Kombinasyon

Matematik bölümünde yer alan bu konu SüKuN tarafından paylaşıldı.

 1. SüKuN

  SüKuN Harbi Aktif Üye

  KOMBİNASYON

  Tanım: A, n elemanlı sonlu bir küme ve r ≤ n olmak üzere, A kümesinin r elemanlı her alt kümesine, bu kümenin r li kombinasyonu denir ve C (n, r) veya
  biçiminde gösterilir.

  ÖRNEKLER
  1. Burcu Gizem ve Ecem’ den oluşan 3 kişilik bir gruptan;
  a) Biri başkan, diğeri başkan yardımcısı olmak üzere, 2 kişi kaç türlü seçilebilir?
  b) Bir yarışmaya gönderilmek üzere, 2 kişi kaç türlü seçilebilir?

  Çözüm:

  a) A= {Burcu, Gizem, Ecem} kümesinden; birincisi başkan, ikincisi başkan yardımcısı olmak üzere ikililer seçelim. Bu ikililer, A kümesinin ikili permütasyonlarıdır.

  A kümesinin ikili permütasyonları
  (sıralı ikililer)

  (Burcu, Gizem) (Gizem,Ecem)
  (Burcu, Ecem) (Ecem, Burcu)
  (Gizem, Burcu) (Ecem, Gizem)

  Bu sıralı ikililerin sayısı 6’dır. Bunu, P(3, 2) = 6 biçiminde yazarız. Burada ayrıca, (Burcu, Gizem) ve (Gizem, Burcu) ikililerin farklı permütasyonlar olduğu açıktır.
  Permütasyonda sıra önemlidir.

  b) A={Burcu,Gizem,Ecem}kümesinden,bir yarışmaya gönderilmek üzere seçilecek 2 kişilik kümeler oluşturalım.Bu kümeler, A kümesinin 2 elemanlı alt kümeleridir.

  A kümesinin ikili alt kümeleri
  (kombinasyonlar)

  {Burcu, Gizem}
  {Burcu, Ecem}
  {Gizem, Ecem}
  A kümesinin 2 elemanlı alt kümelerinin (kombinasyonlarının) sayısı 3 tür. Bunu C(3,2) = 3 biçiminde yazarız. Ayrıca, {Burcu, Gizem} ve {Gizem, Burcu}kümelerinin aynı olduğu açıktır.
  Kombinasyonda sıra önemli değildir.


  2. A= {a,b,c} kümesinin 2 elemanlı alt kümelerini ve 2 li permütasyonlarını yazalım.

  Çözüm:
  2 li alt kümeleri 2 li permütasyonları
  (kombinasyonları) (sıralı ikililer)

  {a,b} (a,b) (b,a)
  {a,c} (a,c) (c,a)
  {b,c} (b,c) (c,b)

  Yukarıda gördüğünüz gibi, 3 elemanlı kümenin 2 li alt kümelerinin sayısı,
  C(3,2)=3 ve 2 li permütasyonların sayısı p(3,2)=6 dır.

  Bunu, 2 ! . C(3,2) = P(3,2) biçiminde ifade ederiz.  Teorem: r n olmak üzere, n elemanlı sonlu bir kümenin r li kombinasyonlarının sayısı,
  C(n,r)= = dir.

  İSPAT: n elemanlı bir kümenin, r elemanlı alt kümelerinin sayısı C(n,r) dir. Bu alt kümelerin her birindeki elemanların tüm sıralanışlarının (permütasyonlarının) sayısı da r! olduğundan r! . C(n,r)= P(n,r) yazabiliriz. Buradan,

  C(n,r)= = = bulunur.

  ÖRNEKLER:
  1. A={1,2,3,4,5} kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin (3 lü kombinasyonlarının) sayısını bulalım.

  Çözüm: A kümesinin 5 elemanlı olduğundan, 5 in 3 lü kombinasyonunu bulacağız.
  1. YOL: C(5,3) bulunur.
  2. YOL: C(5,3) bulunur.


  2. 10 kişilik bir sporcu grubundan, 5 kişilik bir basketbol takımı kaç farklı biçimde oluşturulabilir.

  Çözüm: 10 kişilik gruptan 5 kişi seçerken sıra önemli değildir. Örneğin, bu takımın {Ali, Can, Seçkin, Suat, Okan} veya {Can, Seçkin, Okan, Ali, Suat} olması farklı seçim olmaz. Bu nedenle seçimi kombinasyonla yaparız. O halde, oluşturulacak 5 kişilik grupların sayısı,
  C(10,5) olur.

  3. 2.C(n,2)=c(2n,1) ise n kaçtır?

  Çözüm: 2.C(n,2)=C(2n,1)


  2
  n.(n-1)=2n n -3n=0 n=0 v n=3 bulunur. n=0 olmayacağından n=3 tür.

  4. Herhangi 3 tanesi doğrusal olmayan 6 noktadan kaç doğru geçer.

  Çözüm: 6 noktadan seçilecek olan herhangi iki noktanın sırası önemli değildir (Bu noktalardan herhangi ikisi A,B ise {A,B} ile {B,A} seçimleri aynı doğruyu gösterir.). O halde, oluşacak doğru sayısını, kombinasyonla buluruz. Bu durumda, 6 noktadan,

  doğru geçer.

  5. 3 erkek ve 2 bayandan oluşacak bir grup, 6 erkek ve 4 bayan arasından kaç türlü seçilebilir?

  Çözüm: 6 erkek arasından 3 erkeği C(6,3); 4 bayan arsından 2 bayanı da C(4,2) kadar farklı şekilde seçebiliriz.

  Genel çarpma kuralına göre bu seçimi;

  türlü yapabiliriz.

  6. n kenarlı konveks bir çokgenin köşegen sayısının olduğunu gösterelim.
  Çözüm: n kenarlı bir çokgende n tane köşesi vardır. İki noktadan bir doğru geçtiğinden, köşegen sayısını bulmak için, n’in 2 li kombinasyonlarının sayısını bulmalıyız. Ancak, komşu olan iki köşeden köşegen geçemeyeceğinden(bunlar, çokgenin kenarlarıdır.), C(n,2) den, kenar sayısı olan n çıkarılır. O halde, n kenarlı çokgenin köşegen sayısı;
  bulunur.


  Kombinasyonla ilgili bazı özellikler:

  1.
  2.
  3.
  4.
  Bu eşitliklerin ispatını, C(n,r) formülünden yararlanarak yapınız.  ÖRNEKLER:

  1. C(5,0)+C(4,1)+C(3,3)-C(7,6) işlemini yapalım.

  Çözüm: C(5,0)=1 , C(4,1)=4 , C(3,3)=1 ve (7,6)=7 oldugundan
  C(5,0) + C(4,1) + C(3,3) – C(7,6) = 1 + 4 + 1 – 7 = -1 bulunur.

  2. toplamını üstteki 4. özelliği kullanarak bulalım.

  Çözüm: olur.  bulunur.

  3. 5 farklı matematik ve 4 farklı Türkçe kitabından; 3 matematik ve 2 Türkçe kitabını, bir kitaplığın rafına kaç türlü yerleştirebiliriz?

  Çözüm: 5 farklı matematik kitabı arasından; 3 matematik kitabı C(5,3) kadar farklı şekilde seçilebilir. 4 farklı Türkçe kitabından; 2 Türkçe kitabı da C(4,2) kadar farklı şekilde seçilebilir. Seçilen bu kitaplar,
  C(
  5,3) . C(4,2) . 5! = 10 . 6 . 120 = 7200 farklı sıralanabilir.