Kimyasal Baglar Ve Siniflandirilmasi

Kimya bölümünde yer alan bu konu SüKuN tarafından paylaşıldı.

 1. SüKuN

  SüKuN Harbi Aktif Üye

  KIMYASAL BAGLAR VE SINIFLANDIRILMASI
  NaCl formülü olarak gösterilen yemek tuzunu çözebilmek için hangi siviyi seçersiniz? H2O polar bir bile¤¤¤¤¤¤. Yani molekülün pozitif ve negatif uçlari vardir. Su içine baska bir polar bilesik karistirilirsa su içinde bol miktarda çözünür. Çözünecek olna NaCl katisi da polar bir bile¤¤¤¤¤¤. Su molekülü ile NaCl molekülünün zit kutuplari birbirini çeker ve NaCl molekülünün çevresi su molekülleri tarafindan sarilir. Diger moleküllerle irtibati kesilen NaCl suda oldukça çok çözünür.
  ..
  KIMYASAL BAG: Atom veya atom gruplarini bir arada tutan çekim kuvveti, kimyasal bag olarak tanimlanir.Atomlar arasinda bir etkilesme sözkonusu oldugunda,baglanmanin ne sekilde olacagi,atomlarin degerlik tabakasindaki (en yüksek enerji düzeyinde ki ) elektronlar tarfindan belirlenir.Çünkü,dolu olan iç tabakalardaki elektronlar,degerlik tabakasindaki elektronlara göre çok daha kuvvetli bir sekilde çekildikleri için,kimyasal baglanmaya pek bir etkide bulunmazlar.Atomlarin kimyasal baglarla birbirlerine baglanmasi sonucunda moleküller olusur.Bir molekülde yer alan atomlarin,uzaydaki dizilis sekilleri(yani molekül sekilleri) ve bilesiklerin sahip oldugu fiziksel ve kimyasal özellikler,kimyasal bag kavrami ile açiklanir.Baglari iki gruba ayirabiliriz.
  1.Iyonik Baglar
  2.Kovelent Baglar
  ELEKRONEGATIFLIK
  Bag elektronlari,farkli atomlar tarafindan farkli kuvvetle çekilirler.Elektronegatiflik,bir atomun bag elektronlarini çekme yeteneginin ölçüsüdür.Elektronegatifligi yüksek olan element bag elektronlarini daha kuvvetli çeker.Periyodik tabloda elementlerin elektronegatifligi genellikle ayni periyotta soldan saga dogru artar,ayni grupta yukaridan asagi dogru azalir.Elektronegatifligin periyodik sistemdeki degisimi,atom yariçapi ile ilgilidir.
  IYONIK BAGLAR
  Metaller ve ametaller arasinda elektron transferi sonucunda olusan baglara iyon bagi veya iyonik bag adi verilir.Bilindigi gibi metaller degerlik tabakasindaki bir veya birden fazla elektronu vermek,ametaller ise degerlik tabakasina elektron almak egilimindedir.Iyonik baglar metaller ve ametaller arasinda olusur..Iyon bagi içeren bilesikler iyonik bilesikler olarak adlandirilirlar.
  KOVELENT BAGLAR
  Bir veya daha fazla sayida elektrton çiftinin,atomlar arasinda ortaklasa kullanilmasiyla olusan baglara kovelent bag adi verilir.Kovelent baglar iki ametal atomu arasinda olusur.
  ELEKTRON NOKTA YAPISI (LEVIS YAPISI)
  Lewis Sembolleri:G.N Lewis tarafindan önerilen Lewis sembolleri atomlarin degerlik tabakasindaki elektronlarin,elementlerin klasik sembolleri etrafinda noktalar seklinde gösterilmesiyle yazilir.Örnegin: Na ve Ca elementlerinin Lewis sembolleri;
  Na :1S2,2S2,2P6, 3S1
  Ca :1S2,2S2,2P6, 3S2,3P6,4S2
  seklinde gösterilir.Degerlik elektronlari,elementin sembolü etrafina nokta seklinde yerlestirilen,ilk dört elektron tek tek,digerleri ise elektronlari çiflestirecek sekilde yazilir.(Güncelleme devam ediyor)
  Ikili ve Üçlü Bag Yapisi Kati ve Sivilarda Baglar (Moleküller Arasi Baglar)