Kronik psikozlar

Ruh Sağlığı bölümünde yer alan bu konu SaMeT46 tarafından paylaşıldı.

 1. SaMeT46

  SaMeT46 Moderatör

  Kronik psikozlar

  Psikoz dediğimiz hastalıklara psikiyatride sık rastlanır. Bunlar genellikle kronik, yani uzun süren hastalıklardır. Bu grup içinde en çok karşılaşılanı, şizofrenidir. Şizofreni dışında süre olarak şizofreniden kısa süren psikotik hastalıklar yanında, kronik olarak seyreden hezeyanlı bozukluk da görülebilen hastalık tablolarıdır.

  Şizofreni nedir?
  Genellikle genç yaşlarda başlayan, kişiyi gerçekten, dış dünyadan koparıp kendi içe kapanık dünyasında yaşatan, düşünce, idrak, konuşma ve davranış problemleri gösterebilen bir ruh hastalığıdır. Eski dönemlerde kullanılan 'erken bunama' ifadesi, artık kullanılmamaktadır. Genellikle 15-40 yaşları arasında ortaya çıkar ve toplumda ortalama yüz kişiden birinde görülür. 40-45 yaşlarından sonra nadiren ortaya çıkar.

  Sebebi nedir?
  Sebebi kesin olarak bilinmemektedir.
  Kalıtımsal
  Biyokimyasal
  Çevresel faktörlerin rol oynayabildiği söylenebilir. Şizofreni, kalıtımsal yatkınlık zemininde, çevresel faktörlerin etkisi ile ortaya çıkabilen bir hastalıktır. Genetik etki, çevresel etkiden ağır basmaktadır. Şizofren birinin çocuğunda şizofreni çıkacağını söylemek doğru değildir. Bu hastaların birinci derece akrabalarında ortalama şizofreni riski, % 8-10'dur. Ana-babadan biri hasta ise risk % 12.5 - 13.8, ana-babanın ikisinin de hasta olması halinde risk % 35-46'dır.