Medler

Dünya Kültürü ve Tarihi bölümünde yer alan bu konu Hasan Şeref İlhan tarafından paylaşıldı.

 1. Hasan Şeref İlhan

  Hasan Şeref İlhan Harbi Aktif Üye

  Medler Hakkında Bilgi

  Tarihte, İran'ın kuzeybatı ve batı bölgesinde yerleşmiş bir kavimdir. Çok eski bir geçmişi vardır. M.Ö. 1000 yıllarından kalma Asur yazıtlarında bile zaman zaman tehlikeli olmaya başlayan Medler'in sözü geçer.

  Medler, başlangıçta, dağınık bir halde yaşıyorlar, birliklerini korumak için çok güçlük çekiyorlardı. Bir yandan Asurlular, öte yandan Kimmerler'le, İskitler'le çarpışmak zorunda kalmışlar, çok yıpranmışlardı.

  Keyaksar adlı bir hükümdar Medler'i toplamayı başardı, bu kadarla da kalmayıp İskitler'in kralı Madiyes'i hileyle bir ziyafete çağırtıp sarhoş etti, sonra da öldürttü (M.Ö.625). Böylece başsız kalan İskitler'in Medya'dan çıkartılması kolaylaşmış oldu.
  Keyaksar bundan sonra Babilliler'le anlaşıp Asur'un başkenti olan Ninova'yı kuşattı (M.Ö.612). Böylece, Asur devleti de tarihe karıştı. Kuzey Mezopotamya Medler'in egemenliğine girmiş, aynı zamanda tarihte ikinci Babil Krallığı kurulmuş oluyordu.

  Lidya-Med Savaşı

  Medler, Keyaksar'ın kralllığı altında ülkelerini genişletmek yolunu tuttular. O sıralar da Lidyalılar, Kimmerler'i Anadolu'dan çıkartarak Kızılırmak kıyılarına kadar ilerlemişlerdi. Öte yandan, Medler de Anadolu'ya kadar gelip, Kızılırmak'ın karşı kıyısına dayanmışlardı. İki devlet arasındaki kanlı savaş tam beş yıl sürdü (M.Ö.585-590). Beşinci yılın sonlarına doğru iki taraf da birer hakem seçerek, bir anlaşmaya vardılar. Bunda bir tesadüfün de payı oldu: Gün ortasında birdenbire güneş tutulup etraf kararıvermişti.

  Bu Anlaşmada, sınır olarak Kızılırmak ele alındı. Lidya Kralı Alyat kızını Keyaksar'ın oğlu Astiyag (Efrasiyap) la evlendirdi. Ayrıca iki kral, birbirlerinin kanından emerek, kan kardeşi oldular.
  Keyaksar öldükten sonra Medler'in başına Stiyag geçti. Yalnız, bu yetersiz bir adamdı. Bir gece, rüyasında, torununun, tacını, tahtını elinden aldığını görmüştü. Kızının, böyle bir çocuk dünyaya getireceğinden korkarak onu Med prenslerinden biriyle değilde, onlarca çok hakir görülen Pers prenslerinden biriyle evlendirdi. Tarihçi Heredotos'a göre bu rüya gene de gerçek olmuşdur: Astiyag'ın kızı Prenses Mandana ile Pers 1. Kambis'ten doğan çocuk büyüyünce 2. Kurus adıyla Persler'in başına geçmiş, kısa zamanda Medler'i egemenliği altına almıştır (M.Ö.550). İran'da kurulan Pers egemenliği uzun zaman sürdü.
   
  Son düzenleme moderatör tarafından: 23 Mayıs 2012