Kurbağa yemek caiz midir?

Soru & Cevap bölümünde yer alan bu konu deep tarafından paylaşıldı.

 1. deep

  deep Harbi Aktif Üye

  Soru: Kurbağa yemek caiz midir?
  Cevap: Bir doktor Peygamberimize kurbağadan elde edilen bir ilacın hükmünü sorduğunda Peygamberimiz kurbağanın öldürülmesini yasaklamıştır. (Ahmed b. Hanbel, 3/453; Ebu Davud, Tıp, 11; Nesai, Sayd, 36; İbn Mace, Sayd, 10.)

  Başka bir hadiste Peygamberimiz pis (habîs) sayılan şeylerin ilaç olarak kullanılmasını yasaklamıştır. (Ebu Davud, Tıb, 11, Edeb, 165)

  Bu iki hadisi birlikte değerlendirdiğimiz zaman Peygamberimizin kurbağayı habîs gördüğü anlaşılmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de ise Allah-u Teala sadece temiz (tayyib) olanları yeme emri vermiştir. “Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz / tayyib olanlarından yiyin, eğer siz yalnız Allah’a kulluk ediyorsanız O’na şükredin.” (Bakara, 2/172 ) (Diğer ayetler için bkz: Bakara, 2/168; Mâide, 5/88; Enfâl, 8/69; Nahl, 16/114; Tâhâ, 20/81; Mu’minûn, 23/51)

  Bir başka ayette ise Peygamberimiz hakkında “…o Peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten meneder, onlara temiz şeyleri helâl, pis şeyleri haram kılar…” (A’raf, 7/157) buyurmuştur.

  Bu deliller ışığında kurbağanın habîs (pis) olduğu dolayısıyla yenilmesinin caiz olmadığı anlaşılmaktadır. Nitekim Maliki mezhebi hariç diğer mezhepler de kurbağanın öldürülmesini yasaklayan hadisi delil alarak kurbağa yemeyi caiz görmezler. Maliki mezhebi ise –yarasa hariç- Kur’an’da belirtilen haram yiyeceklerin dışında hiçbir yiyeceği haram kabul etmez. Tâbiûn ulemasından Şa’bi (ö. 103 h.) de “ailem eğer kurbağa yeselerdi ben de onlara yedirirdim” diyerek kurbağayı haram görmediğini belirtmiştir. (Buhari, Zebaih, 12)
   

Bu sayfa için etiketler

 1. kurbağa eti yenir mi