Metal, ametal, yarımetal ve soygazların kullanım alanları nelerdir

Soru & Cevap bölümünde yer alan bu konu deep tarafından paylaşıldı.

 1. deep

  deep Harbi Aktif Üye

  Metal, ametal, yarımetal ve soygazların kullanım alanları nelerdir?

  Metallerin Kullanım Alanları

  Bazı metaller , örneğin aliminyum(Al) hafiftir ve bu nedenle havacılık endüstrisinde kullanılmaya uygundur.Bazıları ise ,örneğin sıhhi tesisatta kullanılan krom(Cr) krozyona ,yani yenime karşı dirençlidir. Aliminyum(Al)demir(Fe),kalsiyu m(Ca),sodyum(Na),po tasyum(K) ve magnezyum yer kabuğunda bol bulunan metallerdir. Periyodik cetvelin gruplarında bulunan elmentler metal ve ametal biçiminde sınıflandırılır.

  Ametallerin Kullanım Alanları

  Genellikle ısı ve elektriği iyi iletmezler.Bir kristale elektrik akımı verdiğimizde elektronların, kristaldeki bağ türüne bağlı hareket kazanmaları ile ya iletkenlik oluşur ya da Elektronlar elektrik akımı altında hiç hareket edemezler,o zaman da kristallerde yalıtkanlık özelliği meydana gelir.
  Ametal elementlerden birkaçı hem yerkabuğunun büyük bir bölümünü oluşturur, hem de Canlıların var olabilmesi ve gelişmesi için yaşamsal önem taşır.

  Soygazların kullanım alanı

  • Sıvı roket yakıtı sıkıştırmada,
  • En düşük erime ve kaynama noktasına sahip olduğunda bazı uygulamalarda,
  • Zeplin ve balon gibi hava taşıtlarını şişirmede,
  • Nükleer reaktörlerin soğutulmasında,
  • Germanyum ve silisyum kristallerinin yapımında,
  • Titanyum ve zirkonyum eldesinde,
  • Makro ölçüde bile atomik özellik gösterdiğinde kuantum sıvısı olarak adlandırılan sıvı helyum manyetik rezonas görüntülemede (MRI) ve kanser teşhisi için MRE de
  • Gaz kromotografisi cihazında inert taşıyıcı gaz olarak,
  • Yarıiletken metalleri koruyucu gaz olarak kullanılmaktadır.

  Yarı metaller şunlardır: silisyum, arsenik, antimon, germanyum, tellür, polonyum.

  Yarı metallerin kullanım alanları

  Silisyum kullanım alanı

  Silisyumun elektrik sanayiinde önemi büyüktür. Saf silisyum, bor, galyum, fosfor ve arsenik ile doyurularak transistör, diyot ve diğer yarı iletkenlerin imalinde kullanılır. ****lurjide indirgeyici, çelik, pirinç ve bronz üretiminde alaşım elemanı olarak istifade edilir. %(yüzde)15 silisyum ihtiva eden çelik alaşımı , aside dayanıklı kapların imalinde kullanılır. Endüstriyel öneme sahip silikonlar ; silisyum, oksijen, karbon ve hidrojenden sentetik olarak üretilen organosilisyum oksitlerdir. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı ve inert olduklarından yağlayıcılarda, hidrolik sıvılarında, su geçirmeyen malzemede, vernik ve emayelerde kullanılırlar.

  Arsenik Kullanım alanları

  Element halinde arseniğin kullanım alanı oldukça kısıtlıdır. Daha çok tüfek saçmalarına yuvarlak biçim vermek için kurşuna element halinde arsenik katılır. Ayrıca tunç kaplamacılığında, fişekçilikte ve bazı alaşımların yüksek sıcaklıklara direncini artırmakta arsenikten yararlanılır. As-72, As-74 ve As-76gibi radyoaktif izotopları ise tıpta tanı yöntemlerinde kullanılır.

  Antimon Kullanım alanları

  kullanım alanları piller, sürtünmeyi engelleyici sistemler, mermiler, elektrik tesisatları, vs. dir.

  Germanyumun Kullanım alanları

  Germanyum ile transistorlu Aletler yaygın kullanma alanı bulmuştur. Diyotlarda kullanılır. Transistör ve diyotlar, basit ve uzun ömürlü aletler olup, düşük güç kullanırlar ve az ısı yayarlar. Isıtılacak bir flaman olmadığı için, hemen devreye girerler. Germanyum 1960’ların sonuna doğru gayeye en uygun ve ucuz olduğu için Radyo ve diğer ses iletim cihazlarında, yüksek voltaj ve yüksek güç kapasitesine sahip olduğundan da Televizyon ve bilgisayarlarda kullanılmaya başlanılmıştır.

  Tellür Kullanım alanları

  Seramik sanayinde, metal ürünlerin üretiminde, cam ürünlerin boyanmasında, bateri zillerinde, pil kaplama koruyucularında, elektrik dirençlerinde ve termoelektrik aletlerde de tellür kullanılır.

  Polonyum Kullanım Alanları

  Berilyum ile olan alaşımları nötron kaynağı olarak,
  Tekstil fabrikasında statik yüklenmeyi engellemek amacı ile,
  Uzay uydularında termoelektrik güç olarak kullanılır.