Marko Paşa Kimdir?

Osmanlı bölümünde yer alan bu konu Hasan Şeref İlhan tarafından paylaşıldı.

  1. Hasan Şeref İlhan

    Hasan Şeref İlhan Harbi Aktif Üye

    Osmanlı devrinin ünlü hekimidir. Asıl adı Marko Apostolidis'tir. İstanbul'da doğdu. Tıbbiye-i Şahane'de okudu. Doktor çıktıktan sonra da zarifliği, hastalarına büyük ilgi göstermesi bakımından hızla bir takım basamakları aşarak sonun da Tıbbiye-i Şahane Nazırlığına (Tıp Fakültesi Dekanlığına) getirildi. (Derdini Marko Paşaya anlat) sözünün atasözü halinde ortaya çıkmasına sebep, herkese iyilikle davranmasıdır. Kendisine başvuranları dikkatle dinler, dinlemese bile dinlediğine inandıracak bir tavır takınırdı. Ona dert anlatanlar, uzun zaman bekledikleri, sonunda hiçbir iş çıkmadığını gördükleri halde genede üzülmezlerdi. Bu bakımdan Marko Paşa, 2. Abdülhamit zamanındaki oyalama siyasetinin timsali haline gelmiştir.

    Hilal-i Ahmer (Kızılay) teşkilatının ilk kuruluşunda da tanınmış doktor Kırımlı Aziz Bey'le birlikte Marko Paşa da çok çalışmıştır. 1878'de, 2. Abdülhamit'in ilk padişahlık yıllarında, yeni açılmış bulunan Ayan Meclisine aza tayin edildi. Ölümünde gene Ayan azası ve Tıbbiye nazırıydı.