Lewis Yapıları

Kimya bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

  1. Ömer

    Ömer Yönetici

    Kimyasal olaylarda atomların çekirdeğine yakın elektronlarının etkilenmediğini düşünen Gilbert N. Lewis adlı Amerikalı kimyacının önerdiği yapılar. Değerlik elektronları, dolu olmayan kabuktaki elektronların toplamıdır. Atomların değerlik elektronları, periyodik çizelgedeki grup numaralarına eşittir. Örneğin N ve O atomunun değerlik elektronları sırası ile 5 ve 6'dır. Atomların Lewis yapılarını elde etmek için elementin sembolleri etrafına değerlik elektron sayısı kadar nokta konur.

    Değerlik bağı kuramına göre kovalent bağlar değerlik elektronların ortaklaşa kullanılması ile oluşur. Molekülü oluşturan atomlar çevresindeki elektron sayısını 8'e tamamlayıncaya kadar elektronlarını ortaklaşa kullanır. Hidrojen atomu için dublet kuralı geçerlidir. Kovalent bağ bir çift elektronu temsilen bir çizgi ile gösterilir.