»

  Yani Montaigne gerçek olarak sahiden tanıyabileceği tek şeyin
  kendisi olduğuna inanıyor. Onu kendinden sözetmeye götüren budur
  çünkü kendini bilmeyi ayrıca her şeyden daha önemli sayıyor.
  İnsanların ve her şeyin yüzünden maskeyi kaldırmalı, diyor.
  Maskesini atmak için kendini anlatıyor. Maske insanın kendinden çok
  ülkesine ve devrine ait olduğu için de insanlar maske yüzünden
  birbirinden ayrılıyor. Böylece, maskesini gerçekten atan insanda
  hemen kendi benzerimizi buluyoruz. (Andre Gide)  KENDİSİ

  ... Boyum ortanın biraz altında, bedenim sağlam yapılı ve toplucadır
  yüzüm şişman değil, dolgundur; tabiatım, neşe ile hüzün arasında,
  oldukça ateşli ve sıcakkanlıdır... Sağlığım, ta genç yaşımdan beri
  düzgündür: Hastalığa tutulduğum azdır.

  İşte ben böyle idim; kendimi, kırk yaşımı aşıp ihtiyarlığın yolunu
  tuttuğum şu andaki halimle anlatmıyorum:

  Minutatim vires et robur adultum

  Frangit et in partem pejorem liquitur oetas (Lucretius)

  Yıllar için için aşındırır

  Olgunluk çağına varmış güçleri

  Bundan sonraki halim ancak yarım bir varlık olacak; ben artık o ben
  olmayacağım. Gün geçtikçe kendimden ayrılıyor, uzaklaşıyorum.

  Singula de nobis anni proedandur euntes (Horatius)

  Bir şey koparır bizden, yıllar, akıp giderken. (Kitap 2, bölüm 17)
  DENEMELERİN KONUSU

  Başkaları insanoğlunu yetiştiredursun ben onu anlatıyorum ve
  kendimde, pek kötü yetişmiş bir örneğine gösteriyorum. Bu örneği
  yeniden biçim vermek elimde olsaydı onu elbet olduğundan çok başka
  türlü yapardım. Bir kez yapılmış artık. Şunu söyleyeyim ki, kendimi
  anlatırken söylediklerim değişik ve değişken olmakla beraber hiç
  gerçeğe aykırı değildir. Dünya durmayan bir salıncaktır: Orada her şey
  toprak, Kafkas'ın kayalıkları, Mısır'ın piramitleri, hem çevresiyle
  birlikte, hem de kendi kendine sallanır. Durmanın kendisi bile daha
  ağır bir sallantıdan başka bir şey değildir. Konumu (kendimi) hep aynı
  halde bulundurmak elimde değil. Doğal bir sarhoşlukla, salına serpile
  yürüyüp gidiyor. Onu belli bir noktada, canımın istediği bir andaki
  haliyle alıyorum. Duruşu değil, geçişi anlatıyorum: Fakat yaştan yaşa,
  yahut halkın dediği gibi «yedi yıldan yedi yıla» geçişi değil, günden
  güne, dakikadan dakikaya geçişi. Hikayemi saati saatine yazmam
  gerekiyor. Az sonra değişebilirim. Yalnız halim değil, amacım da
  değişebilir. Benim yaptığım, değişen ve birbirine benzemeyen olaylar,
  kararsız ve bazen çelişmeli düşünceleri yazıya dökmektir. Acaba
  benliğim mi değişiyor, yoksa aynı konulan ayrı koşullara ve ayrı
  bakımlara göre mi ele alıyorum? Her ne hal ise, kendi kendimden
  ayrıldığım oluyor. Fakat Demades'in dediği gibi, doğrudan hiç
  ayrılmıyorum. Ruhum bir yerde durabilseydi, kendimi denemekle
  kalmaz, bir karara varırdım: Ruhum sürekli bir arayış ve oluş içinde.
  Anlattığım hayat basit ve gösterişsiz; zararı yok. Bütün ahlak felsefesi
  sıradan ve kendi halinde bir hayata da girebilir, daha zengin, gösterişli
  bir hayata da: Her insanda, insanlığın bütün halleri vardır.
  (Kitap 3, bölüm 2)

  Olgun bir okuyucu çok kez başkasının yazdıklarında yazarın
  düşünmediği güzellikler bulur, okuduklarına daha zengin anlamlar ve
  renkler kazandırır. (Kitap 1, bölüm 26)

  Başkalarının bilgisiyle bilgin olabilsek bile, ancak kendi aklımızla
  akıllı olabiliriz. (Kitap 1, bölüm 24)


  KENDİMİZİ TANIMAK

  Plinius'un dediği gibi, herkes kendisi için bir derstir elverir ki insan
  kendini yakından görmesini bilsin. Benim yaptığım, bildiklerimi
  söylemek değil, kendimi öğrenmektir; başkasına değil kendime ders
  veriyorum. Ama bunları başkalarına da anlatmakla kötü bir iş
  yapmıyorum: Bana yararı olan bu işin belki başkasına da yararı
  olabilir. Zaten benim bir şeye dokunduğum yok. Yalnız kendimle
  uğraşıyorum; delilik ediyorum, bundan zarar görecek başkası değil,
  benim; çünkü bu öyle bir delilik ki bende başlayıp bende bitiyor,
  hiçbir kötülüğe yol açmıyor. Eskilerden yalnız iki üçünün bu işi
  denediğini söylerler; ama onların, yalnız adlarını bildiğimiz için
  benim yaptığımın tıpkısını yapıp yapmadıklarını söyleyemeyiz.
  Ruhumuzun ele avuca sığmayan akışını gözlemek, onun karanlık
  derinliklerine kadar inmek, türlü hallerindeki bunca incelikleri
  ayırdedip yazmak sanıldığından çok daha zahmetli bir iştir. Sonra bir
  taraftan bu işin o kadar başka, o kadar garip bir zevki de var ki insanı
  dünya işlerinden, hem de en değerli dünya işlerinden çekip alıyor.
  Birkaç yıldır düşüncelerimin kendimden başka amacı yok; yalnız
  kendimi sorguya çekiyor ve inceliyorum.

  Başka bir şeyi incelediğim de oluyor ama, onu da hemen kendime
  çekiyor, daha doğrusu, kendime mal ediyorum; daha az yararı olan
  öteki bilimlerde olduğu gibi, bu bilimde öğrendiklerimi başkalarına
  bildiriyorsam, bunda hiçbir kötülük görmüyorum. Şunu da söyleyeyim
  ki öğrendiklerimle hiç de yetinmiyorum. İnsanın kendini
  anlatmasından daha zor ve daha yararlı hiçbir şey yoktur. Üstelik,
  meydana çıkmak için insanın süslenmesi, kendine çekidüzen vermesi
  gerekiyor. Ben durmadan kendimi düzenliyorum, çünkü durmadan
  anlatıyorum.

  Kendinden sözetmeyi kötü görmek, yasak etmek adet olmuştur
  çünkü kendinden sözetmek her zaman kendini övmek gibi görünür
  kendini övmekse herkesin zıddına gider. Ama kendinden sözetmeyi
  yasak etmek, çocuğun burnunu silecek yerde, burnunu koparmak olur.

  İn vitium ducit culpae fuga (Horatius)

  Kusur korkusuyla suç işliyoruz.

  Bu tedbirde ben kardan çok zarar görüyorum, hatta kendimden
  sözetmek mutlaka övünmek olsa bile ben asıl amacıma bağlı kalmak
  için, kendimdeki bu hastalığı ortaya koyacak bir işten kaçınmamalıyım;
  işlediğim, hem de edindiğim bu kusuru gizlememeliyim. Ama, bana
  sorarsanız, birçokları içip sarhoş oluyor diye, şarabı yasak etmek
  yanlıştır fazla kaçırılan şeyler hep iyi şeylerdir. Kendinden sözetmenin
  kötü sayılması bence yalnız, halkın düşeceği kaba hatalardan ötürüdür.
  Bu türlü kurallar budalalara vurulan dizginlerdir: Ne azizler -ki
  kendilerinden pekala sözederler-, ne filozoflar, ne bilginler bu kuralları
  dinler; onlara hiç benzememekle birlikte ben de bu kuralları
  dinlemiyorum. Onların ereği kendilerini anlatmak değildir, ama sırası
  gelince de kendilerini uluorta göstermekten çekinmezler. Sokrates
  kendinden sözettiği kadar neden sözeder? Hep müritlerini de
  kendilerinden sözetmeye, kitaplardan öğrendiklerini değil içlerinde olup
  bitenleri anlatmaya dürtüklemez mi? Tanrıya ve rahibe kendimizden
  sözetmiyor muyuz? Protestan komşularımız bunu halkın gözü önünde
  yapıyorlar. Diyeceksiniz ki, onlara yalnız kötü taraflarımızı anlatırız.
  Ama bu, her şeyi söylüyoruz demektir; çünkü iyi tarafımız da bütün
  günahlardan arınmış değildir.

  Benim mesleğim, sanatım yaşamaktır. Bana hayatımı duyduğum,
  gördüğüm ve yaşadığım gibi anlatmamı yasak edenler mimara da
  desinler ki, sen binalardan kendine göre değil başkasına göre, kendi
  bilginle değil başkasının bilgisiyle sözedeceksin. Kimse sormadan
  kendi değerlerini ortaya koymak bir övünme ise niçin Cicero
  Hortentius'un, Hortentius Cicero'nun söz güzelliğini öne sürüyor?
  Bana diyebilirler ki: Kendini kuru sözle değil işle ve eserle anlat. Ben
  her şeyden önce düşüncelerimi anlatıyorum, bunlarsa ün ve eser haline
  gelemeyecek kadar belirsiz şeyler: Onları söz haline getirmekte bile
  güçlük çekiyorum. Birçok olgun ve değerli insanlar herhangi bir iş
  görmekten kaçınmışlardır. Yaptığımız işler kendimizden çok
  rastlantıların eseridir: Bu işler kendi özlerini belli ederler; beni ise
  ancak şöyle böyle, belli belirsiz, parça parça gösterebilirler.
  Ben kendimi olduğum gibi gösteriyorum: Öyle bir beden yapısı
  koyuyorum ki ortaya bir bakışta damarları, kasları, her şeyi yerli
  yerinde görüyorsunuz.

  Öksürük, sararma, yahut yürek çarpması yalnız bedenin bir kısmını,
  onu da şöyle böyle, gösterebilir. Ben yaptıklarımı değil, kendimi, öz
  benliğimi anlatıyorum.

  Bence insan ne olduğunu bilmekte dikkatli olmalı; iyi tarafını da,
  kötü tarafını da aynı titizlikle ortaya çıkarmalıdır. Eğer ben kendimi
  iyi ve olgun görseydim, bunu bağıra bağıra söylerdim. Kendimi
  olduğumdan az göstermek, alçakgönüllülük değil, budalalıktır;
  kendine değerinden az paha biçmek korkaklıktır, pısırıklıktır.
  Aristoteles'e göre, hiçbir iyilik sahtelikle bir arada gitmez; doğru
  hiçbir zaman yanlışa yer vermez. Kendini olduğundan fazla göstermek
  de, çoğu kez gururdan değil budalalıktandır. Bence bu kendini
  beğenme illetinin esası, kendinden pek fazla hoşlanmak, kendi
  kendine hayasızca aşık olmaktır. Bunun en iyi çaresi, kendinden
  sözetmeyi yasaklayan ve böylece bizi kendimiz üzerinde düşünmekten
  büsbütün alıkoyanların dediklerinin tam tersini yapmaktır. Gurur
  insanın düşüncesidir; söze dökülen onun pek küçük bir parçasıdır.
  Bu adamlar öyle sanıyorlar ki insanın kendi üzerinde durması,
  kendinden hoşlanması, hep kendisiyle uğraşması kendine fazla düşkün
  olması demektir. Oysaki aşırı benciller kendilerini pek üstünkörü
  bilenler, kendilerinden önce işlerine bakanlardır. Onlara göre kendi
  kendisiyle başbaşa kalmak, sırtüstü yatıp vakit öldürmektir; ruhunu
  zenginleştirmeye, kendini adam etmeye çalışmak boş hayaller
  kurmaktır. Sanki kendimiz bizden ayrı, bize yabancı birisiymiş gibi.
  Kendinden aşağıya bakıp da kendi kafasına hayran olan adam,
  kendinden yukarıya, geçmiş yüzyıllara gözlerini kaldırsın; o zaman
  yüzlerce devin ayakları altında kalacak ve burnu kırılacaktır. Kendi
  mertliğiyle övünüp böbürleniyorsa, onu çok geride bırakan Scipion'un,
  Epaminondas'ın, bunca orduların ve ulusların hayatlarını hatırlasın.
  İnsan kendindeki eksik ve cılız değerleri, üstelik insan hayatının
  hiçliğini hesaba katarak düşünecek olursa, hiçbir değeriyle övünmeye
  kalkışmaz. Yalnız Sokrates, tanrısının dediğine uyup kendini
  gerçekten tanımasını ve küçük görmesini bildiği için Bilge adını
  almaya hak kazanmıştır. Kendini böylesine tanıyan adam istediği
  kadar kendinden sözetsin. (Kitap 2, bölüm 6)  NASIL YAZMALI

  Yazarken kitapları bir yana bırakır, aklımdan çıkarırım; kendi
  gidişimi aksatırlar diye. Gerçekten de iyi yazarlar üstüme fena abanır,
  yüreksiz ederler beni. Hani bir ressam varmış, kötü horoz resimleri
  yapar ve uşaklarına, dükkana hiç canlı horoz sokmamalarını sıkı sıkı
  tembih edermiş, ben de öyle. Hatta çalgıcı Antigenides'in bulduğu
  çare benim daha işime gelirdi: Bir şey çalacağı zaman, kendinden
  önce ve sonra halka doyasıya kötü şarkılar dinletirmiş. Böyle derim de
  Plutarkhos'tan kolay kolay ayrılamam. O kadar dünyayı içine almış ki
  bu adam, ne yapsanız, hangi olmayacak konuyu ele alsanız bir taraftan
  gelir işinize karışır ve size türlü zenginlikler, güzelliklerle dolu cömert
  bir el uzatır. Kendini her gelene bu kadar kolayca yağma ettirmesi
  bayağı gücüme gidiyor. Şöyle biraz tuttunuz mu, kolu kanadı elinizde
  kalıyor.

  Ben gönlümce yazabilmek için evime çekiliyorum. Kimsenin bana el
  uzatamayacağı, söz edemeyeceği yabancı bir ülkede oturuyorum. Öyle
  bir yer ki tanıdığım hiç kimse okuduğu duanın Latince'sini bilmez,
  hele Fransızca'sını hiç anlamaz. Başka yerde yazsam daha iyi
  yazardım, ama yazdığım şey daha az benim olurdu. Oysaki benim
  yazımda asıl aradığım tam anlamıyla kendimin olmasıdır. Ben
  yazarken rastgele gittiğim için bol bol hatalara düşerim. Bunları
  pekala düzeltebilirdim. Ama o zaman, benim adetim, malım olmuş
  kus***arı düzeltmekle kendi kendimi yanlış tanıtmış olurdum. Bana
  dediler mi, yahut ben kendi kendime dedim mi ki: «Sen kaba kaba
  benzetmeler yapıyorsun; bu sözcük Gaskonya kokuyor; bu sözün
  tehlikeli (Ben Fransa sokaklarında söylenen hiçbir sözden kaçmam;
  gramer adına kullanılan dile çatanlar benimle alay ederler); bak şu
  cahilce söze; akla aykırı laf ediyorsun; fazla ileri gidiyorsun; sen
  boyuna kendinle oynuyorsun, sahiden söylediğini de herkes
  yalancıktan sanacak.» «- Doğru, derim; ama ben dikkatsizlikten gelen
  hatalarımı düzeltsem bile, bende adet haline gelmiş olanları
  düzeltemem. Ben hep böyle konuşmuyor muyum? Her yerde böyle çiğ
  çiğ göstermiyor muyum kendimi? Sorun yok. Yazarken aradığım da
  bu zaten. Herkes kitabımda beni, bende kitabımı görsün.»
  (Kitap 3, bölüm V)

  Odysseus'un dertlerini inceleyip kendi dertlerini bilmeyen dil
  bilginleriyle, çalgılarını akort etmesini bilip de yaşayışlarını akort
  etmesini bilmeyen müzikçilerle, adaletten sözetmeyi öğrenip adaleti
  uygulamayanlarla alay edermiş kral Dionysius. (Kitap 1, bölüm 25)


  YASALAR ÜSTÜNE

  Yasalar doğru oldukları için değil yasa oldukları için yürürlükte
  kalırlar. Kendilerini dinletmeleri akıl dışı bir güçten gelir, başka bir
  şeyden değil. Mistik olmak işlerine gelir. Yasa koyanlar da çok kez
  budala, ya da eşitlik korkusuyla haksızlığa düşen kimselerdir. Nasıl
  olursa olsunlar, insandırlar sonunda, her yaptıkları şey ister istemez
  sudan ve değişkendir.

  Yasalardan daha çok, daha ağır, daha geniş haksızlıklara yol açan ne
  vardır? (Kitap 3, bölüm 13)

  Bir filozofu çiftleşirken yakalayıp, ne yapıyorsun diye sormuşlar: Bir
  insan ekiyorum diye cevap vermiş serinkanlılıkla ve hiç utanmadan.
  Sarmısak ekerken görülmekle bu işi yaparken görülmek arasında
  ayrım yokmuş onun için. (Kitap 2, bölüm 12)

  BİLGİ VE DÜŞÜNCE

  Öğrenimden kazancımız daha iyi ve daha akıllı olmaktır. Epiharmus
  (Pythagoras okulundan bir filozof.) der ki, insan düşünce ile görür ve
  duyar; her şeyden yararlanan her şeyi düzene sokan, başa geçip
  yöneten düşüncedir; geri kalan her şey kör, sağır ve cansızdır. Şu
  kesin ki çocuğa kendiliğinden bir şey yapmak özgürlüğünü
  vermemekle onu korkak bir köle durumuna sokuyoruz. Retorika ve
  gramer üstüne, Cicero'nun şu veya bu cümlesi üstüne öğrencisinin ne
  düşündüğünü kim sormuştur? Bunları Tanrı sözü gibi belleğimize
  basmakalıp yapıştırırlar; harfler ve sözcükler, anlatılan şeyin kendisi
  haline gelir. Ezber bilmek, bilmek değildir; belleğimize emanet edilen
  her şeyi saklamaktır. İnsan, kendiliğinden bildiği her şeyi ustasına
  bakmadan, kitaptaki yerini aramadan, istediği gibi kullanır. Tümüyle
  kitaptan bir bilgi ne sıkıcı bilgidir! Böyle bir bilgi bir süs olarak
  kullanılsın: Ama temel olarak değil. Nitekim Platon, gerçek felsefenin
  sağlam irade, inanç ve dürüstlük, amaçları başka olan öteki
  bilimlerinse yalnızca süs olduğunu söyler. (Kitap 1, bölüm 26)

  YAŞAMAK VE ÇALIŞMAK

  Doğa bir ana gibi davranmış bize: İstemiş ki ihtiyaçlarımızı
  gidermek zevkli bir iş de olsun üstelik: Aklımızın istediği şey,
  iştahımızın da aradığı şey olsun: Onun kurallarını bozmaya hakkımız
  yok.

  Caesar'ın ve İskender'in, en büyük işleri başarırken, doğal ve budan
  ötürü gerekli ve akla uygun zevkleri bol bol tattıklarını görünce, buna
  ruhu gevşemek demem; tersine, o zor işleri ve yorucu düşünceleri dinç
  bir yürekle günlük hayatın bir parçası haline sokmak, ruhu
  sağlamlaştırmaktır derim. Zevklerin gündelik zaferlerini olağanüstü iş
  saymışlarsa bilge adamlarmış. Biz pek şaşkın varlıklarız: Filanca
  hayatını işsiz güçsüz geçirdi, deriz; bugün hiçbir şey yapmadım, deriz
  -Bir şey yapmadım ne demek? Yaşadınız ya! Bu sizin yalnız başlıca
  işiniz değil, en parlak, en on***u işinizdir: Bana büyük işler çevirmek
  olanağını verselerdi, neler yapmaya gücüm olduğunu gösterirdim,
  deriz. Önce siz kendi hayatınızı düşünmeyi, çevirmeyi bildiniz mi?
  Bildinizse bütün işlerin en büyüğünü görmek için büyük fırsatlara
  ihtiyaç yoktur hangi mevkide olursa olsun, perde arkasında da, perde
  önünde de insan kendini gösterir. Bizim işimiz kitap doldurmak değil,
  ahlakımızı yapmaktır; savaşmak ülke kazanmak değil, yaşayışımıza
  dirlik düzenlik getirmektir; En büyük en on***u eserimiz doğru dürüst
  yaşamaktır. Geri kalan her şey, başa geçmek, para yapmak, binalar
  kurmak, nihayet ufak tefek eklentiler, yollardır. Bir komutanın, az
  sonra hücum edecek olduğu bir kalenin eteğinde dostlarıyla tümüyle
  serbest ve rahatça, kaygısızca sohbete dalması, Brutus'un herkesin
  kendisine ve Roma'nın özgürlüğüne karşı pusu kurduğu bir sırada
  gece dolaşmalarından birkaç saat çalarak tam bir sessizlik içinde
  Polybius'u okuyup notlar yazması ne güzel bir şey! Düşündükçe içim
  açılır. Ancak küçük ruhlar işlerin ağırlığı altında ezilir; onlardan
  sıyrılmayı, bir yerde durup yeniden başlamayı bilmezler.

  O fortes pejoraque passi

  Mecum saepe viri, nunc vino pellite curas;

  Cras ingens iterabimus aequor. (Horatius)

  Ey benimle bunca çetin işler görmüş yiğitler,

  Bugün, dertlerinizi şarapla giderin

  Yarın engin denize açılacağız. (Kitap 3, bölüm 13)


  RUH VE BEDEN

  Güzellik, insanlar arasında, çok tutulan bir şeydir. Aramızda ilk
  anlaşma onunla başlar. İnsan ne kadar vahşi, ne kadar kötü yaratılışlı
  olursa olsun onun büyüsüne kapılmaktan kendini alamaz. Bedenin
  varlığımızdaki payı ve değeri büyüktür. Bu bakımdan onun yapısına
  ve düzenine verilen önem pek yerindedir. İki temel taşımızı (ruh ve
  bedeni) birbirinden ayırmak, koparmak isteyenler yanılıyorlar tam
  tersine onları çiftleştirmek, birleştirmek gerek. Ruhtan istenecek şey
  bir köşeye çekilmek, kendi kendine düşünmek, bedeni hor görüp
  kendi başına bırakmak değil (Hoş, bunu ancak sahte bir çeşit
  maymunlukla yapabilir ya), ona bağlanmak, onu kucaklamak, sevmek,
  ona arkadaşlık ve kılavuzluk etmek, öğüt vermek, yanlış yola saptığı
  zaman geri çevirmek, kısacası onunla evlenmek, ona gerçekten bir
  koca olmaktır. Ta ki ikisinin hareketleri arasında başkalık ve karşıtlık
  değil, uygunluk ve benzerlik olsun.

  İNSAN VE ÖTESİ

  Kendini beğenmek insanın özünde, yaratılışında olan bir hastalıktır.
  İnsan yaratıkların en zavallısı, en cılızıdır öyleyken en mağruru da
  odur. Şurada, dünyanın çamuru ve pisliği içinde oturduğunu, evrenin
  en kötü, en ölü, en aşağı katında, göklerin kubbesinden en uzakta, üç
  cinsten yaratıkların en kötü haldekileriyle birlikte, dünya evinin en alt
  katına bağlı ve çakılı olduğunu bilir, görür ve yine hayaliyle, aydan
  yukarılara çıkıp gökleri ayaklarımın altına indirmek sevdasıyla yaşar.
  Aynı hayal gücüyle kendini tanrıyla bir görür; kendisine tanrısal
  özellikler verir; kendini öteki yaratıklar sürüsünden ayırıp kenara
  çeker, arkadaşları, yoldaşı olan varlıklara yukardan bakar; her birine
  uygun gördüğü ölçüde güçler ve yetenekler dağıtır.

  Biz insanlar öteki yaratıkların ne üstünde ne altındayız. Bilge der ki,
  göklerin altındaki her şey, aynı yasanın ve aynı yazgının
  buyruğundadır.

  Indupedita suis fatalibus omnia vinclis. (Lucretius)

  Her şey, kırılmaz zincirleriyle bağlı yazgının.

  Bazı ayrılıklar, düzeyler ve dereceler vardır; ama her şeyde aynı
  doğanın yüzü görülür.

  Res quoeque suo ritu procedit, et ommes

  Foedere naturae certo discrimina servant (Lucretius)

  Her şey kendine göre gelişir ve hepsi

  Sürdürür doğa düzeninin ayrılıklarını. (Kitap 11, bölüm 12)  EVİNİ KORUMA

  Bunca bekçili, silahlı evler yok oldu gitti de benimki niçin duruyor?
  Anlaşılan, diyorum, o evler bekçili, silahlı oldukları için yok olup
  gittiler. Korunmak saldırana hem istek veriyor, hem de hak
  kazandırıyor: Her korunma savaşçı bir kılığa girer ister istemez.
  (Kitap 2, bölüm 15)

  Bilinecek, bilinince de daha fazla hatırı sayılacak diye iyi adam olan,
  insanların kulağına gitmesi koşuluyla iyilik eden kişi, kendisinden
  fazla yarar sağlanabilecek bir insan değildir. (Kitap 2, bölüm 16)

  AŞK ÜSTÜNE

  Kitapları bir yana bırakır da dobra dobra konuşursak, aşk dediğimiz
  şey, arzulanan bir varlıkta bulacağımız tada susamaktan başka bir şey
  değildir, gibi geliyor bana. Venüs'ün bize verdiği şey sonunda bir
  boşalma hazzı değil mi? Tıpkı doğanın başka taraflarımızın
  boşalmasına kattığı haz gibi. Bu haz ölçüsüzlük yahut hayasızlık
  yüzünden kötülük haline geliyor. Sokrates'e göre aşk, güzelliğin
  aracılığıyla çoğalma arzusudur. Ama nedir, bu hazzın insana verdiği o
  acayip gıdıklama, Zenon'u, Kratippos'u düşürdüğü o delice, budalaca,
  saçma sapan haller, bizi sürüklediği o uygunsuz azgınlık, aşkın en tatlı
  anında o alev saçan, kudurmuş, zalim surat, sonra nedir o birden
  kabarıp böbürlenme, bu kadar çılgınca bir işin içinde o ciddileşip
  kendinden geçme? Hem ne diye hazlarımızla pisliklerimizi sarmaş
  dolaş edip hep bir yere koymuşlar? Ne diye insan hazzın son
  kertesinde acı çeker gibi, ölecek gibi inlemekli oluyor? Bunlara
  bakınca, Platon'un dediği gibi, tanrıların insanı kendilerine oyuncak
  diye yarattıklarına inanasım geliyor. İnsanların bu en bulanık, en
  karışık işinin en ortak işleri olması da doğanın bir cilvesidir, diyorum.
  Böylelikle bizi denkleştirmek, akıllılarla delileri, insanlarla hayvanları
  birleştirmek istemiş. İnsanların en ağırbaşlısını o bilinen hal içinde bir
  düşündüm mü, bütün ağırbaşlılığı bir yapmacık oluverir. Tavus
  kuşuna haddini bildiren ayaklarıdır.

  Oyun arasında ciddi düşüncelere yer vermeyenler, bir aziz heykelinin
  karşısında, önü açık diye, dua etmekten çekinenler gibidir. Biz de
  pekala hayvanlar gibi yeriz, içeriz; ama bunlar ruhumuzun göreceği
  işlere engel olmaz, bu işte hayvanlara üstünlüğümüzü gösterebiliriz.
  İşte gelgelelim öteki iş bütün düşünceleri, Platon'un bütün felsefesini
  ve ilahiyatını emri altına alır, amansız hışmıyla bizi, hem de seve seve,
  insanlığımızdan çıkartıp hayvanlaştırır. Başka her yerde az çok nazik
  olabilirsiniz; başka her iş kibarlık kurallarına uydurulabilir, ama bu
  işin hayvanca ve gülünç olmayan şekli düşünülemez bile. Bir arayın
  da bulun bakalım bu iş bilgece ve edepli bir şekilde nasıl yapılabilir?
  Büyük İskender, herkes gibi bir ölümlü olduğunu bir bu işte, bir de
  uyumada anladığını söylermiş. Uyku ruhun kötü güçlerini sarıp
  yokeder, bu iş de hepsini kaplayıp darmadağın eder. Onu sadece
  mayamızdaki bozukluğun değil, hiçliğimizin, noksanlığımızın bir
  belirtisi sayabiliriz kuşkusuz.

  Doğa bir yandan bizi bu arzuya doğru sürer, gördüğü işlerin en
  soylusunu, en yararlısını, en güzelini de ona bağlamıştır bir yandan da
  bizi bırakır, onu kötüleriz, ondan ayıp, günah diye utanır kaçarız,
  perhizi sevap sayarız. Bizi yaratan işi hayvanlık saymaktan daha
  büyük hayvanlık mı olur? Türlü ulusların dinlerinde vardıkları,
  kurban, mum yakma, oruç, adak gibi ortak taraflardan biri de cinsel
  arzunun kötülenmesidir. Onun bir cezalanması demek olan sünnet bir
  yana, bütün kanılar bu konuda birleşir. Hoş, bir bakıma insan denilen
  bu budala varlığı yaratma işini ayıplamakta, bu işe yarayan
  taraflarımızdan utanmakta pek de haksız değiliz ya... İnsanın
  doğuşunu görmekten herkes kaçar, ama ölümünü görmeye hep koşa
  koşa gideriz. İnsanı öldürmek için gün ışığında, gelmiş meydanlar
  ararız, ama onu yaratmak için karanlık köşelere gizleniriz. İnsanı
  yaparken gizlenip utanmak bir ödev, onu öldürmesini bilmekse birçok
  erdemleri içine alan bir şereftir. Biri günah, öteki sevaptır. Aristoteles
  ülkesinin bir deyimine göre birini iyileştirmenin öldürmek anlamına
  geldiğini söyler.

  Bazı uluslar yemek yerken başlarını bir örtüyle kaparlarmış. Bir
  bayan tanırım, hem de en büyüklerden bir bayan, o da aynı kafada:
  Çiğnemek hiç güzel bir hareket değilmiş, kadının zerafetine,
  güzelliğine çok zarar verirmiş. Bu bayan iştahı olduğu zaman
  herkesten kaçarmış. Başka bir adam bilirim ne başkalarını yemek
  yerken görmeye, ne de başkalarının kendini yerken görmesine
  katlanamaz. Karnını doldurmak, içini boşaltmaktan çok daha ayıp bir
  iştir. Türk padişahının ülkesinde birçok insanlar varmış ki
  başkalarından üstün sayılmak için kendilerini yemek yerken
  göstermezlermiş, haftada bir tek öğün yerlermiş, yüzlerini gözlerini
  param parça ederlermiş, kimselerle de konuşmazlarmış. Bu softalar
  demek doğayı bozdukça değerlendireceklerini, yaratılışlarını hor
  görmekle yükseleceklerini, ne kadar kötüleşirlerse, o kadar
  iyileşeceklerini sanıyorlar. Şu insan ne korkunç bir hayvan ki, kendi
  kendinden bu kadar iğreniyor, kendi zevklerini başının belası sayıyor.
  Hayatlarını gizleyen, başkalarının gözüne görünmekten kaçan insanlar
  da var. Sağlık, sevinç içinde olmak onlar için en zararlı, en belalı
  hallerdir. Değil yalnız birçok tarikatlar, birçok uluslar var ki
  doğuşlarına lanet eder, ölümlerine şükrederler. Güneşe lanet edip
  karanlıklara tapanlar bile var. Biz insanlar kendimizi kötülemeye
  gösterdiğimiz zekayı hiçbir yerde gösteremeyiz. Kafamızın, o her şeyi
  bozabilen tehlikeli aletin peşine düştüğü, öldürmeye kastettiği av
  kendi kendimizdir.

  O miseri! quorum guadia crimen habent. (Gallus)

  Ah zavallılar, sevinçlerini suç sayanlar.

  Bre zavallı insan, az mı derdin var ki kendine yeni dertler
  uyduruyorsun. Az mı kötü haldesin ki, bir de kendi kendini
  kötülemeye özeniyorsun. Ne diye yeni çirkinlikler yaratmaya
  çalışıyorsun? İçinde ve dışında zaten o kadar çirkinlikler var ki! O
  kadar rahat mısın ki rahatının yarısı sana batıyor? Doğanın seni
  zorladığı bütün yararlı işleri gördün bitirdin, işsiz güçsüz kaldın da mı
  başka işler çıkarıyorsun kendine? Sen tut, doğanın şaşmaz, hiçbir
  yerde değişmez yasalarını hor görür, sonra o senin yaptığın, bir taraflı
  acayip, uygunsuz yasalara uymaya çabala. Üstelik bu yasalar ne kadar
  özel, dar, dayanıksız, gerçeğe aykırı olursa çabaların da o ölçüde
  arıtıyor senin. Mahalle papazının sana emrettiği gündelik işlere sıkı
  sıkıya bağlanırsın; tanrının, doğanın emirleri umurunda değildir. Bak,
  bir düşün bunlar üzerinde: Bütün yaşamın böyle geçiyor. (Kitap 3,
  bölüm 5)
   
 2. SüKuN

  SüKuN Harbi Aktif Üye

  DOSTLUK

  Dost ve dostluk dediğimiz, çokluk ruhlarımızın beraber olmasını
  sağlayan bir raslantı ya da zorunlulukla edindiğimiz ilintiler,
  yakınlıklardır. Benim anlattığım dostlukta ruhlar o kadar derinden
  uyuşmuş, karışmış kaynaşmıştır ki onları birleştiren dikişi silip
  süpürmüş ve artık bulamaz olmuşlardır. Onu (Etienne de la Boetie:
  Montaigne'in en iyi dostu. İyi yürekliliği ve bazı şiirleriyle
  tanınmıştır.) niçin sevdiğimi bana söyletmek isterlerse bunu ancak
  şöyle anlatabilirim sanıyorum: Çünkü o, o idi; ben de bendim.

  Ruhlarımız o kadar sıkı bir birliktelikle yürüdü, birbirini o kadar
  coşkun bir sevgiyle seyretti ve en gizli yanlarına kadar birbirine öyle
  açıldılar ki ben onun ruhunu benimki kadar tanımakla kalmıyor,
  kendimden çok ona güvenecek hale geliyordum.

  Öteki sıradan dostlukları buna benzetmeye kalkışmayın: Onları, hem
  de en iyilerini ben de herkes kadar bilirim. O dostluklarda insanın, eli
  dizginde yürümesi gerekir: Aradaki bağ, güvensizliğe hiç yer
  vermeyecek kadar düğümlenmiş değildir. Chilon (Eski Yunanistan'ın
  ünlü bilgelerinden biri.) dermiş ki: «Onu (dostunuzu), bir gün
  kendisinden nefret edecekmiş gibi sevin; ondan, bir gün kendisini
  sevecekmiş gibi nefret edin.» Benim anlattığım yüksek ve yalın
  dostluk için hiç yerinde olmayan bu davranış, öteki dostluklara
  uyabilir. Bunlar için, Aristoteles'in sık sık tekrarladığı şu sözü de
  kullanabiliriz: «Ey dostlarım, dünyada dost yoktur...»

  Onsuz yorgun ve bezgin sürüklenip gidiyorum: Tattığım zevkler bile,
  beni avutacak yerde ölümünün acısını daha fazla artırıyor. Biz her
  şeyde birbirimizin yarısı idik; şimdi ben onun payını çalar gibi
  oluyorum:

  Nec fas esse ulla me voluptate hic frui

  Decrevi, tantisper dum ille abest meus particeps (Terentius)

  Onunla her şeyi paylaşmak zevkinden yoksun kalınca,

  Hiçbir zevki tatmamaya karar verdim.

  Her işte onun yarısı, ikinci yarısı olmaya o kadar alışmıştım ki şimdi
  artık yarım bir varlık gibiyim.

  Illam meae si partem animae tulit

  Maturior vis, quid moror altera,

  Nec chanıs aeque, nec superstes

  Integer? Ille dies utramque

  Duxit ruinam (Horatius)

  Mademki zamansız bir ölüm seni, ruhumun yarısı olan seni alıp
  götürdü, yeryüzünde varlığımın yarısından, en aziz parçasından
  yoksun yaşamakta ne anlam var? O gün ikimiz birden öldük.

  Ne yapsam, ne düşünsem onun eksikliğini duyuyorum. O da benim
  için elbette aynı şeyi duyardı. Çünkü o, diğer bütün değerlerinde
  olduğu gibi dostluk duygusunda da benden kat kat üstündü. (Kitap 1,
  bölüm 28)


  DOSTLUK BAĞLARI

  Karı koca arasındaki sevginin, arada bir ayrılmakla gevşeyeceğini
  sanırlar. Bence hiç de gevşemez. Tersine, fazla sürekli bir beraberlik
  bu sevgiyi soğutur, bozar. Uzaktan her kadın insana hoş gelir. Herkes
  kendi hayatından bilir ki, her gün birbirini görmenin tadı başka, ayrılıp
  kavuşmanın tadı başkadır. Ayrılıklar benim yakınlarıma sevgimi
  tazeler, ev hayatımın tadını artırır. Değişiklik, arzularımı bir o yana,
  bir bu yana sürtüp kızıştırır. Dostluğun kolları birbirimizi dünyanın bir
  ucundan bir ucuna kucaklayabilecek kadar uzundur. Hele karı koca
  dostluğunda, uzun bir iş ortaklığı dolayısıyla bizi birbirimize çekecek,
  hatırlatacak nice bağlar vardır.

  Gerçek dostluğun ne olduğunu bilirim; bildiğim için de dostumu
  kendime çekmekten çok, kendimi ona veririm. Ona iyilik etmeyi onun
  bana iyilik etmesinden daha çok istemekle kalmam; kendine her
  edeceği iyiliğin bana da iyilik olmasını isterim. Bana en büyük iyiliği
  kendine iyilik ettiği zaman etmiş olur. Bir yere gitmek ona hoş
  geliyor, yahut bir işine yarıyorsa, uzakta olması bana yanımda
  olmasından daha tatlı gelir. Kaldı ki haberleşmek olanağı varsa insan
  ayrı düşmüş de sayılmaz. Ben vaktiyle dostumdan ayrılmada yarar
  bile buldum. Birbirimizden uzaklaşmakla hayatımızı daha fazla
  doldurmuş, olanaklarımızı genişletmiş oluyorduk. Başka başka
  yerlerde, o benim için yaşıyor, keyfediyordu, ben de onun için.

  Hayatın tadını bir aradaymışız gibi çıkarıyorduk. Hatta bir aradayken
  birimizden biri işsiz kalıyordu. O kadar kaynaşmıştık ki ayrı ayrı
  yerlerde olmakla anamızdaki gönül birliği bir kat daha
  zenginleşiyordu. (Kitap 3, bölüm 9)


  DIRDIRCILAR

  Mızmız, dırdırcı insanları hiç sevmem; bu adamlar yaşamanın
  sevinçlerine yan çizer, dertlere can atar, dertlerle kaynaşırlar: Sinekler
  gibi, cilalı pırıl pırıl yerlerde tutunamaz, pürtüklü, pürüzlü yerlere
  abanır, oralarda rahat ederler; ya da sülükler gibi kara kan içer, kanla
  beslenirler. (Kitap 3, bölüm 5)

  Eğitimin insanı bozmaması yetmez, daha iyiden yana değiştirmesi
  gerekir. (Kitap 1, bölüm 25)

  YALNIZLIK

  Yalnız yaşamanın bir tek amacı vardır sanıyorum; o da daha başıboş,
  daha rahat yaşamak. Fakat her zaman, buna hangi yoldan varacağımızı
  pek bilmiyoruz. Çok kez insan dünya işlerini bıraktığını sanır; oysaki
  bu işlerin yolunu değiştirmekten başka bir şey yapmamıştır. Bir aileyi
  yönetmek bir devleti yönetmekten hiç de kolay değildir. Ruh nerde
  bunalırsa bunalsın, hep aynı ruhtur; ev işlerinin az önemli olmaları,
  daha az yorucu olmalarını gerektirmez. Bundan başka, saraydan ve
  pazardan el çekmekle hayatımızın baş kaygılarından kurtulmuş
  olmuyoruz.

  Ratio et prudentia curas,

  Non locus effusi late maris arbiter, aufert. (Horatlus)

  Dertlerimizi avutan akıl ve hikmettir,

  O engin denizlerin ötesindeki yerler değil

  Ülke değiştirmekle kıskançlık, cimrilik, kararsızlık, korku, tutku bizi
  bırakmaz.

  Et post equitem sade atra cura. (Horatius)

  Ve keder, atımızın terkisine binip gelir.

  Onlar manastırlarda, medreselerde bile peşimizi bırakmazlar. Bizi
  onlardan ne çöller kurtarabilir, ne mağaralar, ne de bedenimize
  ettiğimiz işkenceler

  Haeret lateri letalis arundo. (Virgilius)

  Öldürücü yara bağrımızda kalır.

  Sokrates'e birisi için, seyahat onu hiç değiştirmedi, demişler. O da:
  Çok doğal, çünkü kendisini de beraber götürmüştür, demiş.

  Quid terras alio calentes

  Sole mutamus? patria quis exul

  Se quoque fugit? (Horatius)

  Niçin başka güneş başka toprak ararsın?

  Yurdundan kaçmakla kendinden kaçar mısın?

  İnsan önce içindeki sıkıntıyı dağıtmazsa yer değiştirmek daha fazla
  bunaltır onu: Nasıl ki yerine oturmuş yükler daha az engel olur
  geminin gidişine. Bir hastaya iyilikten çok kötülük edersiniz yerini
  değiştirmekle. Hastalığı azdırırsınız kımıldatmakla, nasıl ki kazıklar
  daha derine gidip sağlamlaşır sarsıp sallamakla. Onun için
  kalabalıktan kaçmak yetmez, bir yerden başka bir yere gitmekle iş
  bitmez: İçimizdeki kalabalık hallerimizden kurtulmamız, kendimizi
  kendimizden koparmamız gerek

  Rupi jam vincula dicas;

  Nam luctata canis nodum arripit; attemen illi,

  Cum fugit, a collo trahitur pars longa catenae. (Persius)

  Kırdım diyorsun zincirlerini;

  Evet, köpek de çeker koparır zincirini,

  Kaçar o da, ama halkaları boynunda taşı¤¤¤¤¤

  Zincirlerimizi götürürüz kendimizle birlikte; tam bir özgürlük
  değildir kavuştuğumuz; döner döner bakarız bırakıp gittiğimize;
  onunla dolu kalır düşlerimiz.

  Nisi purgatum est pectus, quae prelia nobis

  Atque pericula tonc ingratis insinuandum?

  Quantae conscindunt hominem cuppedinis acres

  Sollicitum curae, quantique perinde timores?

  Quidve superbia spurcita, ac petulantia, quantas

  Efficiunt clades? Quid luxus desidiesque? (Lucretius)

  İçi arınmamışsa, neler bekler insanı,

  Kendi kendisiyle ne savaşlar eder boşuna!

  Tutkuları içinde ne kemirici kaygılar.

  Ne korkular içinde kıvranır insan!

  Ne çöküntüler yapar bizde gurur, şehvet,

  Öfke, gevşeklik ve tembellik!

  Kötülüğümüz içimizde bizim; içimizse kurtulamıyor kendi
  kendisinden.

  In culpa est animus qui se non efiugit unquam. (Horatius)

  Ruhun derdi içinde ve kaçamaz kendi kendinden.

  İnsanın, olanak varsa karısı, çocuğu, parası ve hele sağlığı olmalı,
  ama mutluluğunu yalnız bunlara bağlamamalı. Kendimize dükkanın
  arkasında, yalnız bizim için bağımsız bir köşe ayırıp orada gerçek
  özgürlüğümüzü, kendi sultanlığımızı kurmalıyız. Orada, yabancı
  hiçbir konuğa yer vermeksizin kendi kendimizle her gün başbaşa verip
  dertleşmeliyiz; karımız, çocuğumuz, servetimiz, adamlarımız yokmuş
  gibi konuşup gülmeliyiz. Öyle ki, hepsini yitirmek felaketine
  uğrayınca onlarsız yaşamak bizim için yeni bir şey olmasın. Kendi
  içine çevrilebilen bir ruhumuz var; kendi kendine yoldaş olabilir;
  kendi kendisiyle, çekiş dövüş, alışveriş edebilir. Yalnız kalınca sıkılır,
  ne yapacağımızı bilmez oluruz diye korkmamalıyız.

  In solis sis tibi turba locis (Tibulhıs)

  Issız yerlerde kendin için bir evren ol

  Erdem, der Antishenes, kendi kendisiyle yetinir; ne kurallara baş
  vurur, ne laflara, ne gösterişlere.

  Yapmaya alıştırıldığımız işlerden binde biri bile kendimizle
  doğrudan doğruya ilgili değil. Bakarsınız bir adam canını dişine
  takmış, kurşun yağmuru altında, yıkık bir kale duvarına tırmanıyor
  bütün hıncıyla; bir başkası, karşı tarafta, kan revan içinde, aç susuz
  savunuyor o kaleyi ölesiye: Kendileri için mi gösteriyorlar bu
  yararlığı? Uğrunda ölecekleri ve hiç görmedikleri insan belki o sırada
  kılım kıpırdatmadan keyif sürmektedir. Bakarsınız bir başkası, bitkin,
  perişan, saçı sakalı birbirine karışmış kitaplıktan çıkıyor gece
  yansından sonra: Bunca kitabı daha iyi, daha akıllı bir insan olmak
  için mi karıştırdı sanırsınız? Yok canım sen de! Ya ölecek o kitaplıkta
  ya öğretecek yarınki kuşaklara Platus'un dizelerini hangi düzenle
  kurduğunu ve falan Latince sözcüğün nasıl yazılması gerektiğini. Kim
  seve seve feda etmiyor sağlığını, canını şan şeref için? Oysa kalp bir
  paradan başka nedir ki şan şeref? Kendi ölümümüzden korkmakla
  yetinemeyiz; karılarımızın, çocuklarımızın, adamlarımızın ölümünden
  de korkmak zorundayız. Kendi işlerimizden çektiğimiz sıkıntı
  yetmiyormuş gibi komşularımızın, dostlarımızın işleriyle de dertlere
  sokar, bunaltırız kendimizi.

  Vah! quemquamne hominem in animum instituere, aut

  Parare, quod sit charius quam ipse est sibi? (Terentius)

  Vah, vah! Nasıl olur da insan bir şeyi

  Kendinden daha çok sevmeye kalkar? (Kitap 1. bölüm 39)
   
 3. SüKuN

  SüKuN Harbi Aktif Üye

  DEVRİM

  Bir devleti hiçbir şey yenilik kadar rahatsız etmez: Değişiklik hep
  kötülüğe ve zorbalığa yol açar. Bir tek parça bozulunca düzeltilebilir:
  Her şeyin özündeki bozulma ve çürüme eğiliminin bizi ilkelerimizden
  uzaklaştırmasına da karşı koyabiliriz; ama koca toplumu yeniden
  kalıba dökmeye, bu kadar büyük bir yapının temellerini değiştirmeye
  kalkmak, düzeltecek yerde silip süpürmek, ufak tefek kus***arı toptan
  bir kargaşalıkla düzeltmek, hastalıkları ölümle iyi etmek, «Devlet
  değiştirmekten çok yıkmak isteyen» (Cicero) kimselerin işidir.
  Dünyanın birden düzeleceği yoktur; ama insan kendini sıkan şey
  karşısında o kadar sabırsızdır ki, her ne pahasına olursa olsun ondan
  kurtulmak ister. Binlerce örnek de gösteriyor ki dünya böyle çabuk
  iyileşme aramaktan hep zarar görür: Durumunda genel bir iyileşme
  olmadıkça, bir an dertten kurtulması iyileşmesi demek değildir. (Kitap
  3, bölüm 9)

  PARİS

  Fransa'ya ne kadar kızsam Paris'e kötü gözle bakamam;
  çocukluğumdan beri yüreğim ona bağlıdır. O, benim içimde en güzel
  şeylerle bir aradadır: Sonradan başka güzel şehirler gördükçe onun
  güzelliğine daha derin bir sevgiyle bağlandım. Paris'i yalnız kendisi
  için seviyorum; yabancı süslere boğulmuş olarak değil, kendi haliyle
  seviyorum; kus***u, belalı taraflarına varıncaya kadar her şeyi ile ve
  candan seviyorum. Beni Fransız yapan yalnız bu büyük şehirdir;
  halkıyla büyük, dünyadaki yeriyle büyük, hele türlü türlü
  rahatlıklarıyla büyük ve eşsiz olan, Fransa'nın onuru ve dünyanın en
  soylu ziynetlerinden biri sayılan bu şehirdir. Allah onu
  çatışmalarınızdan korusun. Toplu ve birleşik olduğu sürece, her
  kuvvete karşı koyabileceğinden eminim; şunu bilelim ki, bütün
  partilerin en kötüsü, onu karışıklığa sürükleyecek parti olacaktır. Paris
  için beni korkutan yalnız kendisidir; ve onun için korktuğum kadar,
  doğrusu, bu devletin hiçbir parçası için korkmam. (Kitap 3, bölüm
  9)

  ÇEVİRİ

  Jacques Amyot'ya (İlk ve büyük Fransız çeviricilerinden (1513-
  1593) bizim Fransız yazarları arasında en on***u yeri vermekte
  haksız olmadığımı sanıyorum. Yalnız anlatımının doğallığı ve
  temizliği (ki bunda bütün ötekileri aşar), bu kadar uzun bir iş üzerinde
  dayanışı, böyle çetrefil ve çetin bir yazarı büyük bir başarıyla
  çevirecek kadar derin bilgisi için değil (büyük bir başarıyla diyorum,
  çünkü kim ne derse desin, hiç Yunanca bilmememe karşın, çevirinin
  her yerinde anlamın pek düzgün ve tutarlı olduğunu görüyorum, o
  kadar ki, ya yazarın düşüncesini tam anlamış yahut da uzun bir
  uğraştan sonra Plutarkhos'un ruhunu toptan bir kavrayışla kendi
  ruhuna aşılamış ve böylece ona hiç değilse aykırı ve birbirini
  tutmayan düşünceler söyletmemiştir); Amyot'ya en çok şunun için
  minnet borcu duyuyorum ki, ülkesine hediye etmek üzere bu kadar
  değerli ve yararlı bir kitabı (Plutarkhos'un «Ünlü Adamlar»ı.) arayıp
  bulmuş. Bu kitap bizi içinde bulunduğumuz çamurdan çıkarmasaydı
  biz cahillerin hali haraptı: Onun sayesinde bugün konuşmaya ve
  yazmaya cüret edebiliyoruz; kadınlar onu okuduktan sonra kocalarına
  ders veriyorlar: Hepimizin başucu kitabı oldu. (Kitap 2, bölüm 20)
   
 4. SüKuN

  SüKuN Harbi Aktif Üye

  İNSAN DOĞASI

  İnsan doğasının yetersizliği yüzünden hiçbir şeyi duru ve yalın halde
  tutamıyoruz. Kullandığımız her şeyin özü bozulmuştur madenlerin
  bile. Altını işimize yarar hale getirmek için başka bir madde ile
  karıştırıp bozmak zorunda kalıyoruz.

  Ne Ariston'a, Pyrrhon'a ve Stoacılara göre hayatın amacı olan erdem,
  ne de Kyrene okuluyla Aristippas'ın sözettikleri haz katıksız olarak
  elde edilmiştir.

  Kavuşabildiğimiz zevk ve nimetlerin hepsi mutlaka dertlerle,
  üzüntülerle karışıktır.

  Medio de fonte leporum

  Surgit amari aliquid, quod in ipsis floribus angat (Lucretius)

  Zevkin kaynaklarında öyle bir acılık var ki,

  Çiçekler arasında bile olsa boğazımızı yakar.

  Son sınırına varan bir hazda inlemeye, sızlanmaya benzer bir durum
  vardır. İnsan can çekişir gibi olur. O kadar ki bu haz son kertesine
  geldiği zaman onu en acı sözcüklerle anlatırız: Bitmek, yanmak,
  bayılmak, ölmek, «morbidezza» gibi. Tatlı ile acı arasında, bir öz
  birliği olduğuna bundan daha iyi kanıt olamaz.

  Derin bir sevinçte, eğlentiden çok ciddilik vardır.

  Ipsa Felicitas, se nisi temperat, premit (Seneka)

  Mutluluk bile haddini aşarsa azap olur.

  Mutluluk bizi ezer.

  Eski bir Yunan atasözü de öyle der anlamı aşağı yukarı şudur:

  Tanrıların bize verdiği bütün nimetlerin hiçbiri katıksız ve kusursuz
  değildir, onları bir dert pahasına satın alırız.

  İşte eğlence, keyifle sıkıntı, birbirinden çok ayrı oldukları halde, gizli
  birtakım ilintilerle, kendiliklerinden birleşebiliyorlar.

  Sokrates der ki: «Tanrılardan biri hazla elemi birleştirip karıştırmak
  istemiş, bunu başaramayınca, bari şunları kuyruklarından birbirine
  bağlayalım, demiştir.»

  Metrodorus, yazgının bir çeşit zevkle karışık olduğunu söylermiş,
  bilmem o da aynı şeyi mi söylemek istiyordu; fakat bana öyle geliyor
  ki insan kendini hüzne bile bile, isteye isteye, seve seve bırakır. İnsan
  mahsus da kederli görünebilir; onu demek istemiyorum. Üzgün
  zamanımızda bile gülümseyen, hoşumuza giden, ince ve tatlı bir
  şeyler duyar gibi oluruz. Acaba bazı ruhlar için hüzün bir zevk, bir
  gıda değil midir?

  Est quaedam flere voluptas (Ovidius)

  Ağlamak da bir zevktir.

  Seneka'da Attalus diye biri der ki: Yitirdiğimiz dostların anısı, çok
  eski bir şarabın acılığı gibi, mayhoş elmalar gibi hoşumuza gider.»

  Minister vetuli, puer, Falerni,

  Ingere mi calices amariores, (Catullus)

  Kadehime eski Falernum şarabı döken çocuk, Daha acısından getir
  bana.

  Doğada şöyle bir karışma da görülür: Ressamlardan öğreniyoruz ki
  ağlarken ve gülerken yüzümüzde beliren çizgiler ve hareketler
  aynıymış. Gerçekten, resim henüz bitmeden bakacak olursanız çehre
  ağlayacak mı, gülecek mi bilemezsiniz. Daha garibi var: Gülme son
  sınırına varınca gözyaşlarıyla karışır.

  İnsanı dilediği bütün keyiflere kavuşmuş düşünelim. Diyelim ki
  bütün bedeni, aralıksız, şehvetin son sınırındaki hazza benzer bir haz
  içindedir. Öyle sanıyorum ki insan bu hazzın ateşiyle erir; bu kadar
  katıksız, bu kadar sürekli, bu kadar geniş bir şehvete dayanamaz.
  Böyle bir duruma düşecek olursak, çürük tahtaya basıyormuş gibi
  korkarak kaçmak, içgüdümüzle bu durumdan kurtulmak isteriz.
  Kendi kendime günahlarımı açarken görüyorum ki, en iyi huylarımda
  bile kötüye çalan bir yan var. Korkarım ki Platon (benim şahsen en
  temiz yürekle hayran olduğum, doğrulukta herkesten üstün tuttuğum
  Platon) en sağlam bildiği doğruluğu iyi yoklasaydı, ki herhalde
  yoklamıştır, bu doğrulukta insanın karışık yapısından gelen bir
  bozukluk bulurdu. Fakat bu bozukluk çok derinlerde gizlidir; onu
  ancak kendimiz görebiliriz. İnsan her bakımdan ve her yönden yamalı,
  alaca bulacadır.

  Adaletin yasalarında bile mutlaka adaletsiz bir taraf vardır. Platon
  diyor ki, yasaların bütün ezici ve üzücü taraflarını anlatmaya kalkanlar
  yedi başlı ejderhanın başlarını kesmeye yelteniyorlar. Tacitus şöyle
  der:

  «Omme magnum exemplum habet aliquid ex iniguo, quod contra
  singulos utilitate publica rependitur.»

  Örnek olsun diye verilen her cezada kamunun yararına ve bireyin
  zararına bir adaletsizlik vardır.

  Günlük hayatımızda ve insanlarla olan alışverişlerimizde fazla parlak
  ve keskin bir zeka göstermek de doğru değildir. Derin bir anlayış bizi
  fazla inceliğe ve fazla meraka götürür. Zekamızın olaylara ve dünya
  işlerine daha elverişli bir hale getirebilmek için biraz ağırlaştırmak,
  körleştirmek, onu bu karanlık ve bayağı hayata uydurmak için
  karartmak ve bulandırmak gereklidir. Nitekim gevşek ve sıradan
  zekalar işleri daha kolaylıkla, daha başarıyla çevirirler. Yüksek ve ince
  felsefi düşünceler iş görmeye elverişli değildir. Keskin bir düşünce
  inceliği, kabına sığmayan bir zeka çevikliği, işlerimize engel olur.
  Dünya işlerini daha hoyratça, daha gelişi güzel yürütmeli ve her
  zaman talihe büyük bir pay bırakmalıdır. İşleri derin, inceden inceye
  düşünüp aydınlatmaya gerek yoktur. Birbirine zıt birçok parlak
  düşünceler ve biçimler içinde insan kendini kaybeder:

  Volutantibus res inter se pugnantes obtorpuerunt animi.
  (Titus-Livius)

  Zıt düşünceleri çevire çevire zihinleri sersemleşmişti.

  Her işin bütün koşullarını ve sonuçlarını arayıp hesaplayan adam
  karar vermekte güçlük çeker; orta bir kafa da işleri görür, büyük
  küçük bütün girişimlere yeter. Dikkat ederseniz en iyi işçiler nasıl iş
  gördüklerini söylemekten aciz kimselerdir. Buna karşılık, yaptıklarını
  çok iyi anlatan kimselerin elinden iyi iş çıktığı pek görülmez. Her iş
  üzerinde bol bol, güzel güzel konuşmasını çok iyi bilen birini tanırım
  ki, kendisine yılda yüz binlerce gelir getiren bir serveti acınacak bir
  şekilde elinden kaçırdı. (Kitap 2, bölüm 20)

  Bilim iyi olmasına iyi bir ilaçtır ama hiçbir ilaç saklandığı kabın
  pisliğiyle değişip bozulmayacak kadar zorlu değildir. (Kitap 1, bölüm
  20)
   
 5. SüKuN

  SüKuN Harbi Aktif Üye

  İNSANIN GÜÇSÜZLÜĞÜ

  Bir filozofu, ince çelik tellerden örülmüş sağlam bir kafes içine
  koysalar ve kafesi Paris'in Notre-Dame katedralinin kulelerinden
  birinin tepesine assalar filozof akıl yoluyla oradan düşmesi tehlikesi
  olmadığını açıkça bilecek, ama yine de (dam aktarma işlerinde
  çalışmamışsa) bu kadar yükseklerden aşağı bakar bakmaz korkuyla
  ürpermekten kendini alamayacaktır. Çan kulelerinin yüksek
  yerlerinde, korkuluklar kafesli oldu mu bu kafesler taştan da olsa,
  korka korka dolaşırız. Böyle yerlerde dolaşmanın düşüncesine bile
  dayanamayan insanlar vardır. İki kule arasına, üstünde rahatça
  gezilebilecek kalınlıkta bir direk uzatsalar, hiçbir felsefi olgunluk, ne
  kadar sarsılmaz olursa olsun bize orada yerde yürür gibi yürümek
  cesaretini veremez. Ben bunu bizim tarafın dağlarında çok denedim.
  Yükseklerden öyle pek fazla korkanlardan da olmadığın halde, o
  sonsuz derinlikler karşısında bacaklarım titremeye başlardı. Hem öyle
  yerlerde ki uçurumun kenarında boyumdan fazla yer vardı, bile bile
  kenara gitmedikçe düşme olasılığı da yoktu... Hekimlerin anlattığına
  göre bazı sesler ve çalgılar kimi insanları çıldırma hallerine sokarmış.
  Ben kendim masalarının altında bir köpeğin kemik kemirmesini
  duyunca deliye dönen kimseler gördüm. Demirin eğelenirken
  çıkardığı keskin sese pek az kimse dayanabilir. Boğazında veya
  burnunda tıkanıklık olan birinin konuşmasını dinlerken öfkeye, nefrete
  kapılan insanlar çoktur. Graechus'ün bir flütçüsü varmış. Efendisi
  Roma meydanlarında nutuk verirken bu flütçü arkadan flütüyle onun
  sesini yükseltir, alçaltır düzenlemiş. Burada flütün gördüğü iş
  dinleyicilerin heyecanını artıran, düşüncelerini değiştiren bazı ses
  tonlarını ve hareketlerini bulmaktan başka ne işe yarayabilirdi?

  Doğrusu, bir üfürüğün titreyiş ve iniş çıkışlarıyla halden hale giren,
  çekilen tarafa giden şu bizim mübarek insanoğlunun sağlamlığına
  büyüklüğüne hiç diyecek yok. (Kitap 2, bölüm 12)
   
 6. SüKuN

  SüKuN Harbi Aktif Üye

  ÜN

  Yaptığı iyiliği başkaları duysun diye, kendisine daha fazla değer
  verilsin diye yapan, doğruluğu dillerde dolaşmak koşuluyla doğru olan
  adamdan pek hayır gelmez.

  Gredo che'I resto di quel verno cose

  Facesse denge di tenerne conto,

  Ma fur sin'a que tempo si'nascose,

  Che non e colpa mia s'hor'non le conto:

  Perche Orlando a far opre virtuose,

  Piü ch'a narrerla poi, sempre are pronto,

  Ne mai fu alcun'de li suoi fatti espresso

  Se non quando hebbe i testimonü appresso (Aristo, Orlando Furioso)

  Sanıyorum ki geri kalan kış aylarında Orlando birçok on***u işler
  gördü. Fakat şimdiye kadar bunlar o kadar gizli tutuldu ki, onlardan
  sözetmiyorsam suç benim değildir. Çünkü Orlando'nun, isteği parlak
  görünmek değil, parlak işler görmekti. Sağlam tanıkları olmadıkça
  zaferleri meydana çıkmazdı.

  İnsan savaşa girmeyi kendi için bir ödev bilmeli ve beklediği ödül,
  bütün iyi davranışların ne kadar gizli olursa olsun, er geç görecekleri
  ödül olmalıdır, bu da temiz bir vicdanın iyi bir iş gördüğü için kendi
  içinde duyacağı rahatlıktır. İnsan zevki için yiğit olmalı ki yiğit talihin
  cilvelerinden uzak kalsın, sağlam ve güvenli bir temel üzerine
  yerleşsin.

  Virtus, repulsae nescia sordidae

  Intaminatis fulget honoribus;

  Nec sumit aut ponit secures,

  Arbitria popularis aurae. (Horatius)

  Başarısızlıktan zarar görmeyen bir değer, hiçbir şeyin lekeleyemediği
  bir on***a parlar; böyle bir değer halkın keyfiyle ne yükselir ne de
  alçalır.

  Ruhumuz yapacağım gösteriş için yapmamalı, her şey içimizde,
  hiçbir gözün görmediği en gizli yerimizde olup bitmelidir. Orada
  ruhumuz bizi ölüm korkusundan, acılardan, yüzkarasından bile korur,
  çocuklarımızı, dostlarınızı, servetimizi yitirmeye dayanacak ve
  gereğinde savaşın tehlikelerine atılabilecek bir duruma getirir:

  Non emolumento aliquo, sed ipsius honestatis decore.

  Çıkar için değil, yiğitlik şanı için. (Cicero)

  Böyle bir kazanç, başkalarının hakkımızda iyi yargılar vermesinden
  başka bir şey olmayan on***ar ve ünlerden çok daha büyüktür,
  istenmeye çok daha layıktır.

  Ufacık bir toprak davası için halkın içinden on beş kişiyi seçmeyi
  akıl ediyoruz, sonra en önemli davamızı tutup bilgisizliğin,
  adaletsizliğin ve kararsızlığın anası olan halkın oyuna bırakıyoruz.
  Akıllı bir insanın, hayatını düşüncesiz bir sürünün oyuna bırakması
  akıl kârı mıdır?

  «An quidquam stultius quam quos singulos contemmas eos aliquid
  putare esse universos?» (Cicero)

  Ayrı ayrı bakınca değer vermediğimiz kimselere, bir araya geldikleri
  zaman değer vermekten daha büyük budalalık olur mu?

  ... Halk öyle şaşkın, öyle başıboş bir kılavuzdur ki, ne kadar zeki, ne
  kadar becerikli olsak adımlarımızı ona uyduramayız. Her kafadan
  çıkan bütün o karmakarışık sesler, bizi dört bir yana sürükleyen o kaba
  sözler, düşünceler arasında doğru yolu bulmak olacak iş değildir. Bu
  kadar kararsız, serseri bir varlığı kendimize kılavuz saymayalım: Her
  zaman aklımızın ardısıra gidelim, halkın takdiri de canı isterse
  ardımızdan gelsin. Bu takdir zaten talihe bağlı olduğu için onu kendi
  yolumuzda giderken de bulabiliriz. Doğru yolu yalnız doğru olduğu
  için tutmak istemesek bile, bu yolun eninde sonunda halk için de en
  yararlı yol olduğunu göreceğiz ve yine ona döneceğiz:

  «Dedit hoc providentia hominibus munus, ut honesta magis
  juvarent.» (Qintilianus)

  Yazgının insanlara bir lütfu da, namuslu işlerin aynı zamanda en
  yararlı işler olmasıdır.

  Yunanlı bir balıkçı, bir kasırga sırasında Neptunus'a şöyle söylemiş:

  «Ey tanrı, beni ister kurtar, ister batır, ben dümenimi kırmadan
  dosdoğru gideceğim.» Zamanımda nice dönek, ikiyüzlü, karışık
  insanlar gördüm ki, dünya işlerinde benden daha tedbirli oldukları
  halde, benim kurtulduğum felaketlerden kendilerini kurtaramadılar.

  Risi successu posse carere dolos. (Ovidius)

  Kurnazlıkların para etmediğini gördüm de güldüm. (Kitap 2, bölüm 16)
   
 7. SüKuN

  SüKuN Harbi Aktif Üye

  TANRILAR ÜSTÜNE

  En az bildiğimiz şeyler tanrılaşmaya en elverişli olanlardır. Onun
  içindir ki Yunanlıların, biz insanları tanrılaştırmalarına bir türlü akıl
  erdiremem. Ben kendi hesabıma yılana, köpeğe, öküze tapanları daha
  akla uygun görüyorum; çünkü onların huylarını daha az biliyoruz.
  Onlara hayalimizle istediğimiz gibi değer biçimler, görülmedik
  kudretler vermek daha fazla hakkımızdır. Bizim yaratılışımızın ne
  kadar eksikleri olduğunu biliyoruz; tanrıları bize benzer tasarlamak,
  onları bizim gibi arzuları, öfkeleri, kinleri, kanları, hazları, ölümleri,
  mezarları olan birer varlık olarak düşünmek insan düşüncesinin bir
  sarhoşluk zamanına rastlamış olsa gerektir.

  Quae procul usque adeo divino ab numine distant.

  Inque deum numero quae sint indigne videri (Lucretius)

  Bütün bunlar tanrılıktan ne kadar uzak, tanrıların dünyasına ne kadar
  aykırı.

  «Formae, aetates, vestitus ornatus noti sunt, genera, conjugia,
  cognationes omniaque traducta ad similitudinem imböcillitatis
  humanae: nam et per turbatis animis inducuntur; accipimus enim
  deorum cupiditates, aegritudines, iracundias.» (Cicero)

  Tanrıların yüzlerini, yaşlarını, elbiselerini, süslerini biliyoruz;
  Şecereleriyle, evlenmeleriyle, akrabalıklarıyla hep biz aciz insanlara
  benzetilmişlerdir: Onların ruhları da aynı yanlış yollara sapmaktadır,
  tanrıların da tutkularından, kederlerinden, hiddetlerinden
  sözedilmektedir.

  İnanca, doğruluğa, namusa, özgürlüğe, barışa, zafere, dindarlığa,
  hatta hazza, sahteciliğe, ölüme, hırsa, ihtiyarlığa, sefalete, korkuya
  hastalığa, felakete, şu zavallı, cılız hayatımızın daha birçok belalarına
  birer tanrı işi diye bakmak aynı şeydir.

  Quid juvat hoc, templis nostros inducere mores O curvae in terris
  animae et caelestium inanes! (Persius)

  Bizim ahlak ve törelerimizi, bizim toprağa bağlı, göklerden yoksun
  ruhlarımızı tapınaklara sokmaya ne gerek var?

  Mısırlılar, tedbirliliği hayasızlığa götürüyor, Apis ve İzis'in vaktiyle
  birer insan olduklarını söyleyenlere ölüm cezası veriyorlardı; oysa
  böyle olduğunu herkes de biliyordu. Varro der ki, bu tanrılar heykel
  ve resimlerinde parmaklarını ağızlarına koymakla sanki rakiplerine:
  Sakın bizim aslında birer insan oldugumuzu kimseye söylemeyin,
  yoksa insanlar bizi artık saymazlar, demek istiyorlardı.

  Mademki insanlar ille de tanrılarla akraba olmak istiyorlar, bari,
  Cicero'nun dediği gibi, kendi kusur ve sefaletlerini göklere
  çıkaracaklarına, tanrıların değerlerini yere indirip kendilerine mal
  etselerdi. Fakat aslına bakacak olursak, insanlar aynı sakat düşünce
  ile, hem o türlüsünü hem de bu türlüsünü yapagelmişlerdir.

  Yunan filozoflarının, tanrıları inceden inceye bir sıraya korken,
  ilintilerini, görev ve yetkilerini büyük bir özenle ayırtederken ciddi
  olduklarına bir türlü inanamıyorum. Bana öyle geliyor ki Platon,
  Pluton'un bahçesini (cehennemini), gövdelerimizin çürüyüp toprak
  olduktan sonra göreceğimiz işkence veya rahatlıkları sayıp dökerken
  ve bunları hayattaki duygularımıza benzetirken,

  Secreti celant calles, et myrtea circum

  Sylva tegit, curae non ipsa in morte relinquunt (Virgilius)

  Gizli yerler, defne ormanları onları saklar ve dertleri ölümde bile
  peşlerini bırakmaz.

  ve Muhammet, Müslümanlara, halılar döşeli, altınlar, zümrütlerle
  süslü, en güzel kadınlarla, şaraplarla, acayip yemeklerle dolu bir
  cennet vadederken içlerinden gülüyorlardı ikisi de ve ağzımıza bir
  parça bal sürüp bizi dünyadaki isteklerimize uygun hayal ve umutlara
  düşürmek için mahsus bizim insani ve maddi tarafımıza
  sesleniyorlardı. Nitekim birçoklarımız bu gaflete düşerek mahşer
  gününden sonra tıpkı dünyadaki çeşitten zevkler ve rahatlıklarla dolu
  bir dünya hayatı süreceğimizi sanıp dururuz. İnanabilir miyiz ki
  Platon, bu kadar yüksek düşüncelere ulaşmış, «tanrısal» lakabını
  alacak kadar tanrılara yaklaşmış olan bir adam, insan gibi zavallı bir
  varlıkta aklın ulaşamadığı o esrarlı tanrı gücüne benzer bir taraf
  görsün, bu zayıf varlığımızın, cılız duygularımızın sonsuz bir hazza
  dayanacak kadar sağlam ve dayanıklı olduğunu sansın? Eğer Platon
  bu kanıda ise, biz de ona insan aklı adına şunu söyleriz: Bize öteki
  dünyada vereceğin zevkler burada duyduğumuz zevklerse, bunların
  sonsuzluğa benzer hiçbir yanları yok. Duyularımızın beşi de ağızlarına
  kadar hazla dolacak olsa, ruhumuzun arzulayacağı, umacağı bütün
  zevklere erse, bu da hiçtir. Bir şey ki benimdir, bendedir, onda tanrısal
  bir taraf yoktur. Dünyadaki durumumuza, hayatımıza bağlı şeylerin
  ötede bulunmaması gerekir. Ölümlü varlıklara özgü bütün zevkler
  ölümlüdür. Öteki dünyada akrabalarımızı, çocuklarımızı, dostlarımızı
  bulmak bizi sevindiriyorsa, hala böyle bir mutluluğa bağlı kalıyorsak,
  dünyadaki ölümlü hayatımız orada da devam ediyor demektir. Biz o
  yüksek ve tanrısal değerleri ne biçimde hayal edersek edelim, layık
  oldukları biçimde hayal edemeyiz: Onları gereğince düşünebilmek
  için, düşünülmez, anlatılmaz, anlaşılmaz ve bizim bayağı hayatımızın
  nimetlerine hiç benzemez kabul etmek gerekir. Aziz Paulus der ki:
  «Allahın kullarına hazırladığı mutluluğu ne insan gözü görebilir, ne de
  insan yüreği duyabilir.» Eğer bu mutluluğu duyabilmemiz için
  (Platon, senin söylediğin gibi) bizi arıtmalardan geçirip yeni bir
  biçime sokacaklarsa, bu değişiklik o kadar büyük, o kadar kökten
  olacaktır ki, artık ortada bizden eser kalmayacaktır.

  Hector erat tunc cum bello certabat; at ille,

  Tractus ab Aemonio, num erat Hector, equo (Ovldius)

  O dövüşen adam Hektor'du, fakat öteki,

  O atların sürüklediği artık Hektor değildi.

  Ahirette, vadedilen ödülleri alacak olan, bizden başka türlü bir varlık
  olacaktır.

  Qoud mutatur, dissolvitur; interit ergo:

  Trajiciuntur enim partes atque ordine migrant (Lucretius)

  Değişmek, dağılmak; yokolmaktır

  Parçalar oynar yerinden, bozulur düzenleri.

  Pitagoras'ın ****morfozlar evreninde ruhların beden değiştirdiğine
  bir an inansak bile Caesar'ın ruhunu taşıyan aslanın aynı ihtirasları
  duyduğunu, bir Caesar olduğunu kabul edebilir miyiz? Eğer onda
  Caesar'lık kalıyorsa, Platon'un da tuttuğu bu düşünceye çatanlara hak
  vermek gerekir. Bunlar der ki, insan kalıp değiştirdikten sonra yine
  kendisi kalırsa, bir evladın, katır şekline girmiş olan annesinin sırtına
  binmesi gibi saçmalıklar olabilir. Hayvan bedenlerinin aynı türden
  başka bedenlere çevrilişlerinde son gelenlerin eskilerden farksız
  olduklarını kabul edebilir miyiz? «Phoenix»in (Yandıktan sonra
  küllerinden yeniden doğan efsanevi bir kuş: Anka.) küllerinden bir
  kurt peyda olur, sonra bu kurttan başka bir «phoenix» çıkarmış; bu
  ikinci «phoenix»in birincisinden başka olmadığı nasıl düşünülebilir?
  şu bizim ipeği yapan kurtlar, bakarsınız, ölmüş, kupkuru olmuş
  gibidirler, sonra aynı bedenden bir kelebek peyda olur, ondan da
  tekrar bir kurt çıkıverir. Bu kurdun birinci kurt olduğunu kabul etmek
  gülünçtür. Bir kez yok olan şey artık yoktur.

  Nec si materiam nostram collegerit aetas

  Post abitum, rursumque redegerit, tu sita nunc est.

  Atque iterum nobis fuerit data lumina vitae,

  Pertineat quidquam tamen ad nos id quoque factum Interrupta semel
  cum sit repetentia nostra. (Lucretius)

  Biz öldükten sonra zaman bütün maddemizi yeniden toplasa; ona
  bugünkü düzenini geri verse, yeniden hayat ışığına çağrılsak bütün
  bunların bizimle hiç ilgisi olmazdı, çünkü bellek ipliği bir kez kopmuş
  olurdu.

  Platon, sen başka bir yerde diyorsun ki, öteki dünyada ödüllere
  kavuşacak olan, insanın yalnız ruh yanıdır. Bu da yine, pek olacağa
  benzemiyor.

  Scilicet, avolsis radicibus, tu nequit ullam

  Dispicere ipse oculus rem, seorsum corpore toto. (Lucretius)

  Göz, kökleri kopup bedenden ayrılınca, kendi başına kalınca artık
  hiçbir şey göremez.

  Çünkü, bu hesaba göre, ahiretin nimetlerine kavuşacak olan insan
  değildir, yani biz değiliz; çünkü ruh ve beden bizim esaslı iki
  parçamızdır; onların birbirinden ayrılması olan ölüm, varlığımızın yok
  olmasıdır.

  Inter enim jacta est vitai pausa, vageque

  Deerrarunt passim motus ad sensibus omnes. (Lucretius)

  Hayatın sona erdiği yerde her şey amaçsız olarak ve duygulara
  dokunmadan yaşar.

  İnsanı yaşatan organları kurtlar kemirirken, toprak hepsini parçalayıp
  yerken, insanın acı duyduğundan söz eden yok.

  Et nihil hoc ad nos, qui conjugioque

  Corporis atque animae consistimus uniter apti. (Lucretius)

  Bütün bunların hiç ilişkisi yok bizimle,

  Çünkü biz ruhla beden bir aradayken varız. (Kitap 2, bölüm 12)
   
 8. SüKuN

  SüKuN Harbi Aktif Üye

  AYLAK RUHLAR

  Boş bırakılmış topraklar, gübreli ve bereketliyseler, yüz bin çeşit
  otlarla dolar. Yararlı olabilmeleri için onlara kazma vuruyor, işe yarar
  tohumlar ekiyoruz. Kadınlar kendi başlarına kalınca biçimsiz birtakım
  et parçaları çıkarırlar sağlam ve doğal bir beden yaratabilmeleri için
  bir tohum almaları gerekiyor. Ruhlar da böyledir; onları bir
  düşünceyle uğraştırıp dizginlerini tutmazsanız, uçsuz bucaksız bir
  hayal dünyasında, başıboş, öteye beriye dolaşıp dur***ar. Böyle bir
  aylaklık içinde ruhların kurmadığı hayal, düşmediği kuruntu,
  yaratmadığı gariplik kalmaz.

  Velut aegri somnia, vanae

  Finguntur species. (Horatius)

  Sayıklayan hastalar gibi boş hayaller kurarlar.

  Bir amaca bağlanmayan ruh, yolunu kaybeder; çünkü, her yerde
  olmak hiçbir yerde olmamaktır.

  Quisquis abique habitat, Maxime,

  Nusquam habitat. (Martialis)

  Her yerde olan hiçbir yerde değildir.

  Hayatımın son yıllarını elimden geldiği kadar kaygısız ve salt kendi
  rahatımı düşünerek geçirmeye karar verip de köşeme çekildiğim
  zaman, ruhuma edebileceğim en büyük iyiliğin onu tam bir başıboşluk
  içinde bırakmak olacağını düşünmüştüm; bırakalım kendi kendisiyle
  söyleşsin; kendi içinde, kendi hayalinde kalsın, demiştim. Yaşım beni
  daha ağırbaşlı, daha olgun bir hale getirdiği için bunu artık kolayca
  yapabileceğimi umuyordum; fakat görüyorum ki:

  Variam semper dant otia mentem (Lucianus)

  Ruh başıboş kalınca türlü hayaller kuruyor.

  İstediğimin tersine ruhum, yularından kurtulup kaçan bir at gibi
  kendini daha fazla yoruyor. Kafam durup dinlenmeden, hiçbir sıra,
  hiçbir ilinti gözetmeden öyle garip düşünceler, öyle saçma sapan
  hayaller kuruyor ki, ilerde bunların anlamsızlığını ve acayipliğini
  görüp kendinden utansın diye hepsini kaydetmeye başladım. (Kitap 1,
  bölüm 9)
   
 9. SüKuN

  SüKuN Harbi Aktif Üye

  BİLİNÇSİZ DUYGULAR

  İç savaşlarımızın ikincisinde miydi, üçüncüsünde mi, iyi
  hatırlamıyorum, evimin bir fersah kadar ötesine gezmeye gitmiştim.
  Benim ev de bütün kargaşalıkların göbeğinde olmuştur her zaman.
  Uzağa gitmediğim ve güvensizlik duymadığım için yanıma fazla adam
  almamış, pek uysal, ama hiç de sağlam olmayan bir ata binmiştim.
  Dönüşte bu attan alışkın olmadığı bir hız istemek zorunda kaldım bir
  ara. Adamlarımdan biri, geme dizgine kulak asmayan gürbüz bir
  küheylana binmiş iri yan delikanlı, arkadaşlarım geçip caka satmak
  için dolu dizgin üstüme geliverdi. Ben küçük, at küçük, adam bütün
  ağırlığı, dev cüssesiyle bir çarpınca biz ikimiz de tepetaklak gittik. At
  bir yana serili, ben sırt üstü on adım ötesinde; yüzüm gözüm yara bere
  içinde; elimden fırlamış kılıcım beş kulaç uzaklarda, üstüm başım
  param parça, kımıltısız, duygusuz bir kütük. Geçirdiğim tek
  baygınlıktı bu. Adamlarım beni ayıltmak için ellerinden geleni
  yaptıktan sonra öldüm sanmışlar ve kollarına alıp zor bela evime
  getirmişler. Yolda ve iki uzun saat ölü sayıldıktan sonra kımıldamaya,
  soluk almaya başladım. Mideme o kadar kan akmış ki beden onu
  boşaltmak için güçlerini diriltmek gereğini duymuş olmalı. Ayağa
  kaldırdılar beni ve bir hayli kan kustum. Aynı şeyi birkaç kez
  tekrarladıktan sonra biraz canlanmaya başladım. Ama öyle belli
  belirsiz, öyle sürüncemeli bir dirilişti ki bu, ilk duygularım yaşamadan
  çok daha fazla ölüme yakındı. Hiç unutmadığım bu duygular bana
  ölümün yüzünü ve düşüncesini öyle doğal, öyle olağan gösterdiler ki
  onunla bir çeşit uzlaşmaya varmış gibiydim. Kendime gelmeye
  başlayınca gözlerimin gördüğü o kadar bulanık, silik ve ölüydü ki,
  ışıktı yalnız seçebildiğim.

  come quel ch'or apre or chiude

  Gli occhi, mezzo tra'I somno e I'esser desto (Tasso)

  Gözlerini bir açıp, bir kapar gibi

  Yarı uyur, yarı uyanık bir insan.

  Ruhun görevleri bedeninkilerle birlikte, aynı yavaşlıkta
  kalkınıyorlardı. Kendimi kan içinde gördüm; çünkü üstüm başım
  kustuğum kanlara boyanmıştı. İlk düşündüğüm şey kafama bir kurşun
  girdiğini sanmak oldu; gerçekten o sırada çevremizde tüfekler
  patlıyordu. Canım dudaklarımın ucunda tutunur gibiydi yalnız; çıkıp
  gitmesine yardım edeyim diye gözlerimi kapıyor, uyuşmaktan,
  kendimi bırakmaktan haz duyuyordum. Her şey gibi yumuşacık ve
  hafif bir hayal yaşantısında yüzüyordum; hiçbir acı duymadıktan
  başka. Rahatsızlık şöyle dursun, uykuya dalmak üzere duyulan tatlılık
  vardı bunda.

  Öyle sanıyorum ki can çekişirken kendini bilmez olanların durumu
  da budur: Büyük acılar duyuyorlar, ruhları işkence içinde kıvranıyor
  sanarak onlara acımamız yersizdir. Birçoklarına karşı, Etienne de la
  Boite'ye karşı bile ben hep böyle düşünmüşümdür. Ölüme yakın halde
  aygın baygın gördüklerimiz, uzun bir sancıdan bitkin düşenler, inme
  inenler, sara nöbeti geçirenler, başından yara alanlar, kimi zaman
  iniltiler çıkarır, derin derin soluk alırlar, bedenlerinde kıvranmaya
  benzer kımıltılar olur. Bunlara bakarak onların kendilerini az çok
  bildiklerini sanırız; oysa, ben derim ki, ruhları da, bedenleri de
  uykudadır:

  Vivit, et est vitae nescius ipse suae (Ovidius)

  Yaşıyor ama, bilmiyor yaşadığını.

  Organların uğradığı o büyük çarpılma, duyguların düştüğü o büyük,
  derin uyuşma içinde insanın kendini bile bile gücünü sürdürebileceğine
  inanamam; böyle olunca hangi düşünce onlara azap çektirecek,
  durumlarının korkunçluğunu anlatıp duyurtacak? İşte bundan ötürü pek
  acınacak durumda olmadıkları kanısındayım.

  Bence en dayanılmaz, en korkunç durum uyanık olup da azap çeken
  bir ruhun duyduğunu anlatma olanağını bulamamasıdır. Dili
  kesildikten sonra işkence edilen insanların durumuna benzetebiliriz
  bunu...

  Birçok hayvanların, hatta insanların, öldükten sonra kaslarını
  sıktıkları, oynattıkları görülür. Herkes bilir kimi uzuvlarımız bizden
  hiç de izin almadan kımıldar, dikilir ve yatarlar. Yalnızca derimizi
  oynatan bu etkilemeler bizim sayılmaz. Bizim olmaları için insanın
  bütünlüğüyle işe karışması gerekir. Uyurken elimizin, ayağımızın
  duyduğu acılar bizim değildir. (Kitap 2, bölüm 6)
   
 10. SüKuN

  SüKuN Harbi Aktif Üye

  FİLOZOFLAR VE TANRILAR

  Thales'e göre tanrı her şeyi sudan yaratmış bir güçtü.
  Anaximandros'a göre tanrılar değişik mevsimlerde doğup ölüyorlardı
  ve sayıları sonsuz dünyalardı bunlar. Anaximenes'e göreyse hava
  tanrıydı, yaratılmış, uçsuz bucaksız ve hep hareket durumundaydı.
  Anaxagoras, ilk kez, her şeyin düzen ve davranışını sonsuz bir ruhun
  gücü ve aklı yönetimini ileri sürdü. Alkmeon tanrılığı güneşe, aya,
  yıldızlara ve ruha veriyordu. Pythagoras'ın tanrısı bütün nesnelerin
  yaratılışına dağılan bir ruh oluyor, bizim ruhlarımız da ondan
  kopuyordu. Parmenides tanrıyı, göğü çevreleyen ve dünyayı ışığın
  kızgınlığıyla ayakta tutan bir çember haline getiriyordu. Empedokles'e
  göre tanrılar dört unsurdu ve her şeyi bunlar yapıyordu. Protagoras
  tanrıların varlığı, yokluğu ve nitelikleri üstüne bir diyeceği olmadığını
  söylüyordu. Demokritos'a göre tanrı olan kimi zaman imgeler ve
  çevrintileridir, kimi zaman bu imgeleri çıkaran doğa ve sonunda
  bilgimiz ve zekamızdır. Platon, inancını değişik yönlere dağıtır:
  Timaios'da dünyayı yaratanın adı olmayacağını söyler; Yasalar'da
  tanrı varlığının araştırılmasını ister; aynı kitapların başka yerlerinde
  dünyayı, göğü, yıldızlan, toprağı ve ruhlarımızı tanrılaştırır, ayrıca her
  devletin eski düzeninde benimsenmiş olan tanrıları da benimser
  Xenophanes Sokrates'i aynı karışık öğretiler içinde gösterir: Kimi
  zaman tanrı'nın biçimi araştırılmamalıdır, kimi zaman tanrı güneştir,
  kimi zaman ruhtur hem bir tektir hem de bir sürüdür. Platon'un yeğeni
  Speusippos tanrıyı, her şeyi yöneten, bir çeşit hayvansı güç olarak
  düşünür. Aristoteles'e göre tanrı kah evren, kah ruhtur; kimi zaman
  evrene başka bir baş bulur, kimi zaman da tanrıyı göğün ateşliliği
  olarak görür. Zenokrates'te sekiz olur tanrı: Beşi gezegenlerin beşlisi,
  altıncısı duran yıldızların tümü, yedinci ve sekizinci de ayla güneştir.
  Herakleitos değişik görüşler arasında gider gelir, sonra tanrıyı
  duygudan yoksun eder biçimden biçime geçiştirir ve sonunda yerle
  gök olduğunu söyler. Theophrastes aynı kararsızlık içinde türlü
  fantazyalardan geçer, dünyanın yönetimini kah zekaya, kah yıldızlara
  bağlar. Strato'ya sorarsanız tanrı üretme, çoğaltma ve azaltma gücü
  olan doğadır biçimi ve duygusu yoktur. Zenon'un tanrısı iyiyi buyurup
  kötüyü yasaklayan doğal yasadır; yaratıklara o can verir; Zeus, Hera,
  Vesta gibi geleneksel tanrılaraysa yer vermez Zenon. Diogenes
  Apolloniates'in tanrısı havadır. Xenophanes'in tanrısı yuvarlaktır,
  görür, işitir, ama soluk almaz; insan yaratılışıyla hiçbir ortak yanı
  yoktur. Ariston tanrının biçimce hiçbir şeye benzetilemeyeceğini,
  duyarlığı olmadığını söyler, canlı mı, nedir, ne değildir bilinmez.
  Kleanthes'e göre tanrı bazen akıl, bazen evren, bazen doğanın ruhu,
  bazen de her şeyi kuşatıp saran yüksek bir sıcaklıktır. Zenon'un
  çağdaşı Perseus'a göreyse insanlığa önemli bir hizmette bulunmuş ya
  da yararlı şeyler bulmuş olanlara tanrı adı verilmiştir. Khrysippos
  yukarıda söylenenlerin hepsini karmakarışık bir araya getiriyor ve
  yarattığı bin bir çeşit tanrı arasına ölümsüzlüğe ulaşmış insanları da
  katıyordu. Diagoras ve Theodonıs tanrı adına ne varsa hepsini
  yadsıyorlardı. Epikuros'da tanrılar ışıklı ve saydamdırlar; içlerinden
  hava geçebilir iki kale arasındaymış gibi iki dünya arasında otur***ar;
  kaza bela semtlerine uğramaz; yüzleri insan yüzü, uzuvları insan
  uzuvlarıdır, ama hiçbir işte kullanılmaz bu uzuvlar.

  Ego deum genus esse semper dexi, et dicam caelitum;

  Sed eos non curare opinor, quid agat humanum genus. (Emnius)

  Tanrılar vardır dedim ve diyeceğim her zaman

  Ama insan işleriyle uğraştıklarına inanmam.

  Bunca filozof beyninin curcunasını gördükten sonra gelin de güvenin
  felsefenize; buldum diye övünün çörekteki baklayı!..

  Tanrılaşmaya en elverişli olan en az bildiğimiz şeylerdir; öyleyken
  eskilerin biz insanları tanrılaştırmış olmaları aklın almayacağı bir
  şeydir. Ben olsam yılana, köpeğe, öküze tapınanları daha haklı
  bulurdum; çünkü bu yaratıkların niteliğini, iç varlığını daha az
  biliyoruz; hayal gücümüzü onlar için daha keyfimizce işletebilir,
  olağanüstü güçler görebiliriz onlarda. Ama tanrıları, kus***arını
  bilmemiz gereken kendi yaratılışımıza benzetmek, onları arzu, öfke,
  öcalma, evlenme, akrabalık, aşk ve kıskançlıklarımızla, bizim
  organlarımız, coşkunluklarımız, keyiflerimiz, ölümlerimiz,
  mezarlarımızla düşünmek için insan kafasının olmayacak bir
  sarhoşluk geçirmiş olması gerekir... (Kitap 2, bölüm 12)
   
 11. SüKuN

  SüKuN Harbi Aktif Üye

  ARAMA SEVGİSİ

  Demokritos sofrasına gelen incirleri yerken bir bal kokusu almış ve
  hemen bir araştırmadır başlamış kafasında, o güne dek incirlerinden
  almadığı bu koku nerden gelebilir diye. Merakını gidermek için
  kalkmış sofradan, incirlerin toplandığı yeri görmeye gitmek istemiş.
  Sofradan niçin kalktığını duyan hizmetçi kadın gülmüş: Boşuna
  zaman kaybetmeyin, demiş; incirleri bal çanağına koymuştum
  toplarken. Demokritos'un canı sıkılmış bu araştırma fırsatını kaçırdığı,
  bir merak konusu elinden alındığı için. Hadi be sen de, demiş hizmetçi
  kadına, keyfimi kaçırdın; ama ben yine de bal kokusu incirde
  kendiliğinden varmış gibi nedenini araştıracağım. Böyle demiş ve
  yanlış, kendi varsaydığı bir etkiye doğru nedenler bulmaktan geri
  kalmamış. Ünlü ve büyük bir filozofun bu hikayesi, sonunda bir
  kazanç umudu olmaksızın, bizi seve seve bir şeylerin ardına düşüren
  araştırma tutkumuzu apaçık anlatıyor. Plutarkhos'un anlattığı buna
  benzer bir örnekte de adamın biri arama zevkini yitirmemek için
  kuşkulandığı gerçeğin kendisine söylenmesini istemez: Kana kana su
  içme zevkini yitirmemek için hekimin kendisini sıtmadan
  kurtarmasını istemeyen hasta gibi.

  Tıpkı bunun gibi, ruhun her türlü beslenişinde zevk çok kez tek
  başınadır, hoşumuza giden her şey besleyici ya da sağlığa yararlı
  değildir. Düşüncemizin bilimden aldığı da, ne karın doyurduğu, ne de
  sağlık getirdiği halde hazdır yine de.

  Her şeyin bir adı bir de kendisi vardır. Ad, nesneyi gösteren, arılatan
  bir sestir ad, nesnenin, özün bir parçası değildir; nesneye eklenen
  yabancı, nesne dışı bir takıntıdır. (Kitap 2, bölüm 16)
   
 12. SüKuN

  SüKuN Harbi Aktif Üye

  MUTLULUK ÜSTÜNE

  Scilicit uftima semper

  Expectanda dies homini est, dicique beatus

  Ante obitum nemo, supremaque funera debet (Ovidius)

  İnsanın son gününü beklemeli her zaman

  Mutlu dememeli ona ölmeden

  Cenazesi kaldırılmadan.

  Bu konuda Krezus'u hikayesini çocuklar da bilir;

  Pers kralı onu esir edip ölüme mahkum edince sehpaya giderayak,
  Ah Solon, ah Solon! diye bağırmış. Krala götürmüşler bu sözü, o da
  ne demek istediğini sordurunca Solon'un kendisine verdiği bir öğütün
  ne doğru çıktığını anlatmış. Solon bir gün demiş ki ona: «Talih ne
  kadar güleryüz gösterirse göstersin, ömürlerinin son günü geçmeden
  insanlar mutlu saymamalı kendilerini; çünkü insan hayatı kararsız,
  değişkendir; ufacık bir eylem yüzünden bir durumdan bambaşka bir
  duruma geçiverir.»

  Agesilaus da, Pers kralının o kadar genç yaşta öyle büyük bir devlete
  konduğu için mutlu sayılabileceğini söyleyen birine: İyi ama, demiş,
  Priamos da o yaşta mutsuz değildi. O büyük İskender'den sonraki
  Makedonya krallarının Roma'da dülgerlik, budamacılık yaptıkları,
  Sicilya zorbalarının Koryntos'da çocuk bakıcısı oldukları görüldü.
  Dünyanın yarısını fethetmiş, bunca orduları yönetmiş bir İmparator bir
  Mısır kralının aşağılık adamlarına yalvarma zavallılığına düşüyor: Altı
  yedi ay daha az yaşamış olsa bu hale düşmeyecekti koca Pompeius.
  Bizim babalarımız zamanında da, bütün İtalya'yı o kadar uzun süre
  sarsmış olan Milano Dukası Sforza, zindanda öldü, daha kötüsü on yıl
  yaşadı o öldüğü zindanda. Hıristiyanlık dünyasının en büyük kralının
  dulu, kraliçelerin en güzeli, Maria Stuart, cellat eliyle ölmedi mi
  geçenlerde? Binlerce örneği var bunun. O kadar ki, fırtınalar,
  kasırgalar nasıl mağrur ve yüksek yapılarımıza daha çok yüklenirlerse,
  bu dünyanın büyüklerini yukarılarda kıskanan güçler var diyeceği
  geliyor insanın. Ve talih sanki ömrümüzün son gününü bekliyor, uzun
  yıllar boyunca yaptığını bir anda yıkma gücü olduğunu göstermek
  için. Laberius gibi bağırttırmak için bizi: Gereğinden bir gün fazla
  yaşamışım! diye.

  Solon'un doğru sözü böyle yorumlanabilir. Ama o bir filozof
  olduğuna ve filozoflar mutluluğu, mutsuzluğu talihin cilvelerine
  bağlamadıklarına, büyüklüklere zaten önem vermediklerine göre, daha
  derin düşünmüş ve demek istemiş olabilir ki bence, ömrümüzün
  mutluluğu, soylu bir ruhun rahatlığına, doygunluğuna, düzenli bir
  kafanın kararlı ve güvenli oluşuna bağlı olduğu için, hiçbir insana,
  komedyasının en son ve kuşkusuz en zor perdesini oynamazdan önce
  mutlu denemez. O perdeden önce maske takınmış, felsefenin güzel
  öğütlerine gösteriş olsun diye uymuş, ya da sarsıcı olaylarla
  sınanmadığımız için hep sağlam yürekli kalmayı başarmış olabiliriz.
  Ama ölüm karşısında son rolümüzde, gösterişe yer kalmaz artık, o
  zaman ana dilimizle konuşmak, dağarcığımızda iyi kötü ne varsa
  olduğu gibi ortaya dökmek zorundayız.

  Nam verae voces tum demum pectore ab imo

  Ejiciuntur, et eripitur persona, manet res. (Lucretius)

  İşte o zaman içten sözler dökülür yürekten

  Maske düşer, yüz kalır ortada.

  İşte onun için hayatımızın bütün eylemleri bu son mihenk taşında
  denenmelidir. Başlıca gündür o, bütün öteki günleri yargılayan
  gündür. Bütün geçmiş yılların hesabı o gün verilmeli, der eskilerden
  biri. Ben de çalışmalarımın meyvesini denemeyi ölüme bırakıyorum.
  O zaman görürüz düşüncelerimin ağzımdan mı, yüreğimden mi
  çıktığını... (Kitap 1, bölüm 19)
   
 13. SüKuN

  SüKuN Harbi Aktif Üye

  AMERİKA'NIN BULUNUŞU

  Dünyamız az önce bir başka dünya buldu. Bunun sonuncu kardeş
  olduğunu kim söyleyebilir. Bugüne dek inlerin cinlerin bildiği yoktu
  bu yeni dünyayı. Bizimki kadar büyük, insan dolu, kanlı canlı bir
  dünya bu; ama o kadar yeni, o kadar çocuk ki a.b.c. öğreniyor henüz.
  Elli yıl öncesine kadar ne yazı biliyordu, ne tartı, ne ölçü, ne giysi, ne
  buğday, ne üzüm. Doğanın kucağında çırılçıplaktı; anası ne verirse
  onunla besleniyordu. Biz dünyamızı son çağında, şair Lucretius da
  gençlik yıllarında görmekte aldanmıyorsak, biz karanlığa gömülürken
  bu dünya aydınlığa yeni erecek daha. Bütün dünya bir inme geçirecek
  de sanki, bir kolu tutmaz olup öteki kolu sağlam kalacak. Ama çok
  korkarım ona dokunmakla çöküp yıkılışını hızlandırmış, inançlarımızı,
  bilim ve sanatlarımızı onlara pek pahalıya satmış olacağız. Bir çocuk
  dünyaydı bulduğumuz; öyleyken biz onu ne doğal değer ve
  gücümüzün üstünlüğüyle dizginimiz altına soktuk, ne doğruluğumuz,
  iyiliğimizle yetiştirdik, ne de ruh yüceliğimiz, cömertliğimizle
  kendimize bağladık. Verdikleri karşılıkların, kendileriyle yapılan
  alışverişlerin çoğu gösteriyor ki doğal kafa aydınlığı, kavrama
  bakımından hiç de bizden aşağı değiller. Kusko ve Meksiko
  şehirlerinin akıllara durgunluk veren görkemi; görülmedik nice şeyler
  arasında bilmem hangi kralın o bahçesi ki, meyveleri ve tüm bitkileri
  gerçek bir bahçedeki düzen ve büyüklükleriyle altından yapılmış,
  sarayında ülkesinde yaşayan bütün hayvanların yine altından
  heykelleri, değerli taşlardan, kuş kanatlarından, boyalı pamuklardan
  yaptıkları el işlerinin güzelliği zanaattan yana da bizden geri
  kalmadıklarını göstermektedir. İnançlara bağlılık, yasalara saygı,
  iyilik, cömertlik, dürüstlük, içtenlik gibi erdemlere gelince bunların
  bizde onlardakinden daha az olması işimize pek yaradı. Bu
  üstünlükleri yüzünden mahvolmuşlar, kendi kendilerini satıp
  çiğnettirmişlerdir.

  Gözüpekliğe, yiğitliğe gelince, acılara, açlığa, ölüme karşı
  dayanmaya, yürek sağlamlığına, sözünün eri olmaya gelince,
  bunlardan yana bizim dünyamızın geçmişindeki en ünlü örneklerin
  onlarınkileri hiç de aşmadıklarını söylemekten çekinmem. Çünkü
  onları altedenlerin nelerden yararlandıklarını düşünelim: Adamları
  kandırmak için ne kurnazlıklara, ne dalaverelere başvurmuşlar! Sonra
  bu ulusların haklı şaşkınlığı: Birdenbire karşılarına sakallı birtakım
  insanlar çıkıveriyor dilleri, dinleri, biçimleri, davranışları bir başka
  türlü; üstünde insan bulunabileceğini hayal etmedikleri uzak bir
  yerden gelinişler; hiç at görmemiş, hatta sırtında insan ya da yük
  taşıyan hayvan görmemiş kimselerin karşısına bilinmedik koca
  ejderler üstüne binmiş olarak çıkmışlar bizimkilerin sırtında göz
  kamaştıran zırhlar, ellerinde keskin, parıl parıl kılıçlar; onlarsa bir
  aynanın ya da bir bıçağın mucizeli pırıltısına karşılık avuç dolusu altın
  ve inci vermeye can atıyorlar. Bizim çeliğimizi delebilmek için ne
  yeterince bilgileri var, ne gereçleri; toplarımızın, tüfeklerimizin
  çıkardığı yıldırımları, gök gürültülerini de katın bunlara. Roma
  İmparatorunu bile afallatacak olan o gümbürtüleri; bunların karşısında
  çırılçıplak insanlar, yalnızca pamuktan yapabildikleri bir parça
  giysileriyle; bütün silahları da yaylar, taşlar, sopalar ve ağaçtan
  kalkanlar; sözde dostluğumuza, iyi niyetimize güvenip acayip şeyler
  görme meraklarıyla faka basan insanlar... İki dünya arasındaki bu
  ayrılığı hesaba kattınız mı, bizim fatihlerin bunca zaferi zafer
  olmaktan çıkıyor.

  Erkek, kadın, çocuk, kaç binlerce insan tanrılarını ve özgürlüklerini
  korumak için ne sarsılmaz bir coşkunlukla kendilerini amansız
  tehlikelere atıyorlar; onları hayasızca aldatanların köleliğine
  katlanmaktansa bütün belaları, işkenceleri, ölümü ne yiğitçe bir
  direnişle seve seve göze alıyorlar; böylesine alçakça zafer kazanan
  düşmanlarının elinden ekmek yemektense açlıktan kırılmaya nasıl razı
  oluyorlar! Bunlara bakınca öyle sanıyorum ki bu insanlara silah, görgü
  ve sayı eşitliğiyle başa baş saldırsalar gördüğümüz bütün savaşların
  sonundan daha da kötü bir sonla karşılaşırlar.

  Bari bu soylu ülkeyi Büyük İskender, eski Yunanlılar, Romalılar
  fethetmiş olsaydı; bunca krallıkları ve halkları böylesine büyük
  değişikliğe uğratacak eller, onların vahşi yanını tatlılıkla törpüleseler,
  doğanın orada ürettiği güzel tohumları güçlendirip geliştirseler,
  toprakların işletilmesine, şehirlerin donatılmasına gerekli olduğu
  ölçüde kendi dünyalarının sanatlarının katmakla kalma¤¤¤¤¤ Yunan ve
  Roma erdemlerini o ülkenin yerli erdemleriyle karıştırsalardı! Bizim
  oraya götürdüğümüz ilk örnekler, davranışlar o halkları erdeme
  hayran etse ve özendirse, onlarla bizim aramızda kardeşçe bir
  toplaşma ve anlaşma kurabilse bütün o yeni ülkede ne yaman bir
  evrim, bir ilerleme sağlanabilirdi! Çoğunun doğal başlangıçları bu
  kadar güzel olan, o yepyeni, o öğrenmeye susamış ruhları kazanmak
  ne kolay olurdu! Biz tam tersine bilgisizliklerinden,
  görgüsüzlüklerinden yararlanıp onları bizdeki kötü örnekleriyle
  kalleşliğe, sefilliğe, cimriliğe, her türlü insanlık dışı davranışlara,
  işkencelere alıştırdık. Kim, ne zaman bezirganlığı, alışverişi böylesi
  bir sömürüye götürmüştür? Bunca şehir dibinden yıkılıyor, bunca
  ulusun kökü kurutuluyor, milyonlarca insan kılıçtan geçiriliyor,
  dünyanın en zengin, en güzel ülkesinin altı üstüne getiriliyor, niçin?
  İnciler, biberler, alıp satacağız diye. Aşağılık makine zaferleri bunlar!
  Hiçbir zaman kazanç tutkusu, hiçbir zaman haksız sömürü insanları
  böylesi korkunç bir kinle birbirine düşünmemiş, bu kadar yürekler
  acısı kıyımlara yol açmamıştır.

  Deniz kıyısı boyunca altın aramaya çıkmış İspanyollar bereketli,
  güzel ve insanı bol bir ülkede karaya çıkıyorlar ve her yerde olduğu
  gibi orada da yerlilere kendi kendilerini övüyorlar: Barışsever
  insanlarmış, uzak yollardan gelmişlermiş, kendilerini bütün dünyanın
  en büyüğü olan Kastilya Kralı yollamış; Tanrının yeryüzündeki
  temsilcisi olan Papa bu krala bütün Hint ülkesini bağışlamışmış;
  yerliler onun uyrukluğuna girmek isterlerse kendilerine pek iyi
  davranacaklarmış; onlardan yiyecek şeyler, bir de bazı ilaçlarda
  kullanmak üzere altın istiyorlarmış; ayrıca bir tek tanrı inancını ve
  bizim dinimizin doğruluğunu bilmeleri gerekiyormuş, bu dine
  girmeleri de haklarında hayırlı olurmuş, yoksa işler sarpa sararmış.
  Aldıkları karşılık şu olmuş:

  Barışseveriz diyorsunuz, ama görünüşünüz hiç de öyle değil.
  Kralınıza gelince, isteyen durumunda olması muhtaç ve yoksul
  olduğunu gösteriyor; ona bu toprakları veren ise savaş seven bir adam
  olacak, çükü kendisinin olmayan bir yeri başkasına vermekle onu
  verdiği yerin eski sahipleriyle cenkleşmeye sürüyor. İstediğiniz
  yiyeceklere gelince onları veririz. Altınsa, bizde pek fazla yok; zaten
  yaşamak için işimize yaramadığından, bütün istediğimiz de rahatlıkla,
  güzellikle yaşamak olduğundan altına pek değer vermeyiz; ama,
  tanrılarımız için kullandığımız altın dışında ne kadar bulabilirseniz
  çekinmeden alabilirsiniz. Bir tek tanrıya gelince, böyle bir düşünüş
  güzel, ama bunca zaman bize yararlı olmuş dinimizi değiştirmek
  istemeyiz; dostlarımız, tanıdıklarımızdan gayrısından öğüt almaya da
  alışık değiliz. Korkutmalarınıza gelince, durumlarını, güçlerini
  bilmediğimiz insanlara meydan okumak akıl karı değildir. Kısacası
  topraklarımızdan bir an önce çıkıp gitmeye bakın; silahlı ve yabancı
  kimselerin dürüstlüklerine, parlak sözlerine güvenme adetimiz yoktur.
  Çekip gitmezseniz siz de şunlar gibi olursunuz...

  Böylece konuşmuş yerlilerin kralı ve şehrin çevresindeki kesik insan
  kafalarını göstermiş. İşte bu çocuk dünyanın hiç de çocukça olmayan
  konuşmalarından bir örnek... (Kitap 3, bölüm 6)
   
 14. SüKuN

  SüKuN Harbi Aktif Üye

  HASTA GÖRÜNMENİN ZARARLARI ÜSTÜNE

  Martialis'in bir taşlaması vardır ki, iyilerindendir; çünkü türlü türlüsü
  vardır onda taşlamanın. Bunda, Caelius'un başına geleni anlatır hoşça.
  Caelius Roma'da büyüklere dalkavukluk etmekten, sabah akşam
  yanlarında bulunup arkalarında dolaşmaktan kurtulmak için nekris
  hastalığına tutulmuş gibi göstermiş kendini; herkesi inandırmak için
  de bacaklarını ovduruyor, sardırıyor ve nekrisli bir hastanın bütün
  hallerini takınıyormuş; sonunda talih gerçek bir nekris ikram etmiş
  ona:

  Tantum cura potest et ars doloris

  Desüt fingere Caelius podagram. (Martialis)

  Öyle başardı hasta görünme sanatını ki

  Gerçekten nekrise tutuldu Caelius

  Appianus'da okudum sanıyorum: Adamın biri Roma triumvir'lerinin
  cezalarından kaçmak, ardına düşenlerce tanınmamak için saklanıp
  kılık değiştirmiş; işi daha da sağlama bağlamak için de tek gözlü
  gösteriyormuş kendini. Biraz daha özgür yaşamaya başlayıp da uzun
  süre gözüne yapışık kalan bezi çıkarınca bakmış o güzü görmüyor
  artık. Belki görme duyusu uzun zaman kullanmamakla uyuşmuş ve
  tüm görme gücü öteki göze geçmiştir çünkü, hep farkına
  varmamışlardır, kapalı tuttuğumuz göz, etkisinin bir kısmını
  arkadaşına yollar, bu yüzden de açık kalan göz büyür ve şişkinleşir.
  Martialis'in nekrislisi de hareketsizliğiyle, ovmalarla, merhemlerle
  hastalığı yaratan iç etkenleri çağırmış olabilir.

  Froissard'ın anlattığı bir sürü İngiliz soylusu da Fransa'ya geçip
  bizlere karşı kahramanlıklar gösterecekleri güne kadar bir gözlerini
  kapalı tutmaya yemin ederler. Şu düşünce gıdıkladı beni: İster misin
  bu şövalyeler de hastalık oynayanların kötü sonuna uğramış,
  uğ***arında kahramanlık ettikleri sevgililerinin yanına bir gözleri kör
  olarak dönmüş olsunlar!

  Çocuklar tek gözlüleri, topalları, şaşıları ve daha başka sakatları taklit
  ettikleri zaman anaları onları azarlamakta haklıdır; çünkü, o yaştaki
  tazeliğiyle bedenin kötü bir yana eğilebilmesi bir tarafa, talih de bizi
  oynadığımız oyuna düşürmekten hoşlanıyor gibi gelir bana. Çok
  duymuşumdur hastalık oynarken yataklara düşenleri.

  Ben de öteden beri, at üstünde ve yürürken, elimde bir değnek ya da
  bir baston tutmaya alışmış, bunda bir zariflik göstermeye, yapmacık
  hallerle bastona dayanmaya kadar varmışımdır. Çokları korkutmak
  istemiştir beni, bu gösteriş günün birinde zorunluluk olur diye.
  Bundan çıkarıyorum ki soyumda ilk nekrisli ben olacağım.
  Ama bu bölümü uzatıp başka renk katalım ona, körlük üstüne. Plinius
  der ki adamın biri düşünde kör olmuş gördü kendini ve hiçbir hastalığı
  yokken sabah kör olarak uyandı. Hayal gücü buna neden olabilir,
  başka yerde söylediğim gibi, Plinius da öyle düşünüyor gibidir; akla
  daha uygun gelen şu; beden, görme gücünü yok eden birtakım
  gelişmeleri (ki hekimler isterlerse nedenini bulabilirler) için için
  duymuş ve adamın öyle bir düş görmesine yol açmıştır.

  Seneca'nın bir mektubunda anlattığı buna yakın bir hikayeyi de
  ekleyelim: Bilirsin, diye yazıyor Lucilius'a, Harpasta, karımın
  soytarısı o deli kadın, babadan kalma göreviyle kalmıştır evimde;
  çünkü ben bu korkunç yaratıklara düşmanımdır; kaldı ki canım bir
  deliye gülmek isterse, hiç uzağa gitmeden, kendi kendime gülebilirim.
  Çok garip, ama gerçek sana anlatmak istediğim: Bu deli kadın kör
  olduğunu anlamıyor ve benim evimin karanlık olduğunu ileri sürerek,
  kendisini başka yere götürmesini istiyor yöneticisinden ikide bir.
  Onun bu durumuna gülüyoruz; ama inan bana ki hepimizin düştüğü
  bir durumdur bu: Kimse cimri olduğunu, kıskanç olduğunu kabul
  etmez. Körler hiç olmazsa bir yol gösterici isterler; biz kendi
  kendimizi sokarız yanlış yollara. Benim yükseklerde gözüm yoktur,
  ama Roma'da başka türlü yaşanmaz, deriz; öfkeliysem, güvenli bir
  hayat kuramadıysam suç bende değil, gençlikte deriz. Dışımızda
  aramayalım kötülüğü, içimizdedir o; ciğerimize işlemiştir. Hasta
  olduğumuzu bilmemek de iyileşmemizi daha zorlaştırır. Kendimizi
  erkenden bilmeye başlamazsak, nasıl başederiz bunca dertlerle, bunca
  kötülüklerle? Oysa felsefe gibi çok tatlı bir ilacımız da var. Öteki
  ilaçları ancak bizi iyileştirirlerse hoş buluruz; felsefe ise hem
  hoşlandırır, hem iyileştirir bizi.

  İşte Seneca'nın beni konumdan uzaklaştıran sözleri; ama yararsız da
  sayılmaz bu uzaklaşma. (Kitap 2, bölüm 25)
   
 15. SüKuN

  SüKuN Harbi Aktif Üye

  VİCDAN ÜSTÜNE

  İç savaşlarımız sırasında kardeşimle birlikte yola çıktığımız bir gün
  kibar davranışlı bir baya rastladık. Bizim hasımlarımızdan yanaymış,
  ama ben bilmiyordum; çünkü kendini olmadığı gibi gösteriyordu. Bu
  savaşların en kötü yanı bu işte: Düşmanınızla aranızda dil, kılık
  kıyafet ayrılığı olmadığı, aynı yasalar, aynı töreler, aynı hava içinde
  yetişmiş bulunduğunuz için öyle karışır ki her şey, yanılmaları,
  çatışmaları önlemek kolay olmaz. Bu yüzden tanınmadığım yerde
  kendi birliklerimize rastlamaktan bile korkardım, sorgu suale, daha da
  kötüsüne uğrayabilirim diye. Uğradığım da olmuştu eskiden: Böylesi
  bir karışıklık yüzünden adamlarımı, atlarımı yitirdim; hizmetimde
  çalışan soylu bir İtalyan çocuğunu da alçakça öldürdüler özenle
  büyüttüğüm bu İtalyan'la büyük umutlarla dolu güzelim bir çocukluk
  söndü gitti. Kardeşimle rastladığımız yolcuya gelince, adam öyle
  şaşkınca bir korku içindeydi ki, yolda atlılara rastladıkça, kralı tutan
  şehirlerden geçtikçe öyle beti benzi soluyordu ki, sonunda bunların
  vicdan rahatsızlığından geldiğini anladım. Öyle geliyordu ki bu zavallı
  adama, yüzündeki maske ve kazağındaki haçlar arasından yüreğindeki
  gizli niyetleri okuyacaklar. Vicdanın zorlaması böylesine şaşırtıcı bir
  şeydir! Ele verdirir bizi, kendimizi suçlamaya, kendimizle savaşmaya
  zorlar bizi; tanık yokluğunda kendimize karşı tanıklık ettirir bize:

  Occultum quaties animo torture flagellum (Juvenalis)

  İçimizde gizli bir kırbaç taşıyan o cellat.

  Şu masal çocukların ağzındadır. Bessus adında biri, bir serçe
  yuvasını hiç yüreği sızlamadan bozup yavruları öldürmüş, bundan
  ötürü kendisine çatanlara: Haklıydım, demiş; çünkü bu serçe yavruları
  durmadan beni babamı, öldürmekle suçluyorlardı haksız yere. Bu baba
  katili o güne dek bilinmeden, kuşku uyandırmadan kalmış; ama
  vicdanının öc alıcı cadalozları cezayı çekecek olanın kendisine suçunu
  açıklatmıştır.

  Hesiodos, ceza suçun ardından hemen gelir; sözünü düzeltir: Ceza ile
  suçun aynı anda, birlikte doğduklarını söyler. Cezasını bekleyenler
  onu çekiyor demektir cezayı hak etmiş olan onu bekliyordur. Kötülük
  kendisine işkenceler uydurur:

  Malum consilium consultori pessimum (Bir atasözü)

  Kötülüğün beterini kötülük eden görür.

  Nasıl ki arı başkasını sokunca kendisine daha fazla zarar verir çünkü
  iğnesi ve gücü elden gider.

  Vitasque in wlnere ponunt (Virgilius)

  Açtıkları yarada canlarını bırakırlar.

  Kuduz böceklerinde, doğanın bir çelişkisi olarak, kendi zehirlerinin
  panzehiri de bulunur. Onun gibi insan kötülükten tat alırken
  vicdanında tam tersi bir acılık oluşur ve uyurken uyanıkken, türlü
  üzücü kuruntularla azap çektirir bize.

  Quippe ubi se multi, per somnia saepe loquentes

  Aut morbo delirantes, procraxe ferantur,

  Et celata diu in medium peccata dedisse. (Lucretius)

  Çünkü çokları uykularında, sayıklamalarında

  Suçlamışlar kendi kendilerini,

  Gizli kalmış cinayetleri çıkmış ortaya.

  Apollodorus düşünde görmüş ki İskitler derisini yüzüyor, kazanda
  kaynatıyorlar onu ve bu arada yüreği: Bütün bu kötülüklere ben neden
  oldum, diye mırıldanıyormuş. Kötüler hiçbir yerde saklanamaz, der
  Epikuros; çünkü ne kadar saklansalar vicdan kendi kendilerini
  buldurur onlara.

  Prima est haec ultio, quod se

  Judice nemo nocens absolvitur. (Juvenalis)

  İlk ceza odur ki, hiçbir suçlu

  Kendi yargıçlığından kurtulamaz.

  Vicdan içimize korku saldığı gibi, suçsuzsak rahatlık ve güven verir
  bize. Ben kendimden söyleyebilirim ki türlü kötü durumlarda, içimden
  geçeni, niyetlerimin temizliğini gizlice kendim bildiğim, düşündüğüm
  için daha korkusuz adımlarla yürümüşümdür.

  Conscia mens ut cuique sua est, ita concipit intra Pectore pro facto
  spemque metumque suo. (Ovidius)

  Kendi üstüne bildiklerine göre ruhumuz

  Umut ya da korku duyar yaptıklarından.

  Binlerce örnek verebilirim buna; aynı kişiden üç örnek yeter.

  Scipio, Roma halkı önünde ağır bir suçlamaya uğradığı bir gün,
  kendisini savunacak ya da yargıçlarına yaranacak yerde şöyle demiş
  onlara: Pek yaraşır size, sayesinde dünyayı yargılama yetkisini elde
  ettiğiniz bir insanın başını yargılamak.

  Bir başka zaman, bir halk hatibinin, üstüne yağdırdığı suçlamalara
  karşılık olarak, kendini hiç savunmadan: Gelin yurttaşlarım, demiş
  gidelim, böyle bir günde Kartacalılara karşı bana kazandırdıkları zafer
  için tanrılara şükredelim. Böyle diyerek kalkmış tapınağa doğru
  yürümeye başlamış. Bütün topluluk, kendisini suçlayanla birlikte
  ardından gelmiş.

  Petilius, Cato'nun dürtüklemesiyle, ondan Antakya'da harcadığı
  paraların hesabını sorunca Scipio bu hesabı vermek üzere senatoya
  geliyor ve koltuğunun altında koca bir defter gösteriyor, ne verip ne
  aldığının orda yazılı olduğunu söylüyor defter istenince vermiyor:
  Verirsem kendimden utanırım, diyor ve senatonun önünde kendi
  elleriyle param parça ediyor defteri. Vicdanı rahat olmayan bir insanın
  böylesi bir güven gösterişi yapabileceğini sanmam. Yüreği yaratılıştan
  öyle büyük, yükseklerde bulunmaya öyle alışmıştı ki, der Titus Livius,
  suç işlemeye eli varamaz, suçluluğunu savunma durumuna düşmeyi
  kendine yediremezdi.

  İşkenceler tehlikeli bir suç arama yoludur doğruluktan çok sabır
  denemesi olabilir. Çünkü acı çekmek niçin daha çok olanı söyletsin de
  olmayanı söylemeye zorlamasın? Tersini düşünürsek, kendine yüklenen
  suçu işlememiş olan işkencelere dayanacak kadar sabırlı olursa, suçu
  işlemiş olan, yaşamak gibi güzel bir ödülü kazanmak için niye aynı sabrı
  göstermesin? Öyle sanıyorum ki bu işkence buluşunun temelinde,
  vicdanım etkisinden yararlanma düşüncesi vardır. Çünkü suçlunun
  suçunu açıklamasında vicdan işkenceye yardım edip diretme gücünü
  azaltabilir; ama öbür yandan suçsuzu işkenceye karşı güçlendirir vicdan.
  Doğrusunu söylemek gerekirse bu yol belirsizlikler, tehlikelerle doludur.
  Öylesi dayanılmaz acılardan kurtulmak için neler söylemez neler
  yapmaz insan?

  Etiam innocentes cogit mentiri dolor (Publius Syrus)

  Acı masuma da yalan söyletir.

  Bundan ötürü, yargıcın masum olarak öldürmemek için işkence
  ettirdiği insanı hem masum, hem de işkence görmüş olarak öldürttüğü
  olur. Binlerce insan işlemedikleri suçları yüklenip başlarını
  vermişlerdir. Bunlar arasına Philotas'ı da koyarım; İskender'in bu
  dostuna yüklediği suç ve ettiği işkence de böylesi bir sonuca varmıştı.
  Evet, orası öyle ama, diyorlar, yine de bu, insan güçsüzlüğünün
  bulabildiği en az kötü yoldur. Bence pek insanlık dışı bir yol, üstelik
  de boşuna çaba! Birçok uluslar bu konuda, kendilerine barbar diyen
  Yunanlı ve Romalılardan daha az barbardırlar: Onlara göre suç
  işlediği henüz kuşkulu bir insana işkence etmek, ötesini berisini
  koparmak korkunç, canavarca bir şeydir. Bilgisizseniz ne yapsın
  adam? Suçsuz ölmesin diye bir insanı ölümden beter durumlara
  sokmakla haksızlığın büyüğünü işlemiş olmuyor musunuz?
  Oluyorsunuz elbet; görmüyor musunuz çoklarının o darağacından
  beter işkencelerden geçmemek için ölümü göze aldıklarını?
  Öldüresiye işkence etmekle ölüm cezasını önceden vermiş ve
  uygulamış olmuyor musunuz?

  Şu hikayeyi nerde dinledim bilmiyorum, ama adaletimizin vicdanı
  üstüne tam bir düşünce veriyor. Bir köylü kadın, hakseverliğiyle ünlü
  bir generale bir askerini şikayet etmiş; bu askerin zorla ufacık
  çocuklarının elinden birkaç lokmalık lapayı aldığını; çocuklarına
  yedirecek başka hiçbir şeyi kalmadığını, çünkü ordunun çevredeki
  bütün köyleri talan ettiğini söylemiş. Ama hiç kanıt yokmuş ortada.
  General kadına: İyi bak ve düşün; haksız yere suç yüklüyorsan ceza
  görürsün, demiş. Kadın diretince, işin doğrusunu anlamak için askerin
  karnını yardırıvermiş. Ve kadın haklı çıkmış. Sorgusu içinde idam
  cezası. (Kitap 2, bölüm 5)
   
 16. SüKuN

  SüKuN Harbi Aktif Üye

  KENDİ KENDİSİYLE YETİNME

  Krallar hiçbir şeyimi almazlarsa bana çok şey vermiş ol***ar hiçbir
  kötülük etmezlerse yeterince iyilik etmiş sayılırlar bana. Bütün
  istediğim budur onlardan. Ama nasıl şükrediyorum tanrıya, varımı
  yoğumu bana aracısız vermiş, beni yalnız kendisine borçlu kılmış
  olduğu için! Nasıl yalvarıyorum ona gece gündüz beni hiçbir zaman,
  kimseye karşı ağır bir minnet altına sokmasın diye! Ne mutlu bir
  özgürlükle bunca zaman yaşadım: Onunla bitsin ömrüm!
  Bütün çabam kimseye muhtaç olmadan yaşamak.

  In me omnis spes est mihi. (Terentius)

  Bütün umudum kendimde.

  Bunu başarmak herkesin elindedir; ama ölmeyecek kadar yiyecek
  içeceği olanlar daha kolay başarabilirler elbet bunu. Bir başkasına
  bağlı yaşamak yürekler acısı ve belalı bir şeydir. Kendimiz ki en iyi,
  en emin sığınağımız odur; -kendimiz bile güvenilir değiliz yeterince.
  Kendimi hem yürekçe -asıl iş yürekli olmakta çünkü-, hem varlıkça
  öyle hazırlıyorum ki, başka her şeyimi yitirdiğim zaman kendimle
  yetinmesini bileyim.

  Hippias gereğinde her şeyden sevine sevine elini çekip Musalarla
  başbaşa kalabilmek için kendini bilime vermekle kalmadı; ruhunun
  kendi kendiyle yetinmesi, dışardan gelecek rahatlıklardan yiğitçe
  vazgeçebilmesi için filozof olmakla da kalmadı; büyük bir merakla
  yemek pişirmesini, tıraş olmasını, giysilerini, ayakkabılarını, öte
  berisini kendi yapmasını da öğrendi ki, kendi yükünü taşıyabildiği
  kadar kendi taşısın ve kimsenin yardımına muhtaç olmasın...

  Vermede nasıl bir üstün olma niteliği varsa, almada da bir boyun
  eğme niteliği vardır. Onun içindir ki Beyazıt I, Tim***enk'in
  gönderdiği hediyeleri küfürler ederek geri çevirmiş. Sultan
  Süleyman'ın bir Hint İmparatoruna yolladığı hediyeler de öyle
  kızdırmış ki adamı, kabaca reddederek bizim adetimiz almak değil
  vermektir, demekle kalmamış, hediyeleri getiren elçileri zindana
  attırmış. (Kitap 3, bölüm 9)
   
 17. SüKuN

  SüKuN Harbi Aktif Üye

  İYİ AMAÇ UĞRUNA KÖTÜ YOLLAR

  Doğanın yapıtlarındaki evrensel düzende şaşılası bir bağlaşma ve
  uyuşma var: Belli ki oluruna bırakılmış ve değişik başların yönettiği
  bir düzen değil bu. Bedenlerimizin hastalıkları, nitelikleri, devletlerde,
  hükümetlerde de görülüyor. Krallıklar, cumhuriyetler bizim gibi
  doğuyor, gelişip parlıyor ve yaşlanıp ölüyorlar. Bedenlerimizin
  gereksiz ve zararlı akıtlarla dolduğu oluyor: Bunlar iyi akıtlar da
  olabilir aslında (çünkü hekimler sağlığımızın fazla iyi olmasından
  korkarlar ve her şeyimiz değişken olduğu için derler ki sağlığımız
  fazla parlak, fazla kanlı canlı oldu mu özellikle bozmalı, hızını
  kesmeli, yoksa belli bir yerde dura kalamayan yaratılışımız düzensizce
  ve birdenbire geriye teper işte bu aşırı sağlığı önlemek için atletlere
  müshil verir ve kan alırlar bir yerlerinden). Ya da kötü akıtlar aşırı
  çoğalıyor ki, hastalıkların genel nedeni budur. Buna benzer bir aşırı
  çoğalma yüzünden devletlerin hastalandığı görülür ve onlar için de
  türlü müshiller kullanmak adet olmuştur. Kimi zaman büyük sayıda
  ailelere göç ettirildi, ülkenin yükünü azaltmak için; bunlar gider
  başkalarının zararına geçinecek bir yer ararlardı. İşte böylece bizim
  eski Franklar Almanya içlerinden gelip Galya'yı aldılar, ilk sakinlerini
  kovdular; sonsuz bir insan seli böylece gelişip Brennus ve başkaları
  zamanında İtalya'ya aktı. Gotlar, Vandallar için de, bugün
  Yunanistan'ın ilk halkını kovup yerine oturanlar için de böyle oldu.
  Bunlar kendi yurtlarını bırakıp uzak uzak yerlere gittiler; ve dünyada
  bu göçlerin sarmadığı bir iki köşe kaldı yalnız. Romalılar
  sömürgelerini bu yoldan kuruyorlardı; kendi kentlerinin aşırı ölçüde
  şiştiğini görünce az gerekli halkı çıkarıyor, fethettikleri yerlere
  yolluyorlardı. Kimi zaman savaşları bile bile kışkırtıp besledikleri de
  oldu: Yalnız adamlarını hep tetikte tutmak, bozulmaların anası olan
  işsizliğin daha kötü sonuçlarını önlemek için yapmıyorlardı bunu:

  Et patimur longae pacis mala, saevior armis Luxuria incumbit...

  Fazla uzun bir barışın dertlerini çekiyoruz Lüks, kılıçtan beter eziyor
  bizi.

  Cumhuriyetlerinden biraz kan alınmasını sağlamak, gençlerinin fazla
  ateşlenen kanlarını serinletmek, fazla taşkın büyüyen bu ağacın
  dallarını biraz kısaltıp aralamak istiyorlardı. Kartacalılar' a karşı
  açtıkları savaşın nedeni buydu...

  Bizim zamanımızda da böyle düşünceler var; içimizde fazla
  kaynayan kanı bir komşu ülkeyle yapılacak savaşta akıtmak istiyorlar;
  yoksa diyorlar, bedenimizi saran bu ateşli akıtlar başka yere akıtılmadı
  mı bizi uzun süre sıtma sıcaklığı içinde tutup sonunda içimizden
  çökertirler.

  Gerçekten de yabancılarla savaş bir iç savaştan daha tatlı bir beladır;
  ama kendi rahatımız için başkalarının rahatını kaçırmak da öyle
  büyük bir haksızlık ki bunu tanrının hoş göreceğini sanmam.
  Ne var ki yaratılışımızın cılızlığı yüzünden ister istemez iyi bir amaca
  ulaşmak için kötü yollara başvurmak zorunda kalıyoruz. Lykurgos,
  gelmiş geçmiş yasa koyucuların en erdemlisi ve en olgunu, halkını
  içki düşkünlüğünden korumak amacıyla pek haksız bir yol bulmuş;
  köleleri olan Elotlar'a zorla içirtirmiş ki, Ispartalılar adamların şarapla
  ne durumlara düştüğünü görüp içki düşkünlüğüne karşı iğrenme
  duysunlar. Bundan beteri de var: Eskiden ölümün her türlüsüne
  hüküm giyenleri hekimlerin canlı canlı kesip biçmelerine izin
  verilirmiş ki, iç organlarımızı doğal halinde görebilsinler. Kötü yola
  gitmek gerekirse bunu ruhun sağlığı için yapmak beden sağlığı için
  yapmaktan daha bağışlanır bir şey. Romalılar da halkı yiğit
  yetiştirmek, tehlikeleri ve ölümü hoş görmeye alıştırmak için o
  korkunç oyunlara başvuruyorlardı. Gladyatörler herkesin gözü önünde
  savaşıyor, birbirini yaralayıp öldürüyorlardı:

  Quid vesani aliud sibi vult ars Impia ludi

  Quid mortes juvenum, qui sanguine pasta voluptas. (Prudentius)

  Bundan geliyordu o ölüm oyunları, o çılgınlık

  O kanla beslenen zevk.

  Bu gelenek İmparator Teodosius'a kadar sürdü.
  Doğrusu halkın eğitimi için yaman bir ibret, verimli bir ders oluyordu
  bu: Her gün halkın önünde yüz, ikiyüz, bin çift insan silahlanıp
  birbirini param parça ediyordu; hem bu işi öyle sağlam bir yürekle
  yapıyorlardı ki ağızlarından acıklı ya da acındırıcı bir söz çıktığı, bir
  kez sırtlarını döndükleri; rakiplerinin vuruşundan sakınmak için tek
  korkakça hareket yaptıkları bile görülmüyordu: Kılıca boyun uzatıyor,
  göğüs geriyorlardı. Birçokları ölesiye yara alınca meydan üzerinde
  canvermezden önce halka adam yollayıp ölüşlerini beğenip
  beğenmediğini sorduruyordu. Durmadan savaşıp ölmeleri yetmiyor,
  bu işi sevinçle yapmaları gerekiyordu; o kadar ki ölüm karşısında
  biraz çekingen davrandıkları görülünce yuhalar, lanetler yağıyordu
  üstlerine.

  İlk Romalılar bu işte hükümlüleri kullanıyorlardı; ama sonraları
  suçsuz köleler de kullanıldı. Bu iş için kendilerini satan özgür
  yurttaşlar, senatörler, Romalı Şövalyeler, hatta kadınlar bile oldu. Çok
  şaşırdım, inanmazdım da buna, eğer zamanımızdaki savaşlarda
  binlerce yabancı insanın kendilerini hiç ilgilendirmeyen bir kavga
  uğruna kanlarını, canlarını sattıklarını görmeseydim. (Kitap 2, bölüm
  23)
   
 18. SüKuN

  SüKuN Harbi Aktif Üye

  KENDİMİZİ İNCELEME

  Her konudan çok kendimi incelerim. Benim ****fiziğim de budur,
  fiziğim de.

  Qua deus hanc mundi temperet arte domum

  Qua venit exoriens, qua deficit unde coactis

  Comibus in plenum menstrua luna redit;

  Unde salo superant venti, quid flamine captet

  Eurus, et it nubes unde perennis aqua.

  Sit ventura dies mundi quae subruat aries. (Propertius)

  Bu dünya evini nasıl yürütür tanrı;

  Ay nasıl yükselir, ufaldıkça ufalır;

  Her ay nasıl bütünlenir dolunay;

  Deniz üstünde niçin bu yeller, Eurus'un getirdiği;

  Nerden gelir bulutları yapan tükenmez su,

  Günü gelip yıkılacaksa dünya.

  Quaerite quos agitat mundi labor. (Lucianus)

  Arayın, siz ki bilmek kaygısındasınız.

  Ben bu üniversite içinde kendimi bilgisizce ve kaygısızca dünyanın
  genel yasasına bırakıyorum. Bu yasayı içimde duydum mu yeterince
  biliyorum sayılır. Benim bilmem, yolunu değiştiremez onun; benim
  için değişeceği yok mu yasanın. Bunu ummak delilik, bundan derde
  düşmekse daha büyük bir deliliktir çünkü her yerde bir, herkes için
  orta malıdır bu yasa.

  Yöneticinin iyiliği ve gücü bizim yönetim işlerine karışmamızı
  gerektirmeyecek kadar büyüktür.

  Filozofça soruşturmalar, derin düşünmeler merakımızı beslemeye
  yarar yalnızca. Filozoflar zaten pek haklı olarak doğanın kurallarına
  uymayı salık verirler bize; ama bu kurallar pek o kadar yüksek bilgiler
  istemez. Filozoflar aslında uzaklaştırıyor bu kuralları ve doğanın
  yüzünü bize boya olarak gösteriyorlar; bu yüzden de o kadar bir örnek
  olan şeyin türlü çeşit bir sürü resimleri çıkıyor ortaya...

  Kendini en yalın sadelikle doğaya bırakmak en akıllıca bırakmaktır.
  İyi yapılı bir kafanın dinlenmesi için bilgisizlik ve ilgisizlik ne tatlı, ne
  yumuşak, hem de sağlık için ne yararlı bir yastık!

  Cicero'yu iyi anlamaktan çok kendimi iyi anlamak isterdim. Kendi
  üzerimde edindiğim görgü, iyi bir öğrenci olsam, beni adam etmeye
  yeter de artar bile. Geçirdiği aşırı bir öfkeyi, bu azgınlığın kendisine
  nelere götürdüğünü aklında tutan kişi, öfkenin çirkinliğini
  Aristoteles'te okuyacaklarından daha iyi görür ve daha haklı bir nefret
  duyardı ona karşı. Göze aldığı, savuşturduğu belaları, ne sudan
  nedenlerle bir durumdan ötekine geçiverdiğini aklında tutanlar,
  gelecek değişikliklere, durumlarını kavramaya hazırlıklı ol***ar.
  Caesar'ın hayatındaki ibret dersleri bizim hayatımızdakinden daha çok
  değildir. İmparatorların olsun, halkın olsun herkesin hayatında bütün
  insanlık durumları vardır. Dinlemesini bilelim yalnız: Ne eksiğimiz
  olduğunu kendi kendimize hep söylemekteyiz. Bir düşüncesinde kaç
  kez aldandığını unutmamış insan ne kadar budala olmalı ki kendi
  düşüncesinden kuşku duymasın.

  Herkesin kendi kendini tanıması öğüdü ne kadar önemli olmalı ki
  bilim ve ışık tanrısı Apollon, bize diyeceklerinin özeti olarak onu
  tapınağının alınlığına yazdırmış. Platon bilgeliğin, bu buyruğu yerine
  getirmekten başka bir şey olmadığını söyler. Sokrates de bunu
  Xenophanes diyaloğunda inceden inceye doğrular. Her bilimdeki
  zorlukları ve karanlık yanı o bilime girenler bilir yalnız. Çükü
  bilmediğini bilmek için bir hayli anlayış olmalı insanda: Bir kapının
  kapalı olduğunu anlamak için o kapıyı itmek gerekir. (Kitap 1, bölüm
  13)

  Ölümün bizi nerede beklediği belli değil, iyisi mi biz onu her yerde
  bekleyelim. (Kitap 1, bölüm 20)
   
 19. SüKuN

  SüKuN Harbi Aktif Üye

  RUH VE BEDEN HAZLARI

  Denebilir ki bence, bu dünya zindanında, ne yalnızca ruh, ne de
  yalnızca beden sayılabilecek hiçbir şey yoktur insanda: Ve (kimi din
  adamlarının ruhlarını kurtarmak için yaptıkları gibi), insan bedenine
  işkence etmek günahtır. İnsanın zevk duymasını en azından, acı
  çekmesi kadar hoşgörmemiz gerekmez mi aklımızı kullanırsak?
  Azizler nefislerini körletirken acıların en büyüğünü duyuyorlardı;
  bileşik olmaları dolayısıyla beden de katılıyordu elbet bu acıya, hiç de
  kendi davası olmadan. Öyle ki bedenin acı çeken ruha yalnızca
  katılması, yardım etmesiyle yetinmemişler, ona ayrıca korkunç
  eziyetler etmişler ki, ruhla beden yarışırcasına insanın, çetinliği
  ölçüsünde kurtarıcı bir azaba soksun!

  Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, ruhu beden hazlarından soğutmak,
  bir köleyi sevmediği bir işe zorlar gibi onu hiçbir şeyden tat almamaya
  alıştırmak haksızlık değil mi? Ruha düşen daha çok zevkleri koruyup
  geliştirmek, onlara katılıp karışmaktır yönetim görevi ondadır çünkü.
  Ruhun yapacağı bir şey de, bence, kendine özgü zevkleri bedene
  tadabileceği kadar tattırıp benimsetmek, bu zevklerin ona tatlı
  gelmesini, yararlı olmasını sağlamaktır. Çünkü, dedikleri gibi, bedenin
  kendi iştahlarına ruha zarar verecek ölçüde düşmemesi gerektiği
  doğrudur, ama ruhun da kendi heveslerine bedene zarar verecek
  ölçüde düşmemesi neden doğru olmasın?

  Benim pek öyle soluğumu kesecek tutkularım yoktur. Benim kadar
  boş zamanı olmayan başkalarına cimriliğin, yükselme hırsının,
  kavgaların, davaların verdiği aşk daha rahatlıkla verebilirdi bana:
  Kendime daha iyi bakar, daha dikkatli, daha tok gözlü, daha alımlı
  olurdum; ihtiyarlığın surat asmalarından o biçimsiz, o zavallı surat
  asmalarından korurdu beni aşk; daha fazla sevip sayılmanın sağlam ve
  akıllıca yollarını aratırdı bana; ruhumu umutsuzluktan, bezginlikten
  kurtarıp kendi kendisiyle barıştırdı; benim yaşımdakilere işsizliğin ve
  kötüleşen sağlık durumunun yüklediği bir sürü sıkıntılı düşüncelerden,
  kasvetli kaygılardan uzaklaştırırdı beni; doğanın ilgilenmez olduğu
  kanımı ısıtır, coştururdu; çöküşüne doğru alabildiğine giden bu zavallı
  insanın çenesini dik tutturur, sinirlerini biraz gerer, canına dirilik,
  tazelik getirirdi. Ama bu mutluluğa yeniden ermenin hiç de kolay
  olmadığını iyi bilirim; gücümüz azalıp görgümüz arttıkça zevkimiz
  daha nazlı, daha titiz oluyor az şey getirebildiğimiz zaman çok şey
  bekliyoruz; seçilmeyi en az hakettiğimiz bir yaşta daha çok seçme
  hakkı istiyoruz; kendimizi bildiğimiz için de daha az atılgan, daha
  kuşkulu oluyoruz; kendimizin ve başkalarının durumlarını
  bildiğimizden, sevileceğimizden emin olamayız. Kendimden utanırım
  kanı kaynayan taptaze gençler arasında:

  Cujus in indomito constantior inguine nervus

  Quam noca collibus arbor inhaeret. (Horatius)

  Onlar ki kalkar dimdik genç uzuvları

  Tepeye yeni dikilmiş bir fidan gibi.

  Ne işimiz var o sevinç yelleri ortasında bu düşkün halimizle?

  Possint ut juvenes visere fervidi

  Multo non sine risu

  Dilapsam in cineres facem (Horatius)

  Görsün diye mi ateşli gençlik

  Kahkahalarla gülerek

  Bizim küllenen meşalemizi.

  Güç de, akıl da onlardan yana; bırakalım meydanı gençlere;
  yarışamayız onlarla.

  O yeşeren güzellik bu hantal ellere gelmez, kaba yollarla kazanılmaz.
  Çünkü, ne demiş bir eski filozof, ardına düştüğü bir körpeden yüz
  görmeyişiyle alay eden birisine: Dostum peynirin bu kadar tazesini
  olta ısırmıyor!

  Aşk, karşılıklı duyumlar, uyumlar isteyen bir ilişkidir. Başka zevkleri
  insan ayrı cinsten türlü karşılıklar ödeyerek elde edebilir; ama bunda
  aldığını parayla ödemek zorundadır. (Kitap 3, bölüm 5)
   
 20. SüKuN

  SüKuN Harbi Aktif Üye

  DOĞAYA UYMA

  Adetlerimizde, alışkanlıklarımızda, davranışlarımızda her türlü
  gariplik ve aykırılıklardan kaçınmalıyız; bunlar insanı başkalarından
  ayıran, insanlıktan çıkaran şeylerdir. İskender'in saray nazın
  Demophonos güneşte titrer, gölgede terlermiş; böyle bir yaratılışa kim
  sinirlenmez? Ben öylelerini gördüm ki, elma kokusuna Azraili
  yeğlerler, fare dediniz mi ödleri kopar; kaymak gördüler mi mideleri
  bulanır. Germanicus horoz görmeye, horoz sesi işitmeye
  dayanamazmış. Bu gariplikler insanın içindeki gizli bir dertten
  doğabilir; ama, erkenden çaresine bakılırsa, bunların önüne geçilebilir
  sanırım. Ben, kendi hesabıma, bunlardan, gördüğüm eğitim yoluyla
  kurtuldum; ama bu iş pek kolay olmadı. Şimdi, biradan başka, her
  türlü yiyecek içeceğe iştahım açıktır. Vücut daha kıvrakken, bütün
  alışkanlıklara, gereklere göre eğilip bükülmektedir. Bir delikanlı,
  iştahının ve iradesinin dizginlerini tutabilmek koşuluyla, bırakın her
  ulustan, her çeşitten insanlar ve ahbaplarla düşsün kalksın; hatta,
  gerekirse, taşkınlık, serserilik de etsin; herkes gibi yetişsin, her şeyi
  yapabilsin, ama yalnız iyi şeyleri severek yapsın. Kallisthenes'in,
  Büyük İskender kadar içmeye razı olmayıp bu yüzden kralın
  gözünden düşmesini filozoflar bile iyi görmemişlerdir. İnsan kralı
  ile gülüp eğlenmeli, cümbüş etmeli. Hatta ben bir delikanlının
  cümbüşlerde arkadaşlarından daha canlı, daha dayanıklı olmasını
  isterim. İnsan kötü şeyleri, bilmediği, beceremediği için değil, canı
  istemediği için yapmamalı.

  Multum interest utnım peccare aliquis nolit aut nesciat. (Seneka)

  Kötülük etmeyi istememek başka, bilmemek başkadır.

  Fransa'da her türlü taşkınlıktan uzak kalmış bir baya, kibar bir
  mecliste: Kral'ın Almanya'daki işlerini görürken, kaç kez sarhoş
  olmak zorunda kaldınız? diye sordum; bunu iltifat olsun diye
  sormuştum, o da öyle aldı ve üç defa sarhoş olduğunu söyleyerek
  üçünün de hikâyesini anlattı. İçki içmemek yüzünden Alınanlar
  arasında çok sıkıntı çekmiş olanları bilirim. Alkibiades'in bulunmaz
  yaratılışına hayran olduğumu çok kez söylemişimdir. Alkibiades hiç
  sağlığı bozulmadan her türlü hayata kolayca girer, çıkar gün olur
  İranlılar'dan daha süslü, daha görkemli, gün olur
  Lakedemonyalılar'dan daha içine kapalı, daha tok gözlüdür Isparta'da
  her zevke perhiz, İonia'da her zevke düşkündür.

  Omnis Aristippum decuit color, et status, et res. (Horatius)

  Aristippos'a her kılık, her baht yakışır. (Kitap 1, bölüm 26)