Karadeniz Bölgesinin Coğrafi Özellikleri Konumu

Karadeniz Bölgesi bölümünde yer alan bu konu LAL tarafından paylaşıldı.

 1. LAL

  LAL Moderatör

  Karadeniz bölgesinin Coğrafi Özellikleri, Karadeniz Bölgesinin Coğrafi Konumu, Karadeniz Bölgesinin Coğrafi yapısı, Karadeniz Bölgesinin Coğrafi özellikleri

  Karadeniz Bölgesi Coğrafi Özellikleri

  Karadeniz Bölgesi, yurdumuzun kuzeyinde, adını aldığı deniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Doğuda Gürcistan sınırından başlar, batıda Bilecik ve Adapazarı ovasının doğusuna kadar devam eder. Karadeniz Bölgesi kapladığı alan bakımından üçüncü büyük bölgemizdir. Büyük kısmı Kuzey Anadolu Dağları ile kaplanmıştır. Dağlar doğuda oldukça yüksektir. Yükseklik nedeniyle üstlerinde buzullara ve buzul şekillerine rastlanır. Dağların enalçak kısımları orta bölümdedir.Burada birbirinden uzaklaşan dağ sıraları arasına geniş vadiler ve ovalar sokulmuştur. Bu durum, ulaşım imkânlarını artırmış veKaradeniz kıyılarıyla iç kısımlar arasındaki en elverişli yolların buradan geçmesini sağlamıştır. Dağlar orta kısımlardan sonra birkaç sıraya ayrılarak batıda tekrar yükselirler. Bölgenin kıyıları fazla girintili çıkıntılı değildir.Bölgenin iklimi, dağların kuzeye bakan yamaçlarında ve kıyı kesiminde bütünüyle Karadeniz'in etkisi altındadır. Karadeniz ikliminin en belirgin özelliği her mevsim yağışlı olmasıdır. Kışlar fazla soğuk değildir. Yazları ise hava sıcaklığı fazla yükselmez. Nemli hava kütlelerinin, yağışı çoğunlukla kuzeye bırakması sonucu, dağların güney yamaçlarına daha az yağış düşer. Bunun sonucu kuzeyde gür orman örtüsü görülürken, güney yamaçlarda orman seyrekleşir, hatta bazı alanlarda ortadan kalkar.Karadeniz Bölgesi'nde 1990 nüfus sayımına göre 8,5 milyon insan yaşar. Nüfusyoğunluğu Türkiye ortalamasının altındadır. Nüfusun az olmasının en büyük nedeni, yerleşme yönünden uygun olmayan Kuzey Anadolu Dağları'nın çok geniş alan kaplamasıdır. Yerleşme dağınıktır. Suyun bol ve tarım alanlarının parçalanmış olmasından köy yerleşmeleri dağınık ve küçük mahalleler halindedir. Köy evleri tek tek veya gruplar halinde geniş bir alana yayılmıştır. Çalışan nüfusun %80'den fazlası tarımsal faaliyetlerle uğraşır. Doğu Karadeniz Bölümü'nde nüfusun bir kısmı fındık, çay, tütün, soya fasulyesi gibi tarım ürünleri işleyen endüstri kuruluşlarında çalışır. Batı Karadeniz Bölümü'nde ise kömür ocakları ve demir-çelik endüstrisi halkın yoğun çalışma alanlarıdır. Tarım olanaklarının kısıtlılığı endüstrinin gelişmemiş olması, birçok insanı yurtiçi ve yurtdışı göçe zorlamıştır. Yurdumuzun en hareketli deprem kuşağı (Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı) bölgeyi batıdan, doğuya kat eder. Arazinin çok engebeli, yamaçların dik olması ve yağışların fazlalığı bölgede çok sık heyelanlara neden olmaktadır.

  Karadenizin coğrafi konumu

  İsmini Karadeniz'den alan bölge Sakarya Ovası'nın doğusundan Gürcistan sınırına kadar uzanır. Büyüklük bakımından bölgelerimiz arasında 3. sırada yer alır. Doğu-batı genişliği en fazla olan bölgemizdir. Bu sebeple doğusu ile batısı arasında yerel saat farkı en fazla olan bölgemizdir.