list box ta üç büyük sayıyı bulma

Visual Basic bölümünde yer alan bu konu Mr.Jackson tarafından paylaşıldı.

 1. Mr.Jackson

  Mr.Jackson Sagopa Kajmer

  listbox (List1 ve List2) ve 1 command button (command1) ekleyin,
  Formun load olayında list1 e rasgele sayı ekleyin, örneğin,

  Private Sub Form_Load()
  List1.AddItem 100
  List1.AddItem 204
  List1.AddItem 33
  List1.AddItem 402
  List1.AddItem 54
  List1.AddItem 633
  List1.AddItem 73
  List1.AddItem 82
  List1.AddItem 92
  End Sub

  Command1 nesnesinin click olayı ise şu şekilde olacak,
  Sayi isimli dizi değişkeni tanımlanır, döngü içinde a değişkeni. 0 dan başlayarak listedeki eleman sayısı kadar döngü oluşturulur.
  arkasından sayılar teker teker kontrol edilir. Sayi(0) en büyük sayı, eğer ki Sayi(0) da depolanan sayı listeden okunan sayıdan küçük ise, Sayi(1), Sayi(2) ye, Sayi(0), Sayi(1) e, listedeki sayı en büyük olduğu için Sayi(1) e atanır. Değilse listeden okunan sayı Sayi(1) den büyükse; Sayi(1), Sayi(2) ye, listeden okunan sayı Sayi(1) e atanır. Eğer listeden okunan sayı Sayi(0) ve Sayi(1) den küçük Sayi(2) den büyükse Sayi(2) ye listeden okunan sayı atanır.
  Ben sayıları list2 ye sıralattım.

  Private Sub Command1_Click()
  Dim Sayi(2) As Long, a As Integer

  For a = 0 To List1.ListCount - 1
  If Sayi(0) < Val(List1.List(a)) Then
  Sayi(2) = Sayi(1)
  Sayi(1) = Sayi(0)
  Sayi(0) = Val(List1.List(a))
  ElseIf Sayi(1) < Val(List1.List(a)) Then Sayi(2) = Sayi(1): Sayi(1) = Val(List1.List(a))
  ElseIf Sayi(2) < Val(List1.List(a)) Then Sayi(2) = Val(List1.List(a))
  End If
  Next a
  List2.Clear
  List2.AddItem Sayi(0)
  List2.AddItem Sayi(1)
  List2.AddItem Sayi(2)
  End Sub