Leitmotiv Nedir?

Enstrümanlar bölümünde yer alan bu konu Hasan Şeref İlhan tarafından paylaşıldı.

  1. Hasan Şeref İlhan

    Hasan Şeref İlhan Harbi Aktif Üye

    Bir müzik eserinde, daha çok dramatik, tasfiri parçalarda, bestecinin fikrini açıklayan (tema) nın esas nağmesidir. Önemli şekilde ilk defa Wagner operalarında kullanıldı. Wagner'den önce, bu ad altında olmıyarak, Gluck'un operaya getirdiği yeniliklerden hız alan Gretry (1742-1813) de kullanmıştır. Senfonik şiir şeklinin büyük gelişmeye ulaşmasından sonra, bu gibi eserlerin en önemli parçası haline gelmiştir. (Leitmotiv) Almanca bir sözdür, Fransızlar (motif conducteur) derler.