Metal, Ametal ve Yarımetal Nedir - Metallerin Özellikleri ve Kullanım Alanları

Genel Kültür bölümünde yer alan bu konu deep tarafından paylaşıldı.

 1. deep

  deep Harbi Aktif Üye

  Metal Ametal ve Yarımetal Nedir,
  Metallerin Özellikleri,
  Metallerin Kullanım Nerelerdir


  Metal Nedir
  Metal ,Yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, şekillendirmeye yatkın, katyon oluşturma eğilimi yüksek, oksijenle birleşerek çoğunlukla bazik oksitler veren elementlerMetaller, kendi aralarında: soy metaller (altın, gümüş,platin gibi) ve soy olmayan metaller (demir, çinko, aliminyum gibi) şeklinde sınıflandırılabilir

  Yarı metal nedir?
  Yarı metaller, iyi metal özelliği göstermeyen metallerdir Bunlar hem metal, hem de ametal özelliği gösterir Silisyum, bor, antimun, arsenik gibi elementler yarı metallerdir

  Ametal Nedir
  Ametaller, metal özelliği göstermeyen elementlerdir Sertlik, mekanik uyarlanabilirlik ya da elektrik iletkenliği gibi metallere özgü özellikleri göstermeyen maddelerdir Genellikle karbon, azot, fosfor, oksijen, kükürt, selenyum, flüor, klor, brom, iyot ve soy gaz elementlerine ametal denir

  Metallerin genel özellikleri

  - Parlaktırlar
  - Isı ve elektriği iyi iletirler
  - Tel ve levha haline getirilebilirler
  - Oda koşullarında (civa hariç) katıdırlar
  - Serbest halde tek atomlu olarak bulunurlar
  - Bileşiklerinde yalnız pozitif değerlik alırlar
  - Genellikle oksitlerinin sulu çözeltisi baz özelliği gösterir
  - Kendi aralarında bileşik oluşturamazlar Alaşım denilen homojen karışımları oluştururlar
  - Pirinç (Zn+Cu), Lehim (Pb+Sn) gibi

  Metallerin Kullanım Alanları

  Bazı metaller , örneğin aliminyum(Al) hafiftir ve bu nedenle havacılık endüstrisinde kullanılmaya uygundurBazıları ise ,örneğin sıhhi tesisatta kullanılan krom(Cr) krozyona ,yani yenime karşı dirençlidir Aliminyum(Al)demir(Fe),kalsiyu m(Ca),sodyum(Na),po tasyum(K) ve magnezyum yer kabuğunda bol bulunan metallerdir Periyodik cetvelin gruplarında bulunan elmentler metal ve ametal biçiminde sınıflandırılır

  Ametallerin genel özellikleri;

  - Görünümleri renkli ya da mattır
  - Isı ve elektriği iletmezler (grafit hariç)
  - Tel ve levha haline getirilemezler, kırılgandırlar
  - Oda koşullarında katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilirler
  - Serbest halde molekül yapılıdırlar
  - Bileşiklerinde pozitif ve negatif değerlik alabilirler
  - Genellikle oksitlerinin sulu çözeltisi asit özelliği gösterir
  - Metallerle ya da kendi aralarında bileşik oluşturabilirler

  Hidrojen, oksijen, azot, kükürt, klor, brom, iyot, elmas, grafit vb Elementler ametaldir

  Ametallerin Kullanım Alanları

  Genellikle ısı ve elektriği iyi iletmezlerBir kristale elektrik akımı verdiğimizde elektronların, kristaldeki bağ türüne bağlı hareket kazanmaları ile ya iletkenlik oluşur ya da Elektronlar elektrik akımı altında hiç hareket edemezler,o zaman da kristallerde yalıtkanlık özelliği meydana gelir
  Ametal elementlerden birkaçı hem yerkabuğunun büyük bir bölümünü oluşturur, hem de Canlıların var olabilmesi ve gelişmesi için yaşamsal önem taşır

  Yarı metallerin özellikleri:

  Bazı özellikleri metallere bazı özellikleri de ametallere benzeyen elementlerdir B, Si, Ge, As, Se, Sb, Te, Po ve Bi yarı metaldir

  * Tümü oda sıcaklığında katı haldedir
  * Orta derecede iletkendirler
  * Erime ve kaynama sıcaklıkları yüksektir
  * Kendi aralarında ve ametallerle yaptıkları bileşiklerde kovalent bağlıdırlar

  Yarı metaller şunlardır: silisyum, arsenik, antimon, germanyum, tellür, polonyum