Kibir Nedir

Genel Kültür bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  Kibir Nedir, Kibir Ne Demek

  Sözlükte “ büyüklük ve büyüklenme” anlamına gelen KİBİR bir ahlaki kavram olarak, kendini büyük görme, büyüklenme, başkalarını küçük görme demektir.

  Kibir Kuran’da yasaklanmış, kibirli kimseleri Allah’ın sevmediği belirtilmiştir.

  Kibiri ve kibirli kimseleri yeren ayetler:

  “ ..Doğrusu Allah böbürlenerek küstahça davrananları sevmez”
  (Nisa suresi 36)

  “ ..O’na kulluk yapmaktan vazgeçecek kadar gurura kapılanlar ve küstahça böbürlenenler (bilsinler ki hesap günü) Allah hepsini kendi katında toplayacaktır”
  (Nisa suresi 172)

  “ ..İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin.
  Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür “
  ( Nahl suresi 29)

  “ Allah her kibirli zorbanın kalbini böyle mühürler “
  (Mümin suresi 35)

  Hz. Peygamber efendimizin sözleri:

  “…Cehennemlikleri haber vereyim mi?
  Onlar kaba, katı kalpli, insanlara iyiliği dokunmayan ve kibirli kimselerdir “
  (Buhari, Tefsir, 68, edep, 61, Eyman, 9)

  “ Kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremez”
  (Müslim, İman, 147-149 - Ebu Davut, Libas, 26,- Tirmizi, Birr, 61)
  *
  Gerçek bir müminin kibirli olamayacağı ifade edilmiştir.
  Kibirli kimse, ruhen sağlıklı bir yapıya sahip değildir.

  Zayıf ve aciz bir varlık olduğu bilincinde olan bir kimse ne Allah’a ne de insanlara karşı büyüklenme duygusuna kapılamaz.

  (Dr. Mehmet Canbulat çalışması.
  D.İ.B. Dini Kavramlar Sözlüğü)