Mevlananın Eserleri Nelerdir

Evliyalar bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  Mevlananın Eserleri, Mevlananın Eserleri Nelerdir, Mevlananın Mesnevi Eseri, Mevlanın Mektubat Eseri

  Mesnevi

  Mesnevi, klasik doğu edebiyatında, bir şiir tarzıdır. İkişer ikişerlik anlamına gelmektedir. Edebiyatta aynı vezinde her beytin kendi içinde ayrı ayrı kafiyeli nazım biçimlerine mesnevi denmektedir. Bu yüzden mesnevinin yazma kolaylığı çok iydir.

  Mesnevi şiir tarzı olsada söylendiği zaman aklıla mevlane mesnevisi gelmektedir. Mevlana mesneviyi Çelebi Hüsameddin’in istemesiyle kaleme dökmüştür. Mevlana Mesneviyi meranda gezerken dolasıtken söylermiş Çelevi Hüsameddin de kaleme dökermiş.

  Mesnevinin Dili farsçadır. Mevlana müzesinde en eski mesnevi eseri bulunmaktadır. 1278 tarihlidir ve toplam 25618 beyitten oluşmaktadır. Mesnevî’nin vezni : Fâ i lâ tün- Fâ i lâ tün – Fâ i lün’dür.

  Divan-ı Kebir

  Divan şairlerin şiirlerini toplamış oldukları deftere verilen isimdir. Divan-ı Kebir büyük defter anlamına gelmektedir. Mevlana’nın söylediği şiirler bu kitapta bulunmaktadır. Divan-ı Kebir farsçadır fakat içerisinde az arapça, türkçe ve rumca şiirlerde bulunmaktadır.

  Mektubat

  Mevlananın öncelikle selçuklu hükümdarına ve zamanın ileri gelenlerine nasihat etmek için kendisine sorulan sorulara istenilen ilmi ve dini cevapları vermek amacıyla bilgiler verdiği 147 tane mektuptan oluşmaktadır.

  Diğer eserleri ise Fİ Hİ MA Fİ H mECÜ,LİS-İ SEB’A Mevlananın eserleridir.