Meme Sağlığı

Kadın Sağlığı bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  Meme kanseri tehlikesi her yaştaki kadın için mevcut olmakla
  birlikte yaş ilerledikçe risk artmaktadır. Bu nedenle kadınlara göğüslerini iyi
  tanımaları önerilmektedir. Göğüslerin büyüklüğü veya küçüklüğü ve biçimi
  kadından kadına değiştiği gibi göğüslerin ele nasıl geldiği de kadından kadına
  değişiklik göstermektedir. Kimi kadının göğüsleri oldukça yumuşaktır,
  kimisininki ise yumru yumrudur. Bu nedenle her kadın kendisi için neyin normal
  neyin ise anormal olduğunu bilmelidir. Örneğin göğüste bir kitle, çukurlaşma,
  biçiminin değişmesi, kaşıntı, meme başından akıntı gelmesi veya kızartı
  görülmesi ya da meme başı daha önce içeri kaçık değilken şimdi içeriye kaçmış
  olması gibi herhangi bir anormallik görüldüğünde doktora gidilmelidir.
  Göğüslerin adet günlerinden evvelki günlerde gerilmesi, yumrulu olması ve
  sancıması normaldir. Bu nedenle göğüs kontrolü adet bittikten birkaç gün sonra
  yapılmalıdır. Adetten kesilmiş olan kadınlar, düzenli olarak kontrol etmek
  koşuluyla, ne zaman isterlerse göğüslerini kontrol edebilirler ama akılda kolay
  kalması için her ayın başında kontrol yapılması iyi bir fıkirdir. 40 yaşını
  geçmiş olan kadınlar kendi göğüslerini kendileri düzenli olarak kontrol
  ettikleri kadar yılda bir de doktora göğüslerini muayene ettirmelidirler.
  Annelerinde veya kız kardeşlerinde 50 yaşından önce veya sonra yahut adet
  kesiminden önce göğüs kanseri görülen kadınlar için kanser tehlikesi daha
  büyüktür. Göğüslerinden birinde daha önce göğüs kanseri bulunan, hiç çocuk
  doğurmamış olan veya ilk çocuğunu 30 yaşından daha sonra doğurmuş bulunan, 50
  yaşlarının sonuna doğru adetten kesilmiş olan ve 13 yaşlarından önce adet
  görmeye başlamış olan kadınlar için de tehlike oranı yüksektir.
  Araştırmacılar bebeklerini emziren kadınların göğüs kanserinden korunup
  korunmadığını araştırmaktadırlar. Bebeği emzirirken kadınların vücudunda
  üretilen bir hormonun kadınları bir miktar koruduğu tahmin edilmektedir. Ancak
  bu bebeğini emziren her kadının göğüs kanserine tutulmayacağı anlamına
  gelmemektedir. Bu yönde daha çok araştırma yapılması gerekmektedir.
  Bazı bilim adamları da posası zengin gıdalardan olan, ekmek, makarna, şehriye,
  pilav ve diğer tahılların yanı sıra bol bol meyve ve sebze yemenin kanserden
  korunmakta rol oynadığını ileri sürmektedirler. Ancak bu konuda da daha çok
  araştırma yapılması gerekmektedir. Göğüs kanserinde olduğu gibi diğer
  kanserlerde de hastalık hakkındaki bilgileri
  okumak veya kanser hakkında konuşmakla kişinin kansere yakalanmayacağını
  bilmeniz önemlidir. Bazı kişiler bu tür inançlara sahip olsalar da bu düşünce
  doğru değildir. Kanser kişinin geçmişte yaptığı bir kötülüğün de cezası
  değildir.
  Tedavideki Gelişmeler…
  Meme kanserinin tedavisindeki gelişmeler artık kanser hastalarının
  göğüslerinin alınmasını gerektirmemektedir. Mamografi denilen meme röntgeni
  yoluyla, daha hasta veya doktoru kanserin farkına varmadan tümör çok küçükken ve
  hastalığın başında yakalanabilmektedir. Böylece, hastalığın başarıyla tedavi
  edilme şansı artmakta ve memeyi tamamen almadan kanserli bölümü ameliyatda
  çıkarmak mümkün olmaktadır.
  Meme Alınmadan Tedavi
  Kanser vücudun diğer kısımlarına yayılmamışsa, cerrah yalnız tümörü
  ve hemen etrafındaki hücreleri alır. Böylece, memenin ancak kanserli olan kısmı
  alınır ve meme biçimini ve duruşunu mümkün olduğu kadar korur. Bu ameliyata
  tümör ameliyatı denir. Meme kanserinin koltuk altındaki lenf bezlerine de
  bulaşma olanağı nedeniyle bu bezler de ameliyatla alınır. Meme veya tümör
  ameliyatı geçiren kadınlar arasında yapılan araştırmalarda hayatta kalabilme
  şansı bakımından herhangi bir fark olmadığı görülmektedir.
  Tümör Ameliyatının Sakıncaları Nelerdir ?
  Memenin alınması yerine yalnız tümör ameliyatı geçiren hastalara
  ameliyattan sonra altı hafta süreyle haftada beş gün ışın tedavisi
  uygulanır. Hastalar çoğunlukla bu tedaviden şikayet etmezler. Meme kanserinin
  erken teşhis edildiği vakalarda hastanın iki seçeneği vardır.
  Bunlardan biri tümörün ahnması ve ışın tedavisidir. Diğeri ise, ışın tedavisi
  yapmadan memenin alınmasıdır.
  Diğer Tedavi Yolları Nelerdir ?
  Kemoterapi ve hormon tedavisi ilaç tedavisidir. Kanserin tekrarlaması
  tehlikesi karşısında doktorlar, ister memenin tümü isterse sadece tümör alınmış
  olsun, hastaya ilaç tedavisi de yaparlar. Kemoterapinin yan etkileri olmakla
  birlikte uzun süre devam etmez ve ilaçlarla kontrol altına alınabilir.
  Memesi Alınan Kadınlara Yeni Meme Takılabilir Mi ?
  Cerrahlar göğsü alınan kadınlara kendi derilerini ve dolgu
  maddelerini kullanarak yeni bir göğüs takabilirler. Dolgu maddesi kullanarak
  yapılan göğüslerde ihtilaf konusu silikon maddesi yerine tuzlu su
  kullanılmaktadır. Kadınlar, çoğunlukla, sütyenin içine konulan takma memeleri
  (proaaa) tercih etmektedirler.
  Meme Sağlığının Korunması İçin Neler Yapılabilir ?
  Kadınlar memelerini düzenli olarak kontrol etmeli ve yılda bir kez de
  doktora muayene ettirmelidirler. Memede görülen her yumru kanser değildir ama
  gene de doktora sorarak tedbirli olmak gerekir.