Lantanitler nedir? özellikleri nelerdir?

Genel Kültür bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  Lantanitler nedir? özellikleri nelerdir?

  Elementlerin sınıflandırma çizelgesinde, skandiyum ve itriyumu da içine alan ender toprakların kapsadığı, lantanla başlayan ve onu takip eden 14 elementin genel adı.

  Atom numaraları 57-71 arasında değişen, birbirine çok yakın kimyasal özellikler taşıyan bu nadir toprak elementleri toprakta az miktarda bulunmaları nedeniyle "nadir toprak metalleri" olarak da isimlendirilirler. Bu metaller şöyledir:

  Ce Seryum - Pr Praseodim - Nd Neodim - Pm Pometyum - Sm Samaryum - Eu Europyum - Gd Gadolinyum - Tb Terbiyum - Dy Disprosyum - Ho Holmiyum - Er Erbiyum - Tm Tulyum - Yb İtterbiyum - Lu Lutetyum.

  Bu elementlerden yalnız Ce, Tb ve Pr 4+ oksidasyon sayısı da alabilirler. Diğerleri yalnız 3+ oksidasyon sayılı olabilirler. Nadir toprak metalleri, 3+ değerlikli halde birbirlerine çok benzeyen özellikler gösterirler. Elementlerin birinden diğerine geçişinde elektron değişimi 5 ve 6'ncı yörüngede olmayıp, sadece 4'üncü yörüngeye (4f) elektron katılması ile meydana geldiğinden, kimyasal karakter yönünden birbirlerine çok benzerler. Tabiatta çok az oranda monazit kumunda nadir toprak fosfatları halinde bulunurlar. Monazit, nadir toprakların ve toryumun bir ortofosfatı olup, (Ce, Nd, Pr, La) PO4(Th3[PO4]4) formülü ile gösterilir.

  3+ değerlikli nadir toprak metalleri beraber bulunduklarında bunlardan birini saf bir bileşik halinde izole etmek için, önce bu elementin bulunduğu grubu konsantre hale getirmek ve sonra elementi grup komşularından ayırmak gerekir.

  Nadir toprak metallerinin ayrılmaları, genel olarak, tuzlarının çözünürlüklerinin atom numarasını takiben artması veya azalmasına bağlıdır. 3+ değerlikli olan bu tür metalleri ayırmak için, ayrıca fraksiyonlu kristallendirme denilen ticari metoda da başvurulur.

  Nadir toprak metallerinin atom numaralarının artması ile bazik karakter azalır ve tuzlarının çözünürlükleri de artar.

  Bu metaller, kuvvetli elektropozitif olduğundan, üretimleri çok güçtür. Genellikle oksid elektrolizi ile karışım halinde elde edilirler. Bir çoğunun iyonlarının karakteristik renkleri vardır. Ayrıca birçok bileşikleri paramagnetik özellikler gösterir.

  Elde edilmeleri:
  Bu metallerin elde edilmelerinde erimiş klorürlerin elektrolizi, erimiş susuz klorürlerin metalik sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum veya alüminyumla indirgenmesi, amalgamların termik bozunmaları gibi metotlara başvurulur. Termik indirgeme ile ya metal ya da alaşımlar elde edilir.

  Metallerin teknik ölçüde elde edilmelerinde kullanılan metot, erimiş halde bulunan ve kalsiyum, sodyum veya potasyum klorür ihtiva eden metal klorürlerinin elektrolizidir.

  Bu yazı harbiforum.net için internet dışı kaynaklardan istifade edilerek yazılmıştır, lütfen kaynak belirtmeden başka sitede yayınlamayın.