Kubeyse b. Muharik´in Duası

Dualar bölümünde yer alan bu konu SaMeT46 tarafından paylaşıldı.

 1. SaMeT46

  SaMeT46 Moderatör

  Kubeyse b. Muharik´in Duası

  Hz. Peygamber (s.a) Kubeyse´nin birgün kendisine ´Ey Allah´ın Rasûlü! Benim yaşım hayli ilerlemiştir. Ben daha önce yaptığım birçok şeyleri şimdi yapmaktan âcizim. Bu bakımdan Allah nezdinde bana fayda verici birkaç kelime öğret ki, onunla kusurlarımı telâfi edeyim´ demesi üzerine şöyle buyurmuştur:
  Dünyan için birşeyler öğrenmek istiyorsan, sabah namazını kıldıktan sonra üç defa şu duayı oku: Allah her eksiklikten münezzehtir. Onun hamdine bürünerek bunu ikrar ediyoruz. Yüce olan Allah, her türlü eksikliklerden münezzehtir. Günahtan dönüş ve itaat ancak azim ve yüce olan Allah´ın kuvvet ve kudretiyle olur.
  Ey Kubeyse! Sen bu duayı okuduğun zaman üzüntüden, cüz-zamdan, cilt hastalığından ve felçten emin olursun. Âhiretin için ise şöyle söyle: ´Ey Allahım! Beni, nezdinden gelen hidâyete erdir. Faziletini üzerime oluk gibi yağdır. Rahmetinden benim üzerime saç! Bereketinden benim üzerime indir!´
  İyi bil ki! Bir kul, bu söylediklerimi tam mânâsıyla yerine getirerek kıyamet gününde huzûra gelirse bunları hiç terk etmemek şartıyla cennetin dört kapısı onun için açılır. İstediği kapıdan içeri girebilir!127
  Ebu Derdâ´nın Duası
  Ebu Derdâ´ya ´Evin yanıyor denildi. Gerçekten de Ebu Derdâ´nın mahallesi yanıyordu. Ebu Derdâ ´Allah Teâlâ benim evimi yakmaz!´ dedi. Kendisine üç defa evinin yandığı söylendiği halde onun cevabı aynı oldu: ´Allah benim evimi yakmaz!´ Sonra kendisine biri gelip dedi ki: ´Ey Ebu Derdâ! Ateş senin evine yaklaşırken söndü´. Ebu Derdâ ´Ben öyle olacağını biliyordum´ diye karşılık verdi. Cemâatten biri ´Sen bunu nasıl biliyordun? Bu sözlerinin hangisinin daha acaip olduğunu anlayamıyoruz´. Bunun üzerine Ebu Derdâ şöyle dedi: "Hz. Peygamber şöyle demişti: ´Kim bu kelimeleri gece veya gündüz söylerse ona hiçbir şey zarar vermez´. Ben de o kelimeleri söylemiştim". O kelimeler şunlardır:
  Ey Allahım! Benim rabbim ancak sensin. Senden başka ilah yoktur. Ancak sana tevekkül ediyorum. Büyük arşın sahibi sensin. Günahtan dönüş ve ibadete yöneliş ancak azim ve yüce olan Allah´ın kuvveti iledir. Allah neyi dilerse o olmuştur. Neyi dilememişse o olmamıştır. Muhakkak Allah herşeye kâdirdir. Muhakkak Allah, ilmiyle herşeyi ihâta etmiştir ve herşeyi adet olarak tesbit buyurmuştur.
  Ey Allahım! Nefsimin şerrinden ve perçemi kudretinde bu-lunan her mahlûkun şerrinden sana sığınırım. Muhakkak rabbimin yolu dosdoğrudur!128