LYS 1 Coğrafya Konuları

YGS - LYS bölümünde yer alan bu konu LAL tarafından paylaşıldı.

 1. LAL

  LAL Moderatör

  Coğrafya konuları lys, lys 1 coğrafya konuları, LYS 1 deki coğrafya konuları nelerdir

  2011 LYS 1 'de Coğrafya dersinin konuları aşağıdaki gibidir;

  1 DOĞAL SİSTEMLER
  1.a Topografya ve Kayaçlar
  1.b Levha Hareketlerinin Etkileri
  1.c Levha Hareketlerinin Etkileri
  1.d Doğadaki üç Unsur ( Su - Türkiye'nin Su varlığı)
  1.e Doğadaki üç Unsur ( Toprak- Türkiye'de Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı)
  1.f Doğadaki üç Unsur ( Bitki- Türkiye'de Görülen Bitki Türleri)
  1.g Biyoçeşitlilik
  1.h Ekosistemin İşleyişi
  1.ı Enerji akışı ve madde döngüsü
  1.i Hidroelektrik Potansiyel
  1.j Doğadaki ekstrem Olaylar

  2 BEŞERİ SİSTEMLER
  2.a Nüfusun Gelişimi ve Dağılışı
  2.b Nüfusun Nitelikleri
  2.c Göçlerin neden ve sonuçları
  2.d Nüfus Politikaları ve Şehirlerin Fonksiyonları
  2.e Türkiye'nin Nüfus Özellikleri ve Hareketleri
  2.f Türkiye'de Yerleşmeler ve Nüfusun Geleceği
  2.g Türkiye'nin Nufus Politikası

  3 EKONOMİK FAALİYETLER
  3.a Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkileri
  3.b Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkileri
  3.c Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması
  3.d Ekonomiye Yön Veren Güç(Doğal Kaynaklar)

  4 MEKANSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE
  4.a Türkiye'nin Coğrafi Konumu (medeniyetlerin Merkezi Türkiye) - Jeopolitiği
  4.b Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler
  4.c Türkiye'de Tarım ve Tarım Ürünleri
  4.d Türkiye'de Tarım ve Tarım Ürünleri
  4.e Türkiye'de Hayvancılık
  4.f Türkiye'nin Madenleri ve Enerji Kaynakları
  4.g Sanayi ve Turizm (Genel)
  4.h Türkiye'de Sanayi ve Turizm
  4.ı Dünya'da Ulaşım ve Ticaret
  4.i Türkiye'de ve Ulaşım ve Ticaret
  4.j Ekonomil Faaliyetler (Genel)

  5 ÇEVRE VE TOPLUM
  5.a Doğal Afetler
  5.b Türkiye'de Doğal Afetler
  5.c Doğal Kaynaklar ve Çevre
  5.d Doğal Kaynakların Keşfi ve Kullanımı ve Çevreye Etkileri
  5.e Doğal KaynaklarınKüresel Etkileri
  5.f Küresel Çevre Sorunları
  5.g Küresel Çevre Sorunları

  6 KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ÜLKELER
  6.a Fiziki ve Beşeri Coğrafya Özelliklerine Göre Bölgeler
  6.b Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri( Kıyı Bölgeleri)
  6.c Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri( İç Bölgeler)
  6.d Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri
  6.e Ülkeleri Tanıyalım
  6.g Ülkeleri Tanıyalım
  6.h Ülkeleri Tanıyalım
  6.ı Küreselleşmenin Etkileri (Örgütler)